Tập huấn kỹ năng tuyên truyền về bầu cử cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí các tỉnh khu vực phía Bắc

08:04, 18/04/2016

Ngày 15-4-2016, tại Hà Nội, Bộ TT và TT, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đã phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí. Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Minh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT và TT, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo một số cơ quan thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia và hơn 200 phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khu vực phía Bắc từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ TT và TT khẳng định, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là một nhiệm vụ chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước. Công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang thu được những thành tựu quan trọng nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Cùng với thành công đại hội Đảng các cấp, tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2016. Thời gian qua, công tác tuyên truyền về bầu cử trên các phương tiện thông tin truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về bầu cử của một số cơ quan báo chí vẫn chưa được sâu rộng, thời lượng phát sóng còn thưa. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công và đạt được kết quả, đồng chí Bộ trưởng Bộ TT và TT đề nghị các cơ quan báo chí tăng thời lượng phát sóng, mở chuyên trang, chuyên mục và có nhiều tin, bài về hoạt động bầu cử. Trong đó, tập trung tuyên truyền giới thiệu các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác bầu cử; làm rõ một số điểm mới của Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 4-1-2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử; tuyên truyền về các ứng cử viên một cách bình đẳng giữa những người được giới thiệu và người tự ứng cử, giữa người có chức vụ cao và người ngoài Đảng; tuyên truyền về sự tham gia tích cực của nhân dân đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhất là đối với khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi khó khăn.

Tại hội nghị, các phóng viên, biên tập viên đã được nghe quán triệt một số chuyên đề về công tác hiệp thương và vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; những điểm mới trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và công tác chuẩn bị bầu cử; hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử HĐND các cấp; những định hướng báo chí cơ bản đối với công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021./.

Thanh TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com