Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

08:12, 26/12/2014

Ngày 25-12-2014, Bộ NN và PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch năm 2015 ngành NN và PTNT. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: NN và PTNT, LĐ-TB và XH, TN và MT, Văn phòng UBND tỉnh.

Năm 2014, ngành NN và PTNT được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, sự hỗ trợ của các bộ, ngành; sự nỗ lực của các doanh nghiệp và nông dân cả nước nên đã đạt được kết quả toàn diện. Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp được tập trung triển khai thực hiện và có tác động tích cực. Trong lĩnh vực trồng trọt: sản xuất lúa được mùa cả 3 vụ, tổng sản lượng đạt 45 triệu tấn, tăng 2,3% so với năm 2013; sản lượng ngô đạt 5,45 triệu tấn, tăng 4,8%; sản lượng sắn tăng 6,3%; cà phê tăng 5,2%... Nhiều cây trồng đem lại giá trị thu nhập trên 1 tỷ đồng/ha như: hồ tiêu, cam… Sản lượng các sản phẩm chăn nuôi chính đều tăng (thịt hơi các loại tăng 2,7%, sữa 15,6%, trứng 3,8%), giá cả giữ mức khá cao. Xuất hiện ngày càng nhiều cơ sở, trang trại chăn nuôi quy mô công nghiệp, áp dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến. Ngành thủy sản được đặc biệt quan tâm, khai thác thủy sản chuyển biến theo hướng đẩy mạnh khai thác xa bờ, áp dụng kỹ thuật và thiết bị tiên tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sản lượng ước đạt 2,68 triệu tấn; Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản đã khắc phục được dịch bệnh, tổng sản lượng đạt khá 3,62 triệu tấn. Công tác bảo vệ, trồng rừng tiếp tục được đẩy mạnh. Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản phát triển, thị trường tiêu thụ cả trong nước và xuất khẩu tiếp tục được mở rộng. Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành ước đạt 30,86 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2013. Nhờ những nỗ lực và kết quả tích cực trên, giá trị sản xuất toàn ngành (theo giá so sánh 2010) tăng 3,6%, tốc độ tăng GDP 3,3%, vượt mục tiêu Chính phủ đề ra và cao hơn nhiều so với năm 2013. Chương trình xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả. Cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được tiếp tục quan tâm đầu tư. Chính sách phát triển thủy sản, kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia được chú trọng. Hầu hết các lĩnh vực hoạt động khác của ngành đều có sự chuyển biến tích cực, tiếp tục nâng cao đời sống của dân cư nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái. Năm 2015, ngành NN và PTNT phấn đấu tăng trưởng GDP từ 3-3,3%; giá trị sản xuất tăng từ 3,5-3,7% so với năm 2014; trong đó: trồng trọt 2,5-2,8%, chăn nuôi 2,8-3,2%, lâm nghiệp 6-6,5%, thủy sản 6-6,5%. Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản đạt 32 tỷ USD. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%. Tỷ lệ số xã trên cả nước đạt tiêu chí NTM là 20%. Để đạt được các chỉ tiêu trên, ngành xác định tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ, giải pháp, gồm: Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; phát triển thủy lợi; đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao KHKT; đổi mới tổ chức sản xuất; đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển thị trường, thúc đẩy xuất khẩu; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và VSATTP; tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của ngành NN và PTNT và bà con nông dân đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, bảo đảm an ninh lương thực, ổn định xã hội, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp chưa đồng đều ở các địa phương; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất còn chậm; thu hút đầu tư còn hạn chế; công tác quản lý chất lượng và đảm bảo VSATTP còn nhiều bất cập; thu nhập và đời sống của một bộ phận nông dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn… Phó Thủ tướng Chính phủ nhất trí với các giải pháp, nhiệm vụ năm 2015 của ngành đề ra, đồng thời yêu cầu ngành NN và PTNT tập trung nâng cao hiệu quả quản lý ngành, công tác cải cách hành chính, cơ cấu lại tổ chức, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nông nghiệp… Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng, do vậy cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trên các lĩnh vực, tạo chuyển biến rõ rệt. Có cơ chế, chính sách để thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Hình thành, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Khuyến khích hình thành, nhân rộng mô hình liên kết, hợp tác từ sản xuất, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm giữa người nông dân và doanh nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh ở địa bàn nông thôn, nhất là các ngành sử dụng nhiều lao động (công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản, TTCN, dịch vụ), thu hút các nguồn lực đầu tư vào hạ tầng nông thôn. Bộ NN và PTNT phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương tập trung tháo gỡ rào cản thị trường xuất khẩu nông sản. Trong công tác phòng, chống thiên tai, các địa phương phải hoàn thành phương án phòng, chống siêu bão trong tháng 6-2015. Bộ NN và PTNT và các địa phương tiếp tục thực hiện đầu tư cho đê biển và hồ chứa; nỗ lực hơn nữa trong tái cơ cấu đầu tư công, trồng bù rừng, quản lý chất thải rắn và giữ vệ sinh môi trường nông thôn. Về các kiến nghị, đề xuất của các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ liên quan tiếp thu và có đề xuất cụ thể để báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Ngọc Ánh
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com