Kiểm tra việc xử lý vi phạm Luật Đê điều tại các huyện Mỹ Lộc, Nam Trực, Ý Yên, Vụ Bản

08:12, 24/12/2014

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25-6-2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2014, trong 2 ngày 22 và 23-12-2014, đoàn công tác liên ngành của tỉnh gồm: Sở NN và PTNT, Thanh tra tỉnh và Công an tỉnh đã đi kiểm tra việc xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đê điều tồn tại từ trước và một số vi phạm mới phát sinh sau khi có Chỉ thị số 14 tại các huyện Mỹ Lộc, Nam Trực, Ý Yên, Vụ Bản.

Qua kết quả rà soát, phân loại vi phạm cho thấy, hiện trên địa bàn tỉnh có 3.538 vụ vi phạm đê điều, trong đó vi phạm trước khi Luật Đê điều có hiệu lực (năm 2007) là 2.747 vụ, sau khi Luật Đê điều có hiệu lực là 791 vụ. Đến nay, huyện Mỹ Lộc mới giải tỏa được 1/142 vụ vi phạm; Nam Trực 9/451 vụ; Ý Yên 53/723 vụ; Vụ Bản 4/98 vụ. Tại huyện Mỹ Lộc đã phát sinh 5 vụ vi phạm mới trên tuyến đê hữu sông Hồng đến nay vẫn chưa được xử lý, cụ thể là: Cty TNHH Thăng Long tại vị trí Km158+500 xây nhà điều hành, nhà chăn nuôi cấp 4 cách đỉnh kè 5m, nằm trong hành lang thoát lũ; Cty CP Dịch vụ thương mại Thiên Trần Vũ (xã Mỹ Trung) xây nhà máy gạch tuy-nen, diện tích hơn 2.000m2; gia đình ông Chu Đức Tường và bà Trần Thúy Quỳnh, xã Mỹ Tân, đổ đất vượt nền, xây tường chắn đất lên mái đê và hành lang bảo vệ đê, xây nhà cấp 4 cách đê phía đồng 1m tại Km163+120; gia đình ông Nguyễn Văn Hưng (xã Mỹ Tân) làm quán bán hàng bằng khung sắt mái tôn trên mái đê. Tại huyện Nam Trực phát sinh 4 vụ vi phạm mới; đến nay, huyện đã giải tỏa xong 2 trường hợp của hộ ông Đặng Văn Khiêm, xã Nam Thanh và hộ ông Lê Văn Bản, xã Nghĩa An; còn 2 trường hợp của ông Trần Xuân Hân, xã Nam Thanh và ông Đặng Văn Khường, xã Tân Thịnh đã được huyện vận động, các hộ đang tiến hành tự giải tỏa. Huyện Ý Yên có 6 vụ vi phạm mới trên tuyến đê tả sông Đáy, huyện đã giải tỏa xong 2 vụ của hộ bà Đinh Thị Hương, xã Yên Phương và ông Phạm Văn Quý, xã Yên Bằng; còn 4 vụ chưa giải tỏa được là: hộ bà Nguyễn Thị Thừa, xã Yên Phong, làm nhà kiên cố cách chân đê 3m; hộ ông Nguyễn Văn Súy, xã Yên Trị, xây nhà kiên cố cách mặt đê phía đồng 9m; hộ bà Nguyễn Thị Hương, xã Yên Đồng, xây quán bán hàng cách mặt đê 2,2m về phía sông trên nền móng vi phạm cũ từ năm 2010; hộ ông Trịnh Quốc Tấn, xã Yên Đồng, xây dựng, cải tạo nhà cấp 4 cũ làm quán bán hàng tại Km166+300. Huyện Vụ Bản phát sinh trường hợp xây tường bao thuộc xã Thành Lợi tại Km9+005 trên đê tả sông Đào, đến nay đã được giải tỏa xong.

Qua buổi kiểm tra, đoàn công tác yêu cầu các huyện, các xã và các hạt quản lý đê tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 14 của UBND tỉnh; củng cố hồ sơ liên quan, báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở NN và PTNT. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ đê điều và công trình thủy lợi, các biện pháp chỉ đạo xử lý vi phạm để các xã, thị trấn và nhân dân nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành việc giải tỏa các vi phạm. Trước mắt, cần phải xử lý nghiêm túc, triệt để các vi phạm phát sinh sau khi UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14. Các hạt quản lý đê cần tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện các vi phạm mới và lập biên bản kịp thời đúng quy định, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền và địa phương sở tại để có biện pháp ngăn chặn, xử lý, không để phát sinh thêm hay vi phạm kéo dài, phức tạp. Các huyện cần tăng cường phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tốt Chỉ thị số 14 của UBND tỉnh./.

Ngọc Ánh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com