Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy phát động thi đua năm 2015

08:12, 24/12/2014

Ngày 23-12-2014, Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2014 và phát động thi đua năm 2015. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo 11 cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh.

Năm 2014, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ cơ sở tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, thực hành tiết kiệm, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Đa số các doanh nghiệp đã tăng trưởng so với cùng kỳ và hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu cho Ban TVTU đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, 9 (khoá XI); các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh; thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thực hiện tốt việc tham mưu giúp Ban TVTU ban hành các kế hoạch, hướng dẫn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. UBKT Tỉnh uỷ đã tham mưu giúp Ban TVTU xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiến hành tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thi hành Điều lệ Đảng khóa XI tại địa phương, đơn vị. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của BCH Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng cán bộ xã, phường, thị trấn từ năm 2011-2015 và những năm tiếp theo”; “Xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015”; “Tăng cường sự lãnh đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh”… Ban Dân vận Tỉnh uỷ tham mưu với Ban TVTU ban hành kế hoạch thực hiện các quyết định của Bộ Chính trị về công tác giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể. Tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam, Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh (nhiệm kỳ 2014-2019). Văn phòng Tỉnh uỷ hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo... Báo Nam Định duy trì và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ động viên, suy tôn những điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tích cực đổi mới và cải tiến, nâng cao chất lượng tờ báo cả về nội dung và hình thức. Năm 2014 đã phát hành 261 kỳ báo với số lượng phát hành bình quân 7.800 tờ/kỳ. Trường Chính trị Trường Chinh thực hiện phương châm đa dạng hoá các loại hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong năm đã trực tiếp giảng dạy và phục vụ giảng dạy cho 65 lớp với 6.645 học viên, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tỉnh giao. Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức triển khai, quán triệt, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của đảng bộ cấp trên phù hợp với tình hình của Khối. Đã mở 4 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 481 quần chúng ưu tú, 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 243 đảng viên dự bị. Tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 theo quy định; kiện toàn cấp ủy ở 16 cơ sở trực thuộc. Xét và quyết định kết nạp 215 quần chúng ưu tú vào Đảng; tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng 30, 40 năm tuổi Đảng cho 32 đồng chí. Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh làm tốt công tác quản lý và khám, chữa bệnh, khám sức khoẻ định kỳ, chỉ đạo tuyến cho cán bộ thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý. Ban Nội chính Tỉnh uỷ tham mưu giúp Ban TVTU ban hành Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Tham mưu giúp Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác nội chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh...

Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua đã thảo luận, đề ra các nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó tập trung tham mưu giúp Ban TVTU chỉ đạo đại hội Đảng các cấp, tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về “Thi đua ái quốc” và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp; nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị… nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2015 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra./.

Trần Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com