Chỉ thị về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi tuyển sinh năm 2013

08:05, 07/05/2013

 

Ngày 3-5-2013, UBND tỉnh đã ra Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi tuyển sinh năm 2013. Nội dung như sau:

Nhiều năm qua, ngành GD và ĐT đã phối hợp với các địa phương và các sở, ban, ngành tổ chức kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh nghiêm túc, an toàn, kết quả thi đã phản ánh được chất lượng giáo dục - đào tạo của tỉnh.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), bổ túc trung học phổ thông (BTTHPT) năm học 2012-2013 được tổ chức vào các ngày 2, 3, 4-6-2013; thi tuyển sinh vào các trường THPT và BTTHPT tổ chức trong tháng 6 năm 2013; thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng được tiến hành làm 3 đợt, từ ngày 3-7 đến ngày 16-7-2013.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8-9-2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, để tổ chức tốt các kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Sở GD và ĐT:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức các kỳ thi cho toàn ngành theo đúng quy chế của Bộ GD và ĐT.

- Tăng cường chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chương trình, tổ chức ôn tập theo chuẩn kiến thức, kỹ năng làm bài, không học tủ, học lệch; quán triệt cho giáo viên và học sinh về tinh thần nghiêm túc trong thi cử, những điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm nay.

- Chủ động phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố, các trường chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, kinh phí, bố trí cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn, có kinh nghiệm tham gia thực hiện các kỳ thi, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thi ở tất cả các khâu: ra đề thi, in sao đề thi,

vận chuyển đề thi, bài thi, coi thi, thanh tra thi, chấm thi, phúc khảo, xử lý kết quả thi; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế thi.

- Chủ động phối hợp với Đoàn thanh tra của Bộ GD và ĐT thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra, đảm bảo kỳ thi thực sự nghiêm túc, khách quan, phản ánh trung thực kết quả dạy và học của các nhà trường.

2. Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, căn cứ quy chế tuyển sinh của Bộ GD và ĐT, chỉ tiêu tuyển sinh được duyệt, xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp với điều kiện của đơn vị, phối hợp với các ngành liên quan, các huyện, thành phố triển khai công tác tuyển sinh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công khai.

3. Các ngành: Công an, Quân sự, Y tế, Điện lực, Thanh tra, GTVT, TT và TT, LĐ-TB và XH và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của ngành có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện cho ngành GD và ĐT, các nhà trường tổ chức tốt các kỳ thi.

4. Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định phối hợp với ngành GD và ĐT đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đưa tin về các kỳ thi, tạo sự thống nhất, ủng hộ của toàn xã hội để ngành GD và ĐT hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5. UBND các huyện, thành phố:

- Phối hợp với Sở GD và ĐT tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh tại địa phương.

- Chỉ đạo Phòng GD và ĐT và các phòng, ban của huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn nơi đặt Hội đồng coi thi, chấm thi tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự cho các kỳ thi tổ chức trên địa bàn.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân giúp đỡ, tạo điều kiện cho thí sinh ở các địa phương khác về dự các kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Giao Sở GD và ĐT chịu trách nhiệm đôn đốc thực hiện, thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC  
Bùi Đức Long
 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com