Đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2023

18:43, 17/08/2023

Ngày 16-8, UBND tỉnh có Văn bản số 806/UBND-VP5 gửi Ban ATGT tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, các UBND huyện, thành phố Nam Định và các cơ quan báo chí của tỉnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) những tháng cuối năm 2023.

Văn bản của UBND tỉnh nêu rõ, những tháng đầu năm 2023 tình hình tai nạn giao thông vẫn còn rất phức tạp và đang có xu hướng gia tăng; bên cạnh nguyên nhân khách quan là sự phát triển, gia tăng nhanh của số lượng phương tiện giao thông; ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế, còn có một phần nguyên nhân liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương thời gian qua chưa thực sự quyết liệt, nhiều nội dung chỉ đạo triển khai chưa đạt hiệu quả cao.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT; triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác đảm bảo trật tự ATGT trong tình hình mới”; chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo trật tự ATGT…; tăng cường quản lý, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội gương mẫu chấp hành và vận động người thân chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự ATGT; xử lý nghiêm các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Nhà nước vi phạm quy định bảo đảm trật tự ATGT cũng như trong thực thi công vụ.

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch chuyên đề đã xây dựng về việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự ATGT; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an các huyện, thành phố thường xuyên khảo sát, nắm chắc tình hình địa bàn quản lý, qua công tác tuần tra, kiểm soát và điều tra, xử lý tai nạn giao thông kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông.

Sở GTVT phối hợp với Công an tỉnh, các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, xử lý, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các bất cập về tổ chức giao thông, điểm tiềm ẩn nguy cơ, điểm đen tai nạn giao thông theo phân cấp…; chỉ đạo Thanh tra Giao thông, các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan thuộc Công an tỉnh, chính quyền các địa phương trong quản lý, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ; sử dụng trái phép lòng, lề đường; kiểm soát tải trọng phương tiện. Tăng cường kiểm tra rà soát điều kiện hoạt động bến khách, phương tiện chở khách ngang sông trong mùa mưa bão.

UBND các huyện, thành phố Nam Định khẩn trương rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch Năm ATGT 2023; đối với các địa phương có tai nạn giao thông tăng cần khẩn trương chỉ đạo kiểm tra đánh giá, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm.

UBND tỉnh giao Ban ATGT tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, thành lập đoàn kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện văn bản này và nhiệm vụ Kế hoạch Năm ATGT 2023; trên cơ sở kết quả kiểm tra, theo dõi, tham mưu tuyên dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích, xem xét, xử lý đối với các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong triển khai các nhiệm vụ được giao; tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2023./.

Thành TrungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com