Dân vận khéo trong công tác bảo vệ môi trường

08:01, 23/01/2024

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp và các tổ chức thành viên đã đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong công tác bảo vệ môi trường, tại các địa phương trong tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu có sự lan tỏa, tác động tích cực đến ý thức trách nhiệm của nhân dân, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Tuyến đường cây do hội viên nông dân xã Nam Vân (thành phố Nam Định) đảm nhận trồng và chăm sóc.
Tuyến đường cây do hội viên nông dân xã Nam Vân (thành phố Nam Định) đảm nhận trồng và chăm sóc.

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện nhiều mô hình, phong trào thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia như “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường”, “Tổ thu gom rác thải”, “Tổ tự quản bảo vệ môi trường”… Nội dung bảo vệ môi trường còn được đưa vào hương ước, quy ước để mọi người dân cùng thực hiện; đưa vào tiêu chuẩn thi đua, bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, “Khu dân cư 5 không”, “Xứ, họ đạo tiên tiến”, “Gia đình Công giáo gương mẫu”. Các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức đoàn thể đã tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường. Điển hình như các cấp Hội Nông dân có 100% cơ sở Hội duy trì, đảm nhận một việc làm cụ thể như: xây dựng các mô hình phân loại rác thải sinh hoạt thành phân hữu cơ tại hộ gia đình, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, “Vườn kiểu mẫu”, “Hàng cây nông dân”… Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh xây dựng hàng trăm mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, thu hút đông đảo gia đình hội viên và người dân nhiệt tình hưởng ứng. Nổi bật là các mô hình “Chi hội Phụ nữ 3 sạch, tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM)”, “Chi Hội Phụ nữ chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường”, “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường khu vực biển, xây dựng NTM”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, thân thiện”, “Chi hội sống xanh”, “Phụ nữ liên kết phân loại, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường”, “Tuyến đường do phụ nữ tự quản, góp phần bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Tuyến đường hoa do phụ nữ tự quản”...

Tại các địa phương trên địa bàn tỉnh hàng năm cũng đã triển khai thực hiện, nhân rộng nhiều mô hình dân vận khéo, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Tại huyện Hải Hậu, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên quán triệt, tuyên truyền về công tác dân vận; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”; hướng dẫn xây dựng, công nhận mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Trong đó, các mô hình về giữ gìn vệ sinh môi trường trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đã góp phần làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn. Tiêu biểu như mô hình “Thu gom, vận chuyển, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn” do Hội Nông dân xã Hải Trung đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện. Cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân đã tích cực thực hiện phân loại rác sinh hoạt, giúp giảm được nhiều công lao động cho bộ phận xử lý rác tại khu xử lý tập trung của xã. Việc xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình với trên 1.500 hố rác hoạt động thường xuyên, hiệu quả đã tạo ra nguồn phân hữu cơ bón cho cây trồng, đồng thời góp phần giảm một lượng lớn rác hữu cơ chuyển về lò đốt giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường sống. Đến nay, toàn xã có 15/15 xóm đạt chuẩn xóm NTM kiểu mẫu, xóm 15 được công nhận xóm đạt văn hóa kiểu mẫu tiêu biểu, xã Hải Trung được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (trừ tiêu chí nước sạch)… Tại huyện Nam Trực, MTTQ và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung về công tác bảo vệ môi trường đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức bảo vệ môi trường; kỹ thuật thu gom, phân loại rác thải của hộ gia đình, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng; thực hiện các hoạt động giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; đảm nhận trồng và chăm sóc các tuyến đường cây, đường hoa... Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” với cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như mô hình “Trồng, chăm sóc hàng cây cựu chiến binh” của Hội Cựu chiến binh huyện; “Trồng, chăm sóc hàng cây bảo vệ môi trường bãi rác thải sinh hoạt tập trung” của Hội Cựu chiến binh xã Nam Toàn; mô hình “Đồng ruộng sạch, sản xuất an toàn” của Hội Nông dân xã Bình Minh; mô hình “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa và biến rác thải thành tiền” của chi Hội Phụ nữ thôn Cổ Lũng, xã Bình Minh…

Từ các mô hình dân vận khéo trong công tác bảo vệ môi trường đã giúp thay đổi nhận thức, hành vi, thói quen bảo vệ môi trường trong lao động, sản xuất và đời sống; trở thành việc làm thường xuyên của người dân các địa phương trong tỉnh, từ đó tích cực góp phần xây dựng NTM phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 195/226 xã, phường, thị trấn (chiếm 77,8%) đã tham gia phân loại rác thải tại nguồn. Có 3 mô hình phân loại đang áp dụng gồm “Phân loại chất thải rắn tại nguồn và xử lý rác hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình bằng thùng ủ”, “Hố rác hữu cơ di động” và “Phân loại rác thải tại hộ gia đình”; đã giảm được 30-50% lượng rác thải phải xử lý; tiết kiệm nguồn ngân sách trong việc xử lý rác thải. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị được thu gom, xử lý đạt 95,5%; khu vực nông thôn đạt 89,5%.

Thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc xây dựng mới, nhân rộng các mô hình dân vận khéo về bảo vệ môi trường gắn với việc thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Lam Hồng - Ngọc LinhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com