Công tác giám sát của HĐND huyện Xuân Trường

08:39, 29/12/2022

Thời gian qua, Thường trực và các Ban HĐND huyện Xuân Trường đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo kế hoạch. Thông qua giám sát đã bảo đảm cho pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND được thực hiện nghiêm, thống nhất và hiệu quả, đồng thời phát hiện những sai phạm, hạn chế, thiếu sót để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời.

HĐND huyện Xuân Trường giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Xuân Kiên.
HĐND huyện Xuân Trường giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Xuân Kiên.

Đồng chí Ngô Đức Hoàn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Xuân Trường cho biết: “Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện được triển khai kịp thời, đúng quy định của pháp luật, có các kiến nghị cụ thể được các cơ quan liên quan tiếp thu, tổ chức thực hiện; qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của huyện”. Theo đó, trong năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã tích cực giám sát việc thực hiện các Nghị quyết do HĐND huyện ban hành, giám sát việc thực thi pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện; giám sát Quyết định của UBND huyện, Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn và việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn huyện. Cùng với đó, HĐND huyện đã tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Các kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổng hợp, phân loại và kịp thời chuyển tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết; đồng thời, thường xuyên giám sát, đôn đốc việc giải quyết và gửi báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri đến các đại biểu HĐND huyện để thông tin kịp thời tới cử tri. Cụ thể, các ý kiến, kiến nghị của cử tri như: việc điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại các xã Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa; tình hình vi phạm đất nghĩa trang tại thị trấn Xuân Trường và xã Xuân Phong. Các nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Xuân Tân, thị trấn Xuân Trường phản ánh tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021.

Đối với công tác giám sát chuyên đề, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát, xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của UBND huyện và các xã, thị trấn từ năm 2019-2021”. Đoàn giám sát đã tổ chức giám sát trực tiếp đối với UBND huyện và UBND 10 xã Xuân Kiên, Xuân Tiến, Thọ Nghiệp, Xuân Phú, Xuân Thành, Xuân Thủy, Xuân Vinh, Xuân Phương, Xuân Hồng, Xuân Ngọc và giám sát thông qua báo cáo đối với các địa phương còn lại. HĐND huyện còn tổ chức giám sát chuyên đề “Công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động sự nghiệp Văn hóa - Thông tin, Thể dục - Thể thao trên địa bàn huyện. Ngoài ra, Ban Kinh tế - Xã hội (HĐND huyện) đã tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện đề án thu gom và xử lý rác thải làm đẹp cảnh quan môi trường kênh, sông gắn với hành lang bảo vệ công trình thủy lợi và lề đường giao thông trên địa bàn huyện; sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường tại các địa phương trên địa bàn huyện”; giám sát chuyên đề “Hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non độc lập loại hình tư thục trên địa bàn huyện”. Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức giám sát chuyên đề “Công tác tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ sở năm 2020-2021”; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tổ chức giám sát chuyên đề “Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022”. Thông qua hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện được thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Qua giám sát, Đoàn giám sát đã đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân, từ đó có những đề xuất, kiến nghị với UBND huyện, các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Sau giám sát, Đoàn giám sát đã gửi thông báo kết luận về kết quả giám sát đến UBND huyện, các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn để thực hiện kết luận giám sát. Kết quả giám sát được Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện báo cáo, trình tại kỳ họp thường lệ HĐND huyện. Ngoài ra, HĐND huyện còn giám sát thông qua hoạt động chất vấn tại các kỳ họp thường lệ năm 2022. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã phân công các Ban HĐND huyện giám sát các nội dung chất vấn tại kỳ họp. Qua giám sát cho thấy, các cơ quan chuyên môn đã cơ bản nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện và ý kiến kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn. Hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện Xuân Trường ngày càng đi vào thực chất, nhiều nội dung giám sát thiết thực, tập trung vào những vấn đề của đời sống xã hội, được dư luận và cử tri quan tâm. Kết quả giám sát đã có tác dụng tích cực trong việc phòng ngừa những vi phạm về quản lý kinh tế, quản lý đất đai, vi phạm quyền dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân; phát hiện những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, Nghị quyết của HĐND huyện để cùng các cơ quan hữu quan có biện pháp tháo gỡ, giải quyết. 

Để hoạt động giám sát của HĐND huyện có hiệu quả hơn, kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm túc, thời gian tới HĐND huyện Xuân Trường tiếp tục lựa chọn những vấn đề bức xúc, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để thực hiện giám sát sâu. Bên cạnh đó tiếp tục nghiên cứu đổi mới về phương thức, hình thức giám sát, tăng cường trách nhiệm, vai trò giám sát của từng đại biểu, Tổ đại biểu HĐND. Tiếp tục thực hiện tốt việc “giám sát sau giám sát”, đánh giá mức độ đạt được của kết quả giải quyết để có cơ sở đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết đạt kết quả tốt./.

Bài và ảnh: Hoàng TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com