Xây dựng mô hình “Tỉnh an toàn phòng cháy, chữa cháy”

21:08, 11/04/2024

Ngày 10-4, Ban TVTU ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về xây dựng mô hình “Tỉnh an toàn phòng cháy, chữa cháy”.

Chỉ thị với những nội dung cơ bản như sau: Trong những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, sự cố cháy, nổ giảm qua từng năm. Tuy nhiên, công tác PCCC-CNCH vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ PCCC-CNCH của một số cấp ủy, đơn vị, địa phương còn chậm; lực lượng PCCC-CNCH tại chỗ của một số địa phương, cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu; đầu tư cho công tác PCCC-CNCH từ nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế; còn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ tại một số loại hình cơ sở, địa bàn trọng điểm đó là các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, chợ, nhà tập thể, chung cư cũ, cơ sở kinh doanh, sản xuất đồ gỗ, dệt, may...

Để nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác PCCC-CNCH, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, Ban TVTU yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung xây dựng mô hình “Tỉnh an toàn phòng cháy, chữa cháy”; tạo sự thống nhất, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và người dân; trong đó, lực lượng Công an là nòng cốt, thường trực tham mưu triển khai thực hiện. Phấn đấu xây dựng 10/10 huyện, thành phố; 100% xã, phường, thị trấn; 100% tổ dân phố, thôn, xóm; khu dân cư; khu, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở và hộ gia đình an toàn PCCC. 100% nhà ở các hộ gia đình được kiểm tra, tự trang bị các thiết bị điện, phương tiện chữa cháy đảm bảo tiêu chuẩn an toàn PCCC. Làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy; mỗi người dân là một tuyên truyền viên trong công tác PCCC-CNCH; mỗi gia đình, mỗi cơ sở là một “pháo đài” trên mặt trận PCCC. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác PCCC-CNCH ở địa phương, đơn vị; xác định PCCC-CNCH là một nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp... phải chịu trách nhiệm trước hết về bảo đảm an toàn, cháy nổ và CNCH trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình. Các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định về PCCC-CNCH theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý. Tăng cường công tác tự kiểm tra, tự giám sát; đồng thời, phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong công tác PCCC-CNCH.

Ban TVTU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao trong xây dựng mô hình "Tỉnh an toàn phòng cháy, chữa cháy"; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC-CNCH; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác PCCC-CNCH…

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban TVTU, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch xây dựng mô hình “Tỉnh an toàn phòng cháy, chữa cháy”. Qua đó, xác định rõ cần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và người dân trong chấp hành các quy định pháp luật về PCCC-CNCH. Quyết tâm kiềm chế, giảm số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; không để xảy ra các vụ cháy, nổ lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Xây dựng “Tỉnh an toàn phòng cháy, chữa cháy” phải gắn với thực tiễn công tác PCCC-CNCH và đặc điểm, tình hình quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com