Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ đối tượng 3

14:46, 22/04/2024

Sáng 22-4, tại Trung đoàn 180, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN năm 2024 cho 80 cán bộ thuộc đối tượng 3 là trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề, tập trung vào các nội dung: Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược QPAN; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình hiện nay; những vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh và cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc. Một số kiến thức về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Biên giới quốc gia; các bước chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái chiến đấu; chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng; học tập về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu củng cố quốc phòng…

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nâng cao nhận thức về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới;  công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức, đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; từ đó vận dụng hiệu quả kiến thức được bồi dưỡng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ quan, đơn vị; kịp thời xử lý linh hoạt các tình huống phức tạp xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Hồng MinhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com