Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

10:21, 28/11/2023

Sáng 28-11, Ban TVTU tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh mở rộng lần thứ 25 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo, đề án, phương án trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XIX và triển khai một số nội dung quan trọng liên quan.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các huyện và thành phố Nam Định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh về ý nghĩa quan trọng của hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 và đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự án liên qua đến những định hướng, mục tiêu lớn của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng, dự kiến đứng trong tốp đầu toàn quốc và ở tốp cao khu vực đồng bằng sông Hồng.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh ta đã thực hiện tốt các lĩnh vực xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, nhất là an ninh, an toàn cho con người, an ninh vùng giáo, an ninh các khu, cụm công nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tại hội nghị cần làm rõ những kết quả đã đạt được, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; những hạn chế cần khắc phục đồng thời đánh giá đúng diễn biến của tình hình thế giới, khu vực như chiến tranh, dịch bệnh, giá cả nguyên liệu, nhiên liệu tăng cao đang ảnh hưởng đến nước ta, tỉnh ta trong thời gian tới để có biện pháp ứng phó. Đồng thời mong rằng tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; các lĩnh vực liên quan phải được duy trì hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất, khách quan, trí tuệ nhằm thực hiện toàn diện các nội dung đề ra, tạo bước phát triển mới cho tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị điều hành phiên thảo luận.ĐT5
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị điều hành phiên thảo luận.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của BCH Đảng bộ tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành cùng sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, có sự phát triển với 12/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên với tổng sản phẩm GRDP ước đạt trên 10% (cao nhất từ trước đến nay và cao hơn nhiều so với trung bình chung cả nước); chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 14,5%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước tăng 14,3%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tăng 17%; tổng thu ngân sách ước đạt 9.700 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2022.

Đồng chí Mai Văn Quyết, Uỷ viên Ban TVTU, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đồng chí Mai Văn Quyết, Uỷ viên Ban TVTU, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) được quan tâm đẩy mạnh theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu; đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 191/204 xã, thị trấn (chiếm 93,6%) đạt chuẩn NTM nâng cao và 25/188 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt 13,3%). Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, nhất là hệ thống giao thông có tính kết nối vùng, các khu, cụm công nghiệp. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Công tác cải cách thủ tục hành chính và xúc tiến đầu tư được triển khai mạnh mẽ, đã thu hút được một số dự án đầu tư lớn, công nghệ cao, phát triển xanh, bền vững, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chất lượng Quản trị dịch vụ công trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của tỉnh Nam Định luôn thuộc tốp dẫn đầu toàn quốc.

Đồng chí Phạm Quang Ái, TUV, Bí thư Huyện ủy Giao Thủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Quang Ái, TUV, Bí thư Huyện ủy Giao Thủy phát biểu tại hội nghị.

Ngành giáo dục và đào tạo 29 năm liền trong tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, đạt được nhiều kết quả. Việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các chế độ chính sách được giải quyết đầy đủ, kịp thời, an sinh xã hội được quan tâm hơn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, TUV, Bí thư Huyện ủy Trực Ninh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, TUV, Bí thư Huyện ủy Trực Ninh phát biểu tại hội nghị.

Dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các báo cáo, nghị quyết, đề án quan trọng. Trong đó có báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Nam Định năm 2022; Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Nam Định năm 2024; Danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch tạm phân bổ biên chế công chức và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên năm 2024; Giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố tỉnh Nam Định năm 2024; Quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025…

Đồng chí Sái Hồng Thanh, TUV, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hưng phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Sái Hồng Thanh, TUV, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hưng phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến cơ bản đều thống nhất đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; nhất trí với các nội dung sẽ trình HĐND tỉnh vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh: năm 2023, tỉnh Nam Định có bước phát triển toàn diện, vượt bậc về kinh tế - xã hội. Đó là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận, vào cuộc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chính quyền; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; thực hiện toàn diện các mục tiêu đề ra, nhất là vấn đề tăng thu ngân sách, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, các khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp lớn, công nghệ cao, sản phẩm thân thiện với môi trường nhằm tạo nhiều việc làm, thu nhập cho người lao động. Tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu  tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, trong đó công nghiệp tăng cao, xuất khẩu nhiều, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch nhằm tạo không gian phát triển mới; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy hiệu quả lĩnh vực chuyển đổi số vào hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả lĩnh vực văn hóa - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhất là an ninh, an toàn vùng biển, an toàn trong các khu dân cư, kéo giảm tai nạn giao thông.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục chung sức đồng lòng, tạo sự đồng thuận cao; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; nỗ lực, quyết tâm cao hơn để hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024 cũng như cả nhiệm kỳ /.

Tin: Xuân Thu
Ảnh: Viết DưBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com