Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

15:01, 02/10/2023

Ngày 2-10-2023, đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ký ban hành Công văn số 761/UBND-VP3 gửi UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành của tỉnh nhằm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu

Công văn nêu rõ, thời gian qua, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đạt được kết quả khá. Đến tháng 9-2023, toàn tỉnh đã có 189 xã, thị trấn (92,65%) đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 19/188 xã (10,1%) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng xã NTM kiểu mẫu, thị trấn xây dựng đô thị văn minh, huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu và tiến độ thực hiện các mô hình chuyên đề tại một số địa phương còn rất chậm.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023 và những năm tiếp theo, phấn đấu đến năm 2025 có 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; 25% số xã trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành tập trung chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; chủ động rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung theo Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể, huy động tổng hợp các nguồn lực thực hiện, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao trong thời gian sớm nhất.

Đối với các huyện đã đăng ký xây dựng NTM nâng cao, phấn đấu xây dựng huyện NTM kiểu mẫu cần rà soát các tiêu chí và xây dựng Đề án huyện NTM kiểu mẫu. Huyện Hải Hậu khẩn trương chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung Đề án xây dựng thí điểm mô hình huyện Hải Hậu NTM kiểu mẫu; tập trung rà soát, thực hiện các nội dung tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cấp xã và cấp huyện giai đoạn 2021-2025; đặc biệt, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cấp nước sạch tập trung cho các xã, thị trấn.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện khẩn trương hướng dẫn các thị trấn thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh; theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh của các thị trấn theo quy định. Căn cứ Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT), Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch... đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các mô hình thuộc lĩnh vực ngành quản lý đảm bảo tiến độ theo quy định./.

Ngọc ÁnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com