Tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển

18:41, 17/08/2023

Ngày 16-8-2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 598/UBND-VP3 chỉ đạo tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc Văn bản số 474/UBND-VP3 ngày 11-7-2023 của UBND tỉnh về việc chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ; nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để kiểm soát, giảm thiệt hại do sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển. Trong đó, UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách để bảo đảm an toàn cho nhân dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở. Đối với các khu vực đã phát hiện có nguy cơ sạt lở phải kiên quyết di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc có phương án chủ động bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Sẵn sàng phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, chỗ ở theo quy định để ổn định đời sống cho các hộ bị mất nhà do sạt lở hoặc phải di dời để phòng, tránh sạt lở, không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở. Tiếp tục tổ chức rà soát kỹ, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở nhất là các khu vực có dân cư, trường học, công sở, doanh trại, nhà máy,  xí nghiệp... Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân theo dõi nhận biết về dấu hiệu, nguy cơ xảy ra sạt lở để huy động sức mạnh của nhân dân trong việc phát hiện, thông báo các khu vực có nguy cơ sạt lở; hướng dẫn kỹ năng để người dân chủ động ứng phó khi có sự cố, hạn chế thiệt hại.

Về lâu dài, các ngành, các địa phương phải kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng và hoạt động xây dựng, nhất là việc xây dựng nhà cửa, công trình ở khu vực ven sông, ven biển. Tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý sử dụng đất; hoạt động xây dựng; khai thác, tập kết khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật để giảm nguy cơ rủi ro thiên tai, hạn chế xảy ra sạt lở, ngập úng. Tiến hành rà soát, xây dựng dự án, báo cáo cấp thẩm quyền bố trí và huy động nguồn lực để thực hiện các dự án mang tính căn cơ, bài bản, bền vững nhằm phòng, chống sạt lở, chủ động di dời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm do thiên tai, nhất là khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo dẫn tới thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của nhân dân. Các sở, ngành chức năng tập trung triển khai phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và chủ động khắc phục hậu quả theo chức năng nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn HươngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com