Khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”

13:27, 17/03/2023

Sáng 17-3, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội nghị khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01) và phát động cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2023 nhằm thực hiện Đề án 'Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 63 điểm cầu tỉnh, thành phố. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc và các đại biểu dự khai mạc hội nghị.
Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc và các đại biểu dự khai mạc hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương… Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội và có bài phát biểu hưởng ứng.

Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định.
Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 01/QĐTTg ngày 3-1-2023 trên cơ sở đề xuất của Hội LHPN Việt Nam. Hội nghị khởi động Đề án nhằm kịp thời triển khai Đề án, thống nhất nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các Bộ, ngành, đoàn thể của trung ương, địa phương trong thực hiện đề án với mục tiêu phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ và phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu hưởng ứng khởi động Đề án 01, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc khẳng định: Đề án 01 có ý nghĩa rất quan trọng nhằm củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho thành viên, hội viên, người lao động trong HTX; nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể HTX. Để việc triển khai thực hiện Đề án thực sự trở thành phong trào rộng rãi trong các cấp Hội LHPN và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nam Định giao cho Hội LHPN tỉnh là đơn vị chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan để triển khai Đề án, đảm bảo phát huy tốt nguồn lực. Giao UBND tỉnh cân đối và cấp kinh phí, ngân sách phù hợp để triển khai Đề án nhằm phát huy năng lực, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ tham gia mô hình HTX, tổ hợp tác, tổ liên kết góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và giảm nghèo bền vững. Cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện về nguồn lực, kinh phí để Hội LHPN các cấp triển khai thực hiện Đề án một cách thiết thực, hiệu quả. Hội LHPN tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo hướng dẫn các cấp Hội trong tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hoạt động của Đề án; hàng năm báo cáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về kết quả của Đề án đồng thời tích cực tham mưu, đề xuất sáng kiến nhằm đạt kết quả cao nhất khi triển khai thực hiện Đề án.

Các đồng chí: Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động Đề án 01.
Các đồng chí: Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động Đề án 01.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, những năm qua, Đảng và Chính phủ đã triển khai nhiều chính sách cụ thể để hỗ trợ phụ nữ phát triển góp phần đảm bảo công tác bình đẳng giới, thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Để Đề án được triển khai hiệu quả, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Trung ương Hội LHPN Việt Nam chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương triển khai kế hoạch thực hiện Đề án theo từng giai đoạn và hàng năm. Khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN các cấp tham mưu cho cấp uỷ, UBND ban hành Đề án/Kế hoạch/chương trình cụ thể, phân công rõ người, rõ việc để thực hiện Đề án 01. Bộ Kế hoạch và Đầu tư bám sát các định hướng, chủ trương của Đảng về hỗ trợ các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ. Phối hợp với các Bộ chủ quản các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ, bố trí kinh phí thực hiện Đề án 01; Bộ Tài chính cần dự kiến bố trí ngân sách trung hạn và hàng năm để thực hiện Đề án 01;  các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và các Bộ ngành quan tâm cân đối, bố trí kinh phí trong các chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện nội dung phát triển kinh tế tập thể; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớm chỉ đạo xây dựng kế hoạch/đề án triển khai Đề án 01, thành lập Ban Chỉ đạo hoặc Tổ chỉ đạo thực hiện Đề án (ban hành trước tháng 5/2023). Quan tâm bố trí nguồn lực, ưu tiên lồng ghép vào các chương trình, đề án có liên quan nhằm tạo điều kiện cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện Đề án 01….

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tham quan triển lãm của phụ nữ khởi nghiệp trưng bày tại Hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tham quan triển lãm của phụ nữ khởi nghiệp trưng bày tại Hội nghị.

Tại hội nghị đã diễn ra Lễ phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” và nghi thức bấm nút Khởi động Đề án 01./.

Tin, ảnh: Hoa Xuân

 

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com