Tập trung triển khai thực hiện một số dự án không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

18:19, 31/01/2023

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6-1-2023 của Chính phủ, Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 18-1-2023 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; để tăng cường hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với một số dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội, ngày 31-1-2023,  đồng chí Trần Anh Dũng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 07/VPUBND-TT gửi các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố Nam Định và các nhà đầu tư liên quan cho ý kiến chỉ đạo đôn đốc một số nội dung cụ thể. 

Theo đó, yêu cầu các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao: Rà soát, nghiên cứu và nâng cao chất lượng tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định, đặc biệt là các dự án trọng điểm, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị nhà đầu tư các dự án: Nhà máy thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định, Nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng, Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định, Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Mỹ Thuận, Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Dệt may Rạng Đông, Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Bảo Minh mở rộng, Khu xử lý rác thải tại xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc), Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Yên Bằng (Ý Yên), Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Thanh Côi (Vụ Bản)… khẩn trương thực hiện các thủ tục có liên quan đến triển khai các dự án đang đầu tư trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường… Yêu cầu thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện, báo cáo tình hình triển khai dự án và các khó khăn vướng mắc (nếu có) để xem xét, giải quyết theo đúng quy định./.

Thành Trung

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com