Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

15:25, 30/12/2022

Sáng 30-12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) tổ chức tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2022, Sở LĐ-TB và XH nỗ lực khắc phục khó khăn, bám sát kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 35.011 lượt người lao động (đạt 109,41% kế hoạch năm, tăng 545 lượt người so với năm 2021). Tuyển sinh dạy nghề được 35.200 người (trong đó đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng là 2.967 người) đạt 100% kế hoạch năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,74% xuống còn 1,32% (giảm 0,42% đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND giao). Tỷ lệ hộ nghèo (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo) theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 giảm 2,01% (từ 6,78% xuống còn 4,77%). Duy trì tỷ lệ 100% trẻ em được đăng ký khai sinh đúng theo quy định của pháp luật; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và UBND các huyện/thành phố thực hiện các giải pháp để duy trì 216 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm. An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. 100% đối tượng đủ điều kiện, hồ sơ hưởng chính sách ưu đãi người có công được đảm bảo thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ theo chính sách đã ban hành. Tình hình quan hệ lao động trên địa bàn diễn ra hài hòa, ổn định, không xảy ra đình công.

Năm 2023, Sở LĐ-TB và XH phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cơ bản: Tạo việc làm cho khoảng 32 nghìn lượt người. Tuyển sinh, đào tạo nghề cho khoảng 35.200 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 49% vào cuối năm 2023. Triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng, duy trì quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ tại các doanh nghiệp. Tập trung giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các diện đối tượng có liên quan đến lĩnh vực người có công theo quy định. Tỷ lệ nghèo đa chiều (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo) giảm 0,6% so với năm 2022. 100% đối tượng BTXH được đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ trợ cấp, trợ giúp theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 của Chính phủ. Tiếp tục triển khai các hoạt động, đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của các chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài ghi nhận và biểu dương thành tích của ngành LĐ-TB và XH năm 2022; đồng thời nhấn mạnh: Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Toàn ngành cần quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh; chủ động, đổi mới, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu về lao động, chính sách người có công và xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đảm bảo công khai, minh bạch trong thực thi chính sách và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, đổi mới phương thức làm việc với tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ trong phục vụ công dân, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và đối thoại để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là trong xử lý những vấn đề lớn, khó, vấn đề có tính phức tạp./.

Tin, ảnh: Việt ThắngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com