Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động luật sư

09:04, 10/07/2024

Trong những năm qua, chất lượng hoạt động của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực vào việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, cơ quan, tổ chức; bảo vệ quyền của bị can, bị cáo; đóng góp tích cực cho công cuộc cải cách tư pháp.

Văn phòng Luật sư Thiên Trường cập nhật, nghiên cứu các văn bản pháp luật mới.
Văn phòng Luật sư Thiên Trường cập nhật, nghiên cứu các văn bản pháp luật mới.

Đoàn Luật sư tỉnh hiện có 46 luật sư chính thức và 6 người tập sự hành nghề luật sư; 100% luật sư đều có trình độ Đại học Luật và Trung cấp chính trị trở lên; 16 tổ chức hành nghề luật sư (12 văn phòng luật sư, 3 Công ty luật TNHH và 1 Công ty Luật Hợp danh), 2 Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư đang hoạt động tại Hà Nội. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hành nghề luật sư, hàng năm, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện như: các kế hoạch triển khai thực hiện Luật sư trên địa bàn tỉnh, triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành luật; chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về vị trí, vai trò của luật sư bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú… UBND tỉnh giao Sở Tư pháp ban hành nhiều văn bản hướng dẫn hoạt động hành nghề của luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư; tiến hành kiểm tra, thanh tra tổ chức, hoạt động của các văn phòng luật sư, công ty luật, các luật sư hoạt động hành nghề với tư cách cá nhân trên địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh những sai sót về tổ chức và hoạt động.

Bên cạnh đó, Đoàn Luật sư tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ luật sư. Trong đó, đã phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức cho luật sư thành viên tham gia các khóa học nghiệp vụ, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề được cấp chứng chỉ theo quy định của Luật Luật sư. Cử một số luật sư đến các nước có nền tư pháp phát triển để học hỏi nâng cao trình độ quản lý và kỹ năng hành nghề luật sư. Tổ chức và phân công luật sư tham gia các hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, sơ tổng kết việc thi hành pháp luật... do các cơ quan, tổ chức các cấp tổ chức. Ngoài ra, Đoàn Luật sư tỉnh cũng luôn chú trọng đến việc phát triển đội ngũ luật sư; thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, kết nạp, phân công tổ chức hành nghề luật sư hướng dẫn người tập sự hành nghề luật sư ngay khi đủ điều kiện; giám sát và thường xuyên phối hợp, đôn đốc các tổ chức hành nghề luật sư hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho người tập sự và xét kết nạp người tập sự hành nghề luật sư theo đúng quy định.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoạt động hành nghề luật sư ngày càng được nâng cao. Nổi bật là Đoàn Luật sư tỉnh, các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư đã tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Trong đó, tham gia Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của UBND tỉnh và của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới; tư vấn pháp luật, hòa giải và trợ giúp pháp lý cho nhân dân, đối tượng yếu thế trong xã hội (người nghèo, người khuyết tật, trẻ em…). Từ năm 2019 đến nay, các luật sư đã tư vấn cho 1.197 vụ việc, thông qua việc tư vấn đã giúp cho những người dân đang có khúc mắc trong cuộc sống gia đình, khúc mắc trong việc chia di sản do cha mẹ để lại, khúc mắc trong các mối quan hệ vay mượn, chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất... được giải tỏa, góp phần ổn định trật tự xã hội và an ninh địa phương.  

Cùng với đó, các luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh đã tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị can, bị cáo trong 100% vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh yêu cầu, từ giai đoạn khởi tố, truy tố, đến xét xử. Trong 5 năm qua, các luật sư trong Đoàn đã tham gia bào chữa cho nhiều bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho người bị hại đối với 329 vụ án hình sự; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn, bị đơn đối với 118 vụ án dân sự hôn nhân gia đình, hành chính, kinh tế. Tại các phiên tòa, các luật sư đã vận dụng kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ để bào chữa cho các bị can, bị cáo, từ đó góp phần bảo vệ công lý, tránh oan sai. Đối với những vụ án các luật sư ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với thân chủ đều thực hiện nghiêm các điều khoản đã quy định trong hợp đồng nhằm thực hiện đúng và đầy đủ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư. Do đó, trong nhiều năm qua, không có tình trạng luật sư của Đoàn có đơn thư tố cáo, khiếu nại cho rằng luật sư có hành vi sai trái khi hành nghề.

Tuy nhiên, hoạt động luật sư trong tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đó là sự phối kết hợp hoạt động giữa Đoàn Luật sư và tổ chức hành nghề trong một số lĩnh vực chưa chặt chẽ, có nơi, có việc chưa được thống nhất. Công tác phối hợp hoạt động giữa cơ quan tiến hành tố tụng với Đoàn Luật sư ở một số vụ án hoặc ở một số công việc cụ thể còn chưa kịp thời. Trong quá trình hành nghề, luật sư còn gặp một số khó khăn. Số lượng dịch vụ pháp lý đã thực hiện không nhiều. Tỷ lệ án mời so với án tham gia theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng thấp. Lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý chưa đa dạng, chủ yếu nhất vẫn là lĩnh vực hình sự. Vẫn còn việc chưa chấp hành nghiêm quy định về chế độ thông tin báo cáo của một số tổ chức hành nghề luật sư. Việc tự giác tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nắm bắt, cập nhật các thông tin liên quan đến nghề nghiệp của số ít luật sư còn hạn chế...

Để hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và chức trách của Đoàn Luật sư và nghề luật sư trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục củng cố tổ chức, hoạt động của Đoàn Luật sư; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ luật sư. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đoàn Luật sư trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị pháp lý của địa phương; tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động, hiệu quả hơn nữa vào công tác xây dựng pháp luật, triển khai thi hành các đạo luật và tuyên truyền phổ biến pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của luật sư, Đoàn Luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư tiếp tục phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xây dựng và ban hành các cơ chế phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư khi hành nghề, bảo đảm tuân thủ pháp luật. Tăng cường giám sát các hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư để uốn nắn kịp thời những sai sót trong quá trình hành nghề.

Bài và ảnh: Văn Trọng
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com