Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

18:43, 18/02/2024

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) là nhiệm vụ quan trọng đang được Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh cụ thể hóa thực hiện bằng nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Lễ kết nạp đảng viên mới cho các sinh viên tại Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.
Bài và ảnh: Xuân Thu
Lễ kết nạp đảng viên mới cho các sinh viên tại Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Đảng bộ tỉnh Nam Định có 15 đảng bộ trực thuộc, 921 tổ chức cơ sở đảng, 4.293 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 110.300 đảng viên. Để thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng, Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình hành động số 24-CTr/TU và đề ra mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2025, hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 3-4% tổng số đảng viên. Đến năm 2030, hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% thôn (xóm), tổ dân phố có chi bộ; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm duy trì mức từ 3-4% tổng số đảng viên.

Thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Tỉnh ủy, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tỉnh đã tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên. Triển khai thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” tại Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; một số tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh, các huyện Hải Hậu, Ý Yên. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban TVTU xây dựng, ban hành quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo quy định mới của Bộ Chính trị; đồng thời tham mưu thành lập các tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban TVTU là tổ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với các đảng bộ trực thuộc tỉnh. Thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư và Công văn số 4718-CV/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, trong năm Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu, hướng dẫn chuyển giao 18 tổ chức cơ sở đảng là thành viên của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước trực thuộc Đảng bộ cấp huyện, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về các Đảng bộ doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Trong năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã hướng dẫn, tổng hợp, thẩm định, tham mưu Ban TVTU quyết định tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 8.341 đảng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng xem xét, kết nạp nhiều đảng viên mới và rà soát, đưa 121 đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Trong thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng; Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Tỉnh ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị đề ra giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình nhằm tập trung củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Trần Minh Hải, TUV, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu cho biết, xác định công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nên các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả. Nhiệm kỳ 2015-2020, bình quân mỗi năm, Đảng bộ huyện kết nạp 259 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay, công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, bình quân mỗi năm Đảng bộ huyện kết nạp được 160 đảng viên mới, chưa đạt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đề ra là bình quân mỗi năm kết nạp 200 đảng viên mới trở lên. Một số đảng bộ cơ sở nhiều năm liên tục không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp; nhiều chi bộ xóm, tổ dân phố 5 năm trở lên không kết nạp được đảng viên mới. Từ tình hình thực tế, Đảng bộ huyện Hải Hậu đã xác định rõ những nguyên nhân, hạn chế là một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm, trực tiếp chỉ đạo công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới; chưa xây dựng kế hoạch cụ thể để tạo nguồn kết nạp đảng viên cho từng giai đoạn; không sát sao chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, nhất là tổ chức Đoàn Thanh niên giáo dục, lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ. Nguồn phát triển đảng viên ở một số xóm, tổ dân phố khó khăn, do người trong độ tuổi lao động thường xuyên đi làm xa, làm công nhân trong các công ty hoặc ngại phấn đấu vào Đảng. Đa số các công ty, doanh nghiệp, mặc dù có đảng viên đang làm việc tại đây nhưng không muốn thành lập tổ chức đảng. Một số chi bộ phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đảng viên, nhất là với đảng viên trong độ tuổi lao động có nhu cầu làm kinh tế xa gia đình, dẫn tới tình trạng không ít đảng viên trẻ bỏ Đảng, xin ra khỏi Đảng để đi làm xa… Để khắc phục những hạn chế này, thời gian tới Đảng bộ huyện Hải Hậu tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung trong Công văn số 441-CV/HU của Huyện ủy về việc tăng cường công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể phát triển đảng viên mới hàng năm; đề ra các giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục quần chúng phấn đấu vào Đảng; chỉ đạo và giao chỉ tiêu cho các đoàn thể chính trị - xã hội có các giải pháp bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Phân công cấp ủy viên phụ trách các chi bộ và chịu trách nhiệm việc tạo nguồn kết nạp Đảng cho chi bộ… 

Đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nam Định cho biết: Đảng bộ thành phố có số lượng đảng viên khá đông với 15.954 đồng chí. Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy định kỳ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở về những nội dung cơ bản trong các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên về tăng cường quản lý đảng viên. Hàng năm, trong chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy đều có nội dung kiểm tra, giám sát liên quan đến nghiệp vụ công tác đảng viên, trong đó tập trung vào công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ năm 2022 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo, tập trung cao việc đối khớp danh sách đảng viên, bổ sung dữ liệu đảng viên. Qua đó góp phần nâng cao công tác quản lý hồ sơ đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng; giúp cấp ủy, tổ chức đảng nắm chắc và có hệ thống về lý lịch, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên. Kết quả đối khớp đã phát hiện 135 đảng viên vi phạm quy định Điều lệ Đảng về sinh hoạt, chuyển sinh hoạt Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, xóa tên khỏi danh sách đảng viên. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ thành phố Nam Định từng bước đi vào nền nếp; chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ đảng viên được nâng lên… 

Bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” ở Đảng bộ tỉnh ngày càng hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo tiền đề lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đặt ra./. 

Bài và ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com