Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định 

15:37, 19/03/2023

Ngày 16-3, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 152/UBND-VP8 chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân địa phương về Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định và thành lập 3 phường.

Theo đó, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22-11-2019; căn cứ Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 16-4-2018 của Chính phủ về hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; căn cứ Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 17-9-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Nam Định, UBND huyện Mỹ Lộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn. Việc lấy ý kiến cử tri được thực hiện theo hình thức phát phiếu lấy ý kiến của từng thành viên là cử tri trong cùng một hộ gia đình. Tổ chức lấy ý kiến cử tri theo từng thôn (xóm), tổ dân phố theo quy định tại Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16-4-2018 của Chính phủ. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri bắt đầu từ 7 giờ 00 phút ngày 1-4-2023 và hoàn thành trước 19 giờ 00 phút ngày 2-4-2023. Tài liệu lấy ý kiến cử tri được đăng tải trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cấp huyện, cấp xã; niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, các điểm sinh hoạt cộng đồng và được tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, tại các cuộc họp thôn (xóm), tổ dân phố trong thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri.

 Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo các tổ chức theo ngành dọc thuộc thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn các xã, phường, thị trấn chịu sự tác động của Đề án, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án. Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com