Kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu quả vốn tín dụng chính sách

08:27, 01/11/2023

Để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội (CSXH) trên địa bàn, thời gian qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng CSXH tỉnh đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách.

Giải ngân vốn tín dụng chính sách tại điểm giao dịch xã Xuân Vinh (Xuân Trường).
Giải ngân vốn tín dụng chính sách tại điểm giao dịch xã Xuân Vinh (Xuân Trường).

Đến ngày 30-9-2023, Ban đại diện HĐQT tỉnh đã hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát của năm 2023 tại 10/10 huyện, thành phố; kiểm tra được 10 xã, 25 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK và VV), 117 hộ vay vốn; Ban đại diện HĐQT các huyện, thành phố kiểm tra được 83 xã, phường, thị trấn, 144 tổ TK và VV, 537 hộ vay. Ngoài ra, Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện huyện, theo nhiệm vụ hàng quý thực hiện kiểm tra ít nhất 1 thôn, một số tổ TK và VV và một số hộ vay; đặc biệt đối với tổ TK và VV chất lượng hoạt động chưa tốt đã kiểm tra được 680 tổ và 3.289 hộ vay. Đối với công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, Ngân hàng CSXH Việt Nam đã kiểm tra tại Chi nhánh và phòng giao dịch của 5 huyện, thành phố, 26 xã, 36 tổ TK và VV. Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện kiểm tra toàn diện tại 6 Phòng giao dịch, kiểm tra trực tiếp hoạt động điểm giao dịch xã và kiểm tra theo chuyên đề được 39 xã, 111 tổ TK và VV và 977 hộ vay. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin tăng cường kiểm tra giám sát từ xa, kiểm tra hoạt động của điểm giao dịch xã qua hệ thống camera trực tuyến. Sau kiểm tra, Ngân hàng CSXH tỉnh đều có văn bản chấn chỉnh các tồn tại, sai sót đối với từng đơn vị. Các phòng giao dịch huyện tự kiểm tra được 334 lượt điểm giao dịch xã, 364 tổ TK và VV, 2.099 khách hàng.

Nội dung kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT tập trung đánh giá việc thực hiện nghị quyết của cấp trên; vai trò, trách nhiệm của ban đại diện cấp dưới, UBND các cấp trong việc chỉ đạo triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn; việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, qua kiểm tra, nắm bắt nhu cầu nguyện vọng, ý kiến đề xuất, kiến nghị của người dân; những khó khăn vướng mắc trong hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng CSXH. Kịp thời phát hiện những tồn tại, sai sót, có biện pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành chức năng để xử lý, chỉnh sửa, bổ sung chính sách phù hợp với thực tế tại địa phương.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác chú trọng thực hiện. Hết tháng 9-2023, các cấp Hội cũng đã cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, chỉ đạo Hội cấp xã kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ TK và VV, việc sử dụng vốn của hộ vay theo hợp đồng uỷ thác đã ký với Ngân hàng CSXH. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã tích cực triển khai nhiệm vụ, kế hoạch được ngân hàng cấp trên giao, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai tín dụng chính sách góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Tích cực triển khai kế hoạch kiểm tra kiểm soát nội bộ năm 2023, chỉnh sửa, khắc phục tồn tại, sai sót phát hiện qua công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và kết luận, kiến nghị của các Đoàn kiểm tra. Hoạt động của các tổ TK và VV tiếp tục được duy trì nền nếp ổn định, Ngân hàng CSXH và các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác đã phối hợp rà soát tham mưu cho chính quyền địa phương kiện toàn các tổ TK và VV theo địa bàn cụm dân cư liền kề, các tổ quy mô nhỏ, qua đó giảm 32 tổ so với đầu năm. Toàn tỉnh hiện có 2.860 tổ TK và VV, bình quân một tổ quản lý 34 hộ, dư nợ 1.423 triệu đồng/tổ, so với đầu năm tăng 83 triệu đồng/tổ.

Từ thực tế hoạt động hiệu quả thông qua các đợt kiểm tra, giám sát, chất lượng hoạt động tín dụng tại xã, thị trấn trong những năm qua luôn đạt kết quả cao. Qua đánh giá cuối tháng 9 năm 2023 có 2.725 tổ xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 95,28%; 74 tổ xếp loại khá, tỷ lệ 2,59%; 60 tổ xếp loại trung bình, tỷ lệ 2,1%; 1 tổ xếp loại yếu, tỷ lệ 0,03%; 2.635 tổ không có nợ quá hạn, chiếm 92,1% tổng số tổ. Nhờ đó, tiến độ giải ngân nguồn vốn các chương trình tín dụng CSXH được triển khai nhanh chóng, đảm bảo kế hoạch đề ra, các đối tượng thụ hưởng đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn đều được giải quyết kịp thời. Đến hết tháng 9-2023, tổng dư nợ uỷ thác cho vay qua hội, đoàn thể của Chi nhánh đạt 4.070,5 tỷ đồng, tăng 194,8 tỷ đồng (5,03%) so với đầu năm, chiếm 99,84% tổng dư nợ cho vay, với 97.109 hộ vay. Cụ thể: Hội Nông dân 1.533,8 tỷ đồng (chiếm 37,6%), tăng 66,8 tỷ đồng (4,5%); Hội Phụ nữ 1.817,4 tỷ đồng (chiếm 44,6%), tăng 81,7 tỷ đồng (4,71%)... Bên cạnh đó, các đoàn thể tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động tổ viên thực hành tiết kiệm để tạo lập vốn tự có, tạo nguồn hỗ trợ cho việc trả nợ, trả lãi với 97.341 tổ viên tham gia, chiếm 97,7% số tổ viên. Doanh số thu tiền gửi đạt 82,4 tỷ đồng, doanh số chi tiền gửi 62,1 tỷ đồng. Đến hết ngày 30-9-2023, số dư tiền gửi qua các hội, đoàn thể nhận ủy thác đạt 236,9 tỷ đồng, tăng 20,3 tỷ đồng so với đầu năm.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng chính sách, thực hiện kế hoạch đào tạo của năm 2023, Ngân hàng CSXH tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 226 Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các huyện và thành phố Nam Định; phối hợp với các đoàn thể nhận ủy thác tổ chức tập huấn cho 226 cán bộ Ban giảm nghèo xã, 647 cán bộ đoàn thể nhận uỷ thác các cấp, 2.151 trưởng thôn, 5.773 cán bộ Ban quản lý tổ TK và VV về nghiệp vụ kiểm tra giám sát hoạt động uỷ thác; triển khai ứng dụng VBSP E-Mobile Banking; hướng dẫn rà soát, xử lý nợ của khách hàng đi khỏi nơi cư trú...

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát. Tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp cùng các đoàn thể nhận ủy thác, tổ TK và VV giám sát thường xuyên quá trình sử dụng vốn của hộ vay. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn cho hoạt động giao dịch xã; tích cực đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, có biện pháp hữu hiệu để thu hồi nợ quá hạn lâu ngày; phấn đấu các đoàn thể đều giảm được nợ quá hạn so với năm trước, giảm số tổ trung bình, không có tổ yếu./.

Bài và ảnh: Đức ToànBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com