Kho bạc Nhà nước Nam Định nỗ lực trong quản lý ngân sách

08:42, 31/10/2023

9 tháng đầu năm 2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nam Định đã nỗ lực vượt khó, chủ động, linh hoạt hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty TNHH May xuất khẩu Hương Sơn, xã Giao Hương (Giao Thủy).
Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty TNHH May xuất khẩu Hương Sơn, xã Giao Hương (Giao Thủy).

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh và KBNN, thời gian qua, KBNN Nam Định đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước, trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. KBNN Nam Định đã thực hiện tốt công tác phối hợp thu, thanh toán song phương điện tử, thanh toán liên ngân hàng, TABMIS-LKB, TCS và các chương trình giao diện với chương trình TABMIS, đảm bảo nhanh chóng, an toàn, chính xác và thông suốt. Đến nay, hệ thống KBNN Nam Định đã mở 48 tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên thu tại 10 ngân hàng thương mại phối hợp thu với tổng số 57 điểm thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, phí, lệ phí vào ngân sách Nhà nước, góp phần tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN. Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2023 đạt 5.352,501 tỷ đồng, đạt 56% dự toán và bằng 96% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2023 là 13.921,836 tỷ đồng, đạt 67% dự toán. Các khoản chi thường xuyên kiểm soát thanh toán qua KBNN Nam Định đã được kiểm soát chặt chẽ, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, đúng chế độ quy định. Tổng số tiền kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc là 7.896,629 tỷ đồng, đạt 70% dự toán.

Đặc biệt, thời gian qua KBNN Nam Định đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tích cực đẩy mạnh thực hiện kiểm soát, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN và UBND tỉnh nhằm tháo gỡ “nút thắt” trong giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, tập trung thực hiện Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 31-3-2023 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Nam Định; tăng cường công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo kịp thời theo đúng quy định. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trong công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Thường xuyên phối hợp với các chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) và các cơ quan chuyên môn trên địa bàn để kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện dự án, xử lý các vướng mắc phát sinh, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Về phía KBNN Nam Định, đơn vị đã quán triệt tới toàn thể công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ khách hàng, tuyệt đối không được sách nhiễu, gây phiền hà cho đơn vị khi làm thủ tục thanh toán tại KBNN nơi giao dịch. Yêu cầu từng cán bộ làm công tác kiểm soát chi tăng cường kiểm soát, thanh toán các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản; chấp hành đúng quy định về thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ, không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do. Để tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, KBNN Nam Định đã phát động phong trào thi đua lấy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Mặt khác, KBNN Nam Định đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc rà soát kế hoạch vốn được giao trong năm, thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án đối với những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 50% kế hoạch hoặc những dự án được giao kế hoạch đầu tư công lớn nhưng có tiến độ giải ngân chậm; đồng thời tổng hợp báo cáo các cấp thẩm quyền để xem xét, điều chỉnh và điều chuyển vốn của những dự án có tiến độ giải ngân thấp sang những dự án có tiến độ giải ngân nhanh. Với những giải pháp quyết liệt đã thực hiện, tính đến hết tháng 9-2023, KBNN Nam Định đã giải ngân hơn 3.523 tỷ đồng, đạt 38% so với kế hoạch được giao và kế hoạch vốn năm trước được phép kéo dài; đạt 58% so với kế hoạch vốn KBNN thực nhận (so với dự toán đã nhập vào Tabmis).

Trong 9 tháng năm 2023, KBNN Nam Định đã thực hiện 15 cuộc kiểm tra nội bộ, trong đó có 5 cuộc kiểm tra đột xuất về công tác đảm bảo an ninh, an toàn tài sản tại KBNN các huyện trực thuộc KBNN Nam Định; 10 cuộc kiểm tra nghiệp vụ tại phòng Tài vụ - Quản trị, phòng Kế toán Nhà nước và KBNN các huyện; hoàn thành 2 cuộc thanh tra chuyên ngành (đạt 67% kế hoạch), công bố công khai kết luận thanh tra chuyên ngành việc chấp hành quy định của pháp luật đối với các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện kiểm soát thanh toán qua KBNN năm 2022 tại UBND xã Yên Ninh (Ý Yên) và UBND thị trấn Mỹ Lộc (Mỹ Lộc). Thực hiện thanh tra chuyên ngành việc chấp hành quy định của pháp luật đối với các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện kiểm soát thanh toán qua KBNN năm 2022 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các tháng còn lại của năm 2023, KBNN Nam Định tập trung triển khai thực hiện đầy đủ chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ KBNN trong hệ thống KBNN Nam Định theo đúng quy định; theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước, tổng hợp, lập báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ, đột xuất nhằm tham mưu kịp thời, chính xác và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ điều hành ngân sách Nhà nước của Bộ Tài chính, KBNN và cấp ủy, chính quyền địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính toàn diện trên các lĩnh vực theo hướng “Lấy người dân, đơn vị sử dụng ngân sách làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo cho mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Nam Định”; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả thực hiện Dịch vụ công trực tuyến của KBNN. Tiếp tục triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của từng đơn vị trong hệ thống KBNN Nam Định. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu từng đơn vị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, người lao động; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của KBNN về hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác nguồn dữ liệu sẵn có trên các chương trình ứng dụng, kho dữ liệu của KBNN. Từng bước chuyển đổi phương thức kiểm tra truyền thống sang phương thức kiểm tra, giám sát từ xa trên môi trường điện tử, môi trường số; tăng cường kiểm tra đột xuất KBNN trực thuộc; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tồn tại, hạn chế phát hiện qua các cuộc kiểm tra tại KBNN cấp huyện; tăng cường giám sát từ xa, kịp thời ngăn chặn, phát hiện các rủi ro có thể gây mất an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao KBNN quản lý./.

Bài và ảnh: Đức ToànBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com