Trực Ninh thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý đầu tư xây dựng

08:22, 22/09/2023

Nhằm phát huy tiềm năng đất đai, lao động, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng thu nhập trực tiếp cho người dân, huyện Trực Ninh luôn ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế kỹ thuật từng bước hiện đại. Qua đó tạo cơ sở nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu bền vững và phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trực Ninh lần thứ XXV đã đề ra.  

Hạ tầng kỹ thuật của thị trấn Cổ Lễ được đầu tư cải tạo, nâng cấp xứng đáng là trung tâm kinh tế - chính trị của huyện Trực Ninh.
Hạ tầng kỹ thuật của thị trấn Cổ Lễ được đầu tư cải tạo, nâng cấp xứng đáng là trung tâm kinh tế - chính trị của huyện Trực Ninh.

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các phòng chức năng và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý kiến trúc - quy hoạch. Công tác lập quy hoạch xây dựng được tập trung thực hiện, các đồ án quy hoạch đã thể hiện tư duy đổi mới và tầm nhìn dài hạn; các quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch chung đô thị trên địa bàn huyện được rà soát để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện quản lý quy hoạch, xây dựng quy chế quản lý quy hoạch với phương châm ngày càng hoàn hiện, nâng cao chất lượng; đặc biệt là chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và quản lý tốt các dự án đầu tư xây dựng. Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng 18 xã đến năm 2030; đôn đốc hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cát Thành, Ninh Cường đến năm 2030. Chỉ đạo UBND xã Trực Thái, Công ty TNHH Dream Plastic hoàn thiện Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em.

Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải giám sát thi công 3 tuyến đường thuộc dự án LRAMP năm thứ 5 gồm các dự án khôi phục, cải tạo đường trục các xã Phương Định, Trực Đạo và công trình khôi phục, cải tạo đường liên xã Liêm Hải - Phương Định; tiếp tục đôn đốc tiến độ, giám sát chất lượng thi công các công trình đang triển khai như: Khu dân cư tập trung xã Trực Thái; đường Trực Đại - Trực Thái; kênh Hải Ninh, Hải Ninh 21, Hải Ninh 23, kênh CC5 thị trấn Cổ Lễ… Bên cạnh đó, huyện đã huy động, bố trí và sử dụng hợp lý các nguồn vốn để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách huyện; thực hiện tốt các thủ tục triển khai đầu tư; tăng cường hoạt động giám sát góp phần nâng cao chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ thực hiện các dự án nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật để tạo động lực phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. 

Thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 theo nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện đã giao các Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; báo cáo kinh tế - kỹ thuật; dự toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo quy trình, quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu, khả năng cân đối vốn. Trong các năm 2021, 2022, UBND thị trấn Cổ Lễ được UBND huyện bố trí vốn triển khai 16 dự án đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư được phê duyệt gần 67,6 tỷ đồng. Để triển khai các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng, UBND thị trấn Cổ Lễ đã chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện làm tốt công tác quản lý đầu tư; tăng cường công tác quản lý chất lượng thi công công trình; trong quá trình thực hiện dự án, yêu cầu chú ý công tác đảm bảo an toàn lao động; vật tư, thiết bị đưa vào thi công trong các dự án đều có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và hợp đồng; phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và các quy định của pháp luật về chất lượng công trình xây dựng có liên quan. Công tác nghiệm thu được thực hiện kịp thời theo đúng quy định và tiến độ các dự án. Nhờ đó, đến giữa năm 2023, thị trấn Cổ Lễ đã thực hiện và hoàn thành 6 dự án với giá trị quyết toán 6,043/6,492 tỷ đồng tổng mức đầu tư được phê duyệt; đã thanh toán 4,603 tỷ đồng, đạt 76% giá trị quyết toán; có 6 dự án đang triển khai thi công với tổng mức đầu tư được phê duyệt 42,1 tỷ đồng; đã thanh toán 24,08 tỷ đồng, đạt 51,19% tổng mức đầu tư được phê duyệt; 4 dự án đang triển khai thi công và hoàn thiện thủ tục đầu tư với tổng mức đầu tư được phê duyệt 19 tỷ đồng. Không chỉ tại thị trấn Cổ Lễ, thời gian qua trên địa bàn thị trấn Cát Thành và xã Trực Hùng cũng triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách huyện. UBND thị trấn đã triển khai thực hiện 7 dự án với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 10,26 tỷ đồng; trong đó có 6 dự án hoàn thành, giá trị quyết toán là 4,341/4,62 tỷ đồng tổng mức đầu tư được phê duyệt; 1 dự án đang thi công với tổng mức đầu tư được phê duyệt 5,639 tỷ đồng. UBND xã Trực Hùng triển khai 7 dự án với tổng mức đầu tư trên 14,1 tỷ đồng; có 3 dự án đã hoàn thành, với giá trị quyết toán 10,228/10,721 tỷ đồng…

Theo đánh giá của huyện, trong công tác quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách địa phương, các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng phương án phân bổ kế hoạch và khả năng cân đối vốn cho từng dự án, đảm bảo tiến độ, công khai, minh bạch; quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư và thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán đảm bảo theo quy định của pháp luật, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Các dự án đầu tư xây dựng đã bước đầu phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên toàn địa bàn huyện.

Phát huy những kết quả đã đạt được, để nâng cao hơn nữa công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách địa phương, trong thời gian tới, huyện Trực Ninh chủ trương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng. UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch: nâng cao chất lượng công tác thẩm định kế hoạch và khả năng cân đối vốn cho từng dự án đầu tư, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn theo kế hoạch. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng, tăng cường công tác quản lý chất lượng xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, hướng dẫn và đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng… Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý Nhà nước đối với các dự án; làm tốt công tác lựa chọn đơn vị thi công, tư vấn giám sát và đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đủ năng lực, kinh nghiệm giúp chủ đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư và quản lý dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, kế hoạch và quy định của pháp luật nhằm phát huy giá trị, hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức lập, phê duyệt và thực hiện tốt quy trình bảo trì công trình xây dựng đối với các dự án đầu tư đã đưa vào 
sử dụng./.

Bài và ảnh: Thành Trung
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com