Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân

07:30, 07/05/2024

Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh luôn quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Qua đó, hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh ngày càng đổi mới, bám sát  nhiệm vụ chính trị, đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐND, tạo sự tin tưởng của cử tri tại nơi ứng cử.

Quang cảnh Hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh”.
Quang cảnh Hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh”.

 Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố Nam Định hiện có 5 đại biểu, quá trình hoạt động, Tổ đại biểu luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với địa phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định. Đồng chí Nguyễn Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nam Định, Tổ phó cho biết: Với đặc thù, đồng chí Tổ trưởng và Tổ phó là Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND thành phố nên hoạt động phối hợp được triển khai thuận lợi. Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực phối hợp với HĐND thành phố trong hoạt động giám sát các nghị quyết do HĐND thành phố ban hành. Cụ thể, HĐND thành phố đã tổ chức thành công 12 kỳ họp, ban hành 111 nghị quyết. Qua việc tham dự các kỳ họp, theo dõi các nội dung trình tại các kỳ họp cũng như giám sát việc ban hành các nghị quyết trên các lĩnh vực của HĐND thành phố, Tổ đại biểu HĐND tỉnh nhận thấy việc ban hành nghị quyết được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền quy định của pháp luật. Nội dung các nghị quyết đã cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của thành phố. Dưới sự chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố, các nghị quyết ban hành đều được các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, soạn thảo xin ý kiến các đơn vị liên quan và gửi đến các Ban HĐND thẩm tra đảm bảo đúng luật định trước khi trình HĐND thảo luận, biểu quyết thông qua. Các vấn đề quan trọng của thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền, bảo đảm quốc phòng - an ninh, các vấn đề an sinh xã hội đều được Thường trực HĐND trình HĐND xem xét quyết định, tháo gỡ kịp thời. Nội dung của các nghị quyết đảm bảo sát với tình hình thực tế của địa phương và được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao.

Thời gian qua, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao như: tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp; báo cáo với cử tri về kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh tổ chức, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri, tham dự các kỳ họp HĐND của các huyện, thành phố, theo dõi các nội dung trình tại các kỳ họp, theo dõi, giám sát thực hiện nghị quyết,... Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết: Xác định vai trò quan trọng trong hoạt động của Tổ đại biểu HĐND, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết về thành lập Tổ đại biểu HĐND tỉnh, gồm 10 tổ theo đơn vị hành chính các huyện, thành phố; mỗi tổ được cơ cấu tổ trưởng, tổ phó và các đại biểu HĐND ứng cử trên địa bàn huyện, thành phố. Trong quá trình hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các tổ đại biểu thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của HĐND; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hoạt động cho tổ đại biểu, nhất là việc cập nhật những kiến thức pháp luật mới liên quan đến chức năng, nhiệm vụ hoạt động của HĐND; mời thành viên các tổ đại biểu tham gia các chuyến công tác trao đổi học tập kinh nghiệm thực tiễn tại các tỉnh bạn do Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tổ chức; cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho tổ đại biểu, nhất là các thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và chuẩn bị kỳ họp; thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động và bảo đảm các điều kiện cho tổ đại biểu hoạt động. Đơn cử như trong tháng 3-2024 vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng Tổ đại biểu HĐND tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Tổ đại biểu từ đầu nhiệm kỳ đến nay và đưa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Trong đó đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng như: Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong luật, trong quy chế hoạt động của HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng xây dựng chương trình công tác, giám sát, kế hoạch phân công đại biểu tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND tỉnh; phương pháp nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến cho kỳ họp của Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Công tác phối hợp giữa Tổ đại biểu HĐND tỉnh với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố để tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến cử tri, thực hiện tốt việc tổng hợp kiến nghị của cử tri; việc tổng kết đánh giá chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh hàng năm… Đây là cơ sở để các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thúc đẩy, nâng cao hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình.

Với việc thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh ngày càng được đổi mới, đi vào nền nếp, hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tham dự đầy đủ, nghiêm túc 17 kỳ họp HĐND tỉnh; thực hiện 6 đợt tiếp xúc cử tri, tiếp thu 167 kiến nghị cử tri gửi về Thường trực HĐND tỉnh để kiến nghị các cấp chính quyền và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Ngoài ra, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh còn thực hiện tiếp công dân tại nơi làm việc, nơi cư trú theo quy định và tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh khi được phân công, báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu hàng năm theo đúng yêu cầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh... Qua đó đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng mà nghị quyết HĐND đề ra.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thời gian tới, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn của các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đối với các hoạt động của Tổ đại biểu, nhất là hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát trên địa bàn các huyện, thành phố đảm bảo đổi mới, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Xây dựng chương trình công tác hàng năm, đặc biệt là chương trình giám sát và báo cáo kết quả với Thường trực HĐND. Đồng thời tổ chức, phân công nhiệm vụ để các đại biểu HĐND phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình… thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh thông qua nhiều hình thức như: hội thảo; tập huấn theo chuyên đề; giao ban trao đổi kinh nghiệm để các Tổ đại biểu HĐND các huyện, thành phố có điều kiện được giao lưu, học hỏi, chia sẻ những cách làm hay để qua đó áp dụng, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com