Huyện ủy Nam Trực tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

08:48, 31/08/2023

Đảng bộ huyện Nam Trực hiện có 63 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; trong đó có 20 đảng bộ xã, thị trấn, 43 chi, đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Cán bộ xã Nam Thanh thực hiện nghiêm văn hóa công vụ trong tiếp công dân đến làm thủ tục hành chính.
Cán bộ xã Nam Thanh thực hiện nghiêm văn hóa công vụ trong tiếp công dân đến làm thủ tục hành chính.

Bám sát chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban TVTU và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy (TVHU) đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên. Ban TVHU cũng chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy các cấp trong huyện chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Kết luận và xử lý kịp thời những tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp của huyện đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy Nam Trực đã xây dựng các chuyên đề kiểm tra đối với các đảng ủy các xã, thị trấn và đơn vị trực thuộc. Nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy; Nghị quyết của Ban TVHU Nam Trực về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác ban hành, quản lý và lưu trữ các văn bản của Đảng. Ban TVHU, UBKT Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy xây dựng và triển khai thực hiện các chuyên đề kiểm tra đối với các chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện nền nếp sinh hoạt, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của cấp trên. Huyện ủy Nam Trực cũng tiến hành chuyên đề kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với Đảng ủy các xã Nam Cường, Nam Hùng, Nam Dương, Nam Tiến, Nghĩa An và Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện; hướng dẫn, đôn đốc Đảng ủy, UBKT Đảng ủy các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng nông thôn mới nâng cao, công tác quản lý đất đai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII)... UBKT Huyện ủy đã thực hiện và hoàn thành: Chuyên đề kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính Đảng đối với 6 đảng ủy, UBKT đảng ủy, 11 chi bộ trực thuộc Huyện ủy; chuyên đề giám sát đối với 15 cá nhân là cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ thuộc diện Ban TVHU quản lý. Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thực hiện các chuyên đề kiểm tra, giám sát đối với 13 tổ chức Đảng và 4 cá nhân thuộc diện cấp ủy quản lý theo chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy. Đồng thời triển khai tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Nghĩa An và Chi bộ Trường THCS Nam Hoa, thuộc Đảng bộ xã Nam Hoa.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, UBKT Huyện ủy và UBKT Đảng uỷ cơ sở đã chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình thông qua công tác giám sát của Đảng, qua kết luận thanh tra và qua việc đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm để phát hiện và thực hiện việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đến nay, UBKT Huyện ủy đã hoàn thành chuyên đề kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 17 tổ chức đảng (trong đó 6 đảng ủy, UBKT đảng ủy và 11 chi bộ trực thuộc Huyện ủy). Qua kiểm tra, kết luận các đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Các cấp ủy đã trực tiếp chủ trì các cuộc kiểm tra, giám sát gắn việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng với việc xem xét xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Kết quả kiểm tra chuyên đề đã thi hành kỷ luật đối với 17 tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy; 1 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Đồng chí Hà Duy Tiên, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Nam Trực cho biết: “Với việc triển khai cụ thể, quyết liệt, công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn huyện Nam Trực đã được thực hiện đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định, trong đó đẩy mạnh việc tự kiểm tra, giám sát tại đơn vị để hạn chế sai phạm từ cơ sở. UBKT huyện và cơ sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, đặc biệt tăng cường thực hiện các cuộc khảo sát, giám sát đột xuất, thường xuyên, không báo trước; chủ động phát hiện vi phạm khi mới phát sinh để uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời”. Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com