Một số chính sách pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 3-2016

08:03, 01/03/2016

Xe máy chuyên dùng không được chạy quá 40km/giờ 

Theo Thông tư 91/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT có hiệu lực từ ngày 1-3-2016 xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ thì tốc độ tối đa của xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự khi tham gia giao thông được xác định theo báo hiệu đường bộ và không quá 40km/giờ (trừ đường cao tốc). Khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện phải giữ khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai xe và giảm tốc độ trong một số trường hợp như chuyển hướng xe chạy hoặc tầm nhìn bị hạn chế…

Ảnh minh hoạ/Internet.
Ảnh minh hoạ/Internet.

Bảo đảm an toàn quỹ tín dụng nhân dân

Theo Thông tư 32/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ 1-3-2016, quy định về các bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân, các quỹ này không được cho vay không có bảo đảm, cho vay với điều kiện ưu đãi (ưu đãi về lãi suất, hồ sơ, trình tự, thủ tục xét duyệt cho vay, biện pháp bảo đảm nghĩa vụ nợ và các biện pháp xử lý thu hồi nợ) cho một số đối tượng. Cụ thể là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc,

Kế toán trưởng của quỹ tín dụng nhân dân; tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên đang kiểm toán và thanh tra viên đang thanh tra tại quỹ tín dụng nhân dân. Doanh nghiệp có một trong những đối tượng quy định tại điểm a khoản này sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó cũng như người thẩm định, xét duyệt cho vay của quỹ tín dụng nhân dân cũng nằm trong nhóm đối tượng bị hạn chế nêu trên.

Giá khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở bệnh viên công và tư nhân 

Theo Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC, có hiệu lực từ ngày 1-3-2016, giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT bao gồm: giá dịch vụ khám bệnh, giá dịch vụ ngày giường điều trị, giá các dịch vụ kỹ thuật được quy định cụ thể tại các Phụ lục I, II, III của Thông tư liên tịch này. Các dịch vụ khám, chữa bệnh chưa được quy định mức giá cụ thể tại Thông tư liên tịch này sẽ áp dụng theo mức giá của các dịch vụ được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện. Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân thì áp dụng giá khám bệnh, giá ngày giường điều trị theo mức giá của một trong các hạng bệnh viện quy định tại Phụ lục I, II của Thông tư liên tịch này. Các dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc quy định trên sẽ được thống nhất áp dụng mức giá quy định tại Phụ lục III Thông tư liên tịch này.

Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 

Theo Thông tư 18/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa bắt đầu có hiệu lực từ ngày 7-3-2016, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để bảo vệ phát triển đất trồng lúa. Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa = Tỷ lệ phần trăm (x) Diện tích (x) Giá của loại đất trồng lúa.

Thời hạn của giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 10-3-2016. Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có thời hạn 5 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn. Thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh được cấp lại bằng thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó. Văn phòng đại diện đã được cấp phép thành lập trước ngày 10-3-2016 được tiếp tục hoạt động cho đến hết thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã cấp./.

PV

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com