Tổng kết 10 năm hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam

07:04, 17/04/2013

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu ý kiến

Ngày 15-4, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Việt Nam  tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động (giai đoạn 2003-2012). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 Theo báo cáo tổng kết của NHCSXH tại hội nghị, trong 10 năm qua, đã có hơn 21,4 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, góp phần giúp hơn 2,9 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo. Cũng từ nguồn vốn này, đã thu hút, tạo việc làm cho gần 2,6 triệu lao động, hơn 3 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng hơn 4,2 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, hơn 88 nghìn căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long, gần 484 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách; hơn 98 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài. Tính đến ngày 31-12-2012, tổng dư nợ của NHCSXH đạt 113.921 tỷ đồng, gấp 16 lần so với thời điểm nhận bàn giao; tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 32,8%. Tỷ lệ nợ xấu của NHCSXH chỉ chưa đầy 2%/tổng dư nợ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

Tuy nhiên, NHCSXH cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong thời điểm hiện nay: Cơ chế tạo lập nguồn vốn chưa có tính ổn định lâu dài; cơ cấu nguồn vốn chưa hợp lý; chưa tiếp cận được các nguồn vốn nhân đạo, vốn ODA, các nguồn vốn vay có thời hạn dài, lãi suất thấp; công tác điều tra, xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức làm ảnh hưởng tới việc hỗ trợ vốn kịp thời cho các đối tượng này.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của NHCSXH trong hơn 10 năm qua, nhất là việc ngân hàng đã bám sát mục tiêu, tập trung huy động các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước, góp phần thiết thực xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Thủ tướng nêu rõ, mặc dù tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm nhưng số hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn còn tương đối. Ranh giới giữa thoát nghèo và tái nghèo là hết sức mong manh nên nhiệm vụ giảm nghèo bền vững ở Việt Nam vẫn còn rất nặng nề và phải được tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa. Vì vậy, NHCSXH phải thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và các địa phương cần tập trung xem xét, giải quyết hợp lý, kịp thời các đề xuất, kiến nghị của NHCSXH, tạo điều kiện để ngân hàng triển khai thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước, cụ thể, yêu cầu: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính và tăng tính tự chủ trong hoạt động của NHCSXH Việt Nam để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vốn vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách; từng bước tăng tỷ lệ vốn cấp trong cơ cấu nguồn vốn cho NHCSXH thông qua các hình thức như cấp bổ sung vốn điều lệ, vốn dành cho các chương trình an sinh xã hội; tạo điều kiện để NHCSXH tiếp cận với các dự án vay vốn ODA; đề xuất, ban hành chính sách khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp vào nguồn vốn tín dụng chính sách...; rà soát lại các chương trình cho vay, chính sách để có sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới; nghiên cứu mức tín dụng cho vay phù hợp với giá thị trường; nghiên cứu đề xuất giao định mức chi phí quản lý cho NHCSXH ổn định trong thời kỳ và nâng mức trích lập dự phòng rủi ro tín dụng để tạo tính chủ động cho NHCSXH. Các địa phương cần tiếp tục dành một phần nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương hằng năm ủy thác cho NHCSXH để cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn, góp phần tăng cường nguồn vốn tín dụng giảm nghèo tại địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các cấp ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ hơn nữa với NHCSXH trong việc lồng ghép có hiệu quả các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các hoạt động của các hội, các đoàn thể nhằm giúp người vay sử dụng tín dụng có hiệu quả, thoát nghèo bền vững. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác vay vốn bảo đảm việc cho vay đúng đối tượng, đúng chính sách, đồng thời phối hợp NHCSXH trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Các bộ, ngành cần rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động của NHCSXH, tạo điều kiện cho người lao động có điều kiện làm việc tốt hơn, yên tâm công tác, có thu nhập ổn định./.

Theo Nhân dânBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com