Công điện khẩn về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

08:06, 10/06/2019

LTS: Ngày 6-6-2019, UBND tỉnh ban hành Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nội dung Công điện như sau:

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Ðịnh, điện: Thủ trưởng các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Công thương, Y tế, Cục Quản lý thị trường, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Báo Nam Ðịnh, Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Trên địa bàn cả nước, từ ngày 1-2-2019 đến 3-6-2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 3.536 xã, 342 huyện của 52 tỉnh, tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là 2.205.989 con. Trên địa bàn tỉnh, từ ngày 8-3-2019 đến ngày 5-6-2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở 214 xã, phường, thị trấn của 10 huyện, thành phố, tổng số lợn chết, tiêu hủy là 211.403 con tại 31.423 hộ chăn nuôi, tổng trọng lượng tiêu hủy 11.499.248kg.

Mặc dù đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương và người chăn nuôi tích cực triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch song dịch vẫn tiếp tục phát sinh, lây lan nhanh, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất chăn nuôi lợn của tỉnh.

Ðể nhanh chóng kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi, hạn chế thấp nhất thiệt hại kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành đặc biệt là cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ở địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20-5-2019 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng; Văn bản số 768-CV/TU ngày 23-5-2019 của Tỉnh ủy Nam Ðịnh; Công điện số 667/CÐ-TTg ngày 4-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và các văn bản chỉ đạo khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh về phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, trong đó tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Các cấp ủy Ðảng, chính quyền các cấp ở địa phương:

- Coi nhiệm vụ phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống, dập dịch với phương châm “chống dịch như chống giặc”, “phòng là chính, cơ sở và người dân là chính”.

- Chỉ đạo chính quyền cơ sở, cơ quan chuyên môn tổ chức giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý tiêu hủy lợn bệnh theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, hạn chế lây lan dịch bệnh, không để xảy ra ô nhiễm môi trường gây bức xúc cho cộng đồng.

- Khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi có lợn bị dịch tả lợn châu Phi. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn bệnh, các trường hợp khai không đúng về số lượng và trọng lượng lợn buộc phải tiêu hủy theo quy định.

- Tổ chức kiểm soát vận chuyển, quản lý và kiểm soát giết mổ lợn theo đúng quy định; giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình tái đàn khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

- Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, sát trùng phòng dịch, không sử dụng thức ăn dư thừa của nhà hàng, bếp ăn tập thể, thức ăn tận dụng để cho lợn ăn; Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi lợn nâng cao hơn nữa việc thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, nhất là đối với đàn lợn giống, cơ sở chăn nuôi tập trung quy mô lớn.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh cấu trúc lại ngành chăn nuôi, trước mắt tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy sản,... để bù đắp thiếu hụt thịt lợn sau khi hết dịch.

3. Sau khi có hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu dự thảo kiện toàn, củng cố nâng cao năng lực của hệ thống thú y trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Luật Thú y, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

4. Các sở, ngành, từng thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với ngành Nông nghiệp, các địa phương tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại tuyến cơ sở.

Ðề nghị đồng chí Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy quan tâm chỉ đạo các nội dung trên.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ngành liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung trên./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com