Thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn của Trung Quốc trên vùng biển của Việt Nam không có giá trị

06:06, 06/06/2019

Ngày 17-5-2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 3423/BNN-TCTS về việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn từ ngày 1-5-2019 đến ngày 16-8-2019 trên các vùng biển đối với tất cả các nghề (trừ nghề câu), trong đó bao gồm cả vùng đánh cá chung (vùng biển phía Ðông đường phân định Vịnh Bắc Bộ) và vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Ngày 5-6-2019, UBND tỉnh có Công văn số 392/UBND-VP3 chỉ đạo UBND các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh và các ngành có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung: Thông báo cho ngư dân tham gia hoạt động khai thác hải sản biển biết về việc tạm ngừng đánh cá có thời hạn của phía Trung Quốc và khẳng định việc Trung Quốc tạm ngừng đánh cá trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là không có giá trị. Ðộng viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn tổ chức khai thác hải sản theo các đoàn, tổ đội, tổ hợp tác để hỗ trợ nhau trên biển; tuyệt đối không được vi phạm các vùng biển nước ngoài. Ðối với tàu cá có Giấy phép đánh bắt trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ năm 2018-2019 cần lưu ý không sang khai thác tại vùng biển phía Ðông đường phân định Vịnh Bắc Bộ trong thời gian Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá. UBND các huyện chủ trì, tiếp tục rà soát, lập danh sách các tàu cá có chiều dài lớn nhất 15m trở lên để phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan hướng dẫn ngư dân trang bị, lắp đặt và vận hành thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo quy định của Luật Thủy sản 2017 nhằm tăng cường quản lý, giám sát hoạt động khai thác hải sản của tàu cá trên các vùng biển, đặc biệt phối hợp quản lý chặt chẽ việc xuất bến của tàu cá hoạt động trong thời gian này. Kịp thời thông báo các vụ việc đột xuất phát sinh trên biển về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số điện thoại 0228.3858884) hoặc Tổng cục Thủy sản (đường dây nóng Cục Kiểm ngư, số điện thoại 04.62737323) để phối hợp giải quyết./.

Thanh Thúy

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com