Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son làm việc với tỉnh ta

08:02, 29/02/2016

Ngày 26-2-2016, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ TT và TT dẫn đầu đoàn công tác của Bộ về làm việc với tỉnh ta về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của ngành TT và TT Nam Định. Cùng đi với đồng chí Bộ trưởng có đồng chí Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ TT và TT. Tiếp và làm việc với đoàn, có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Văn Va, Bí thư Thành ủy Nam Định; Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở KH và ĐT; đồng chí Bạch Ngọc Chiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ TT và TT; Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ TT và TT; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc.
Các đồng chí: Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ TT và TT; Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ TT và TT; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc.

Năm 2015, với sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực; có 20/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản phẩm (GRDP) trong tỉnh tăng 13,5%; giá trị xuất khẩu đạt gần 1 tỷ USD. Thu ngân sách đạt trên 3.000 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp có chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt 24%. Nam Định là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng NTM với huyện Hải Hậu được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn cả năm đạt 28.580 tỷ đồng, tăng 15,1% so với năm 2014. GD và ĐT tiếp tục đạt được kết quả cao, lần đầu tiên có học sinh đạt Huy chương Vàng môn Vật lí tại kỳ thi Ô-lim-pích quốc tế. Các hoạt động văn hóa, xã hội, TDTT tiếp tục được duy trì và có bước phát triển mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì và giữ vững. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo giải quyết, góp phần giảm thiểu tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, các vụ việc phức tạp giảm rõ rệt…

Về hoạt động của ngành TT và TT, tỉnh đã ban hành quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của tỉnh giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025; Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet tại các điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh. Ký kết hợp tác chiến lược về phát triển viễn thông và công nghệ thông tin với UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn VNPT Việt Nam và Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020 thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 1-7-2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Xây dựng dự án “Phát triển hạ tầng khung chính quyền điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020”. Tổ chức triển khai chương trình hợp tác chiến lược viễn thông, công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2014-2020. Mạng lưới bưu chính, chuyển phát với 266 điểm phục vụ bưu chính, chuyển phát; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn tỉnh đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc của các cấp chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Năm 2016, tỉnh sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ để thống nhất sự chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Rà soát lại các quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu; tập trung xây dựng các quy hoạch còn thiếu, điều chỉnh bổ sung quy hoạch chưa phù hợp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, hiệu lực và hiệu quả. Tập trung cao công tác xúc tiến thương mại đầu tư thiết thực, hiệu quả. Tiến hành tổng kết chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015; triển khai kế hoạch, ban hành cơ chế xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 phù hợp thực tế và nguồn lực của tỉnh. Tập trung triển khai dự án liên kết sản xuất rau công nghệ cao với Tập đoàn Vingroup; xây dựng và triển khai các nội dung thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa tỉnh ta với tỉnh Mi-a-gia-ki (Nhật Bản)… Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng. Bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Năm 2015 tỉnh Nam Định đã đạt được những kết quả toàn diện về kinh tế - xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực nông nghiệp, chương trình xây dựng NTM đạt những kết quả bền vững, công nghiệp tăng trưởng khá cao, tiếp tục nằm trong tốp những địa phương dẫn đầu toàn quốc về giáo dục. Công tác xây dựng Đảng, tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX của tỉnh thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của cả nước. Ngành TT và TT đã từng bước đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của tỉnh. Sau khi chỉ ra một số những tồn tại mà tỉnh chưa làm được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã ra Nghị quyết với mục tiêu quyết tâm phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh NTM, vì vậy tỉnh đang tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, các địa phương đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, triển khai tích cực chương trình xây dựng NTM tại các xã, thị trấn còn lại. Tập trung triển khai quyết liệt các dự án lớn của tỉnh như: KCN Dệt may Rạng Đông, Nhà máy Nhiệt điện Nam Định, Dự án phát triển KCN phụ trợ ngành dệt may. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, nhất là tuyến đường trục nối vùng kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định. Tiếp tục giữ vững là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về giáo dục; đẩy mạnh phát triển văn hóa. Để hoàn thành những mục tiêu trên, tỉnh sẽ ban hành các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng xây dựng chính quyền điện tử. Tích cực thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, trình độ công nghệ cao về tỉnh. Tăng cường công tác TT và TT, công tác báo chí để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Nâng cao năng lực bưu chính viễn thông…

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Bộ trưởng Bộ TT và TT ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh ta đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời đề nghị tỉnh cần tập trung đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân có nhận thức đúng đắn về việc ảnh hưởng của sóng điện từ đối với sức khỏe. Tăng cường quản lý các dịch vụ viễn thông, bưu chính, tăng cường các hoạt động tại các điểm bưu điện văn hóa xã, phục vụ tốt chương trình xây dựng NTM. Thực hiện đúng lộ trình Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. Bộ TT và TT sẽ chọn Nam Định là tỉnh thí điểm thực hiện dự án xây dựng chính quyền điện tử. Bộ trưởng Bộ TT và TT đề nghị các cục, vụ liên quan, các tập đoàn viễn thông hỗ trợ tỉnh Nam Định khai thác trung tâm thông tin tỉnh một cách hiệu quả, tránh lãng phí. Bảo đảm việc thông tin tuyên truyền của các cơ quan báo chí Trung ương theo hướng khách quan, trung thực hỗ trợ tỉnh phát triển. Thực hiện tốt các quy hoạch về hạ tầng viễn thông bảo đảm mỹ quan, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ viễn thông. Đồng thời, đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục phối hợp với Bộ trong các lĩnh vực TT và TT; có văn bản đề xuất Chính phủ, Bộ Nội vụ phân bổ ngân sách sự nghiệp cho ngành TT và TT; chỉ đạo thành công dự án xây dựng chính quyền điện tử trong thời gian tới. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục phát triển dịch vụ kinh doanh theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Tăng cường phối hợp chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XII./.

Tin, ảnh: Văn ĐạiBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com