Phê chuẩn danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở 20 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

08:02, 27/02/2016

Ngày 23-2-2016, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tỉnh Nam Định đã ký Quyết định số 08/QĐ-UBBC phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Số đơn vị bầu cử là 20 (hai mươi đơn vị bầu cử).

2. Tổng số lượng đại biểu được bầu là 67 đại biểu (sáu mươi bảy đại biểu).

Cụ thể như sau:

1. Đơn vị bầu cử số 1: Thành phố Nam Định (gồm các phường: Năng Tĩnh, Văn Miếu, Trần Đăng Ninh, Trường Thi, Trần Quang Khải, Ngô Quyền, Cửa Bắc, Trần Hưng Đạo, Bà Triệu và các xã: Nam Vân, Lộc Hoà, Lộc An, Mỹ Xá).

Số đại biểu được bầu: 4

2. Đơn vị bầu cử số 2: Thành phố Nam Định (gồm các phường: Hạ Long, Trần Tế Xương, Vị Hoàng, Vị Xuyên, Quang Trung, Thống Nhất, Nguyễn Du, Phan Đình Phùng, Lộc Hạ, Lộc Vượng, Cửa Nam và xã Nam Phong).

Số đại biểu được bầu: 4

3. Đơn vị bầu cử số 3: Huyện Hải Hậu (gồm các xã: Hải Vân, Hải Hà, Hải Quang, Hải Nam, Hải Phúc, Hải Đông, Hải Hưng, Hải Lộc, Hải Tây, Hải Thanh và Thị trấn Cồn).

Số đại biểu được bầu: 3

4. Đơn vị bầu cử số 4: Huyện Hải Hậu (gồm các xã: Hải Bắc, Hải Anh, Hải Tân, Hải Đường, Hải Trung, Hải Minh, Hải Phương, Hải Cường, Hải Long, Hải Sơn và Thị trấn Yên Định).

Số đại biểu được bầu: 3

5. Đơn vị bầu cử số 5: Huyện Hải Hậu (gồm các xã: Hải Hoà, Hải Châu, Hải Lý, Hải An, Hải Phú, Hải Chính, Hải Toàn, Hải Ninh, Hải Triều, Hải Phong, Hải Xuân, Hải Giang và Thị trấn Thịnh Long).

Số đại biểu được bầu: 3

6. Đơn vị bầu cử số 6: Huyện Nghĩa Hưng (gồm các xã: Nghĩa Đồng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Minh, Nghĩa Châu, Hoàng Nam, Nghĩa Thái, Nghĩa Trung, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lạc và Thị trấn Liễu Đề).

Số đại biểu được bầu: 3

7. Đơn vị bầu cử số 7: Huyện Nghĩa Hưng (gồm các xã: Nghĩa Hồng, Nghĩa Phong, Nghĩa Phú, Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải, Nghĩa Thắng, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc, Nam Điền và các Thị trấn: Quỹ Nhất, Rạng Đông).

Số đại biểu được bầu: 4

8. Đơn vị bầu cử số 8: Huyện Giao Thuỷ (gồm các xã: Giao Thiện, Giao An, Giao Hương, Giao Thanh, Hồng Thuận, Giao Lạc, Bình Hoà, Giao Xuân, Hoành Sơn, Giao Hà và Thị trấn Ngô Đồng).

Số đại biểu được bầu: 3

9. Đơn vị bầu cử số 9: Huyện Giao Thuỷ (gồm các xã: Giao Hải, Giao Long, Giao Yến, Bạch Long, Giao Nhân, Giao Tiến, Giao Châu, Giao Tân, Giao Phong, Giao Thịnh và Thị trấn Quất Lâm).

Số đại biểu được bầu: 4

10. Đơn vị bầu cử số 10: Huyện Xuân Trường (gồm các xã: Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hoà, Xuân Vinh, Thọ Nghiệp, Xuân Trung, Xuân Ngọc, Xuân Bắc và Thị trấn Xuân Trường).

Số đại biểu được bầu: 3

11. Đơn vị bầu cử số 11: Huyện Xuân Trường (gồm các xã: Xuân Châu, Xuân Thành, Xuân Phong, Xuân Thượng, Xuân Thuỷ, Xuân Hồng, Xuân Phú, Xuân Phương, Xuân Đài, Xuân Tân).

Số đại biểu được bầu: 3

12. Đơn vị bầu cử số 12: Huyện Nam Trực (gồm các xã: Nam Mỹ, Nam Toàn, Tân Thịnh, Nam Thắng, Điền Xá, Hồng Quang, Nghĩa An, Nam Cường, Nam Hùng, Nam Hoa, Nam Hồng và Thị trấn Nam Giang).

Số đại biểu được bầu: 4

13. Đơn vị bầu cử số 13: Huyện Nam Trực (gồm các xã: Nam Dương, Đồng Sơn, Bình Minh, Nam Thái, Nam Tiến, Nam Lợi, Nam Thanh, Nam Hải).

Số đại biểu được bầu: 3

14. Đơn vị bầu cử số 14: Huyện Trực Ninh (gồm các xã: Trực Chính, Việt Hùng, Trực Tuấn, Trung Đông, Phương Định, Liêm Hải, Trực Đạo, Trực Thanh và các Thị trấn: Cổ Lễ, Cát Thành).

Số đại biểu được bầu: 4

15. Đơn vị bầu cử số 15: Huyện Trực Ninh (gồm các xã: Trực Nội, Trực Hưng, Trực Khang, Trực Thuận, Trực Thắng, Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Phú, Trực Hùng, Trực Mỹ).

Số đại biểu được bầu: 3

16. Đơn vị bầu cử số 16: Huyện Ý Yên (gồm các xã: Yên Đồng, Yên Trị, Yên Thắng, Yên Lương, Yên Nhân, Yên Cường, Yên Lộc, Yên Phúc).

Số đại biểu được bầu: 3

17. Đơn vị bầu cử số 17: Huyện Ý Yên (gồm các xã: Yên Minh, Yên Mỹ, Yên Xá, Yên Hồng, Yên Quang, Yên Ninh, Yên Tiến, Yên Bằng, Yên Khang và Thị trấn Lâm).

Số đại biểu được bầu: 3

18. Đơn vị bầu cử số 18: Huyện Ý Yên (gồm các xã: Yên Trung, Yên Thành, Yên Thọ, Yên Nghĩa, Yên Phương, Yên Chính, Yên Phú, Yên Hưng, Yên Phong, Yên Khánh, Yên Bình, Yên Tân, Yên Lợi, Yên Dương).

Số đại biểu được bầu: 3

19. Đơn vị bầu cử số 19: Huyện Vụ Bản.

Số đại biểu được bầu: 4

20. Đơn vị bầu cử số 20: Huyện Mỹ Lộc.

Số đại biểu được bầu: 3

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com