Hải Hậu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

08:01, 02/01/2020

Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan của huyện và các xã, thị trấn giai đoạn 2015-2020”, huyện Hải Hậu đã tập trung thực hiện đồng bộ các chương trình thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, đẩy nhanh lộ trình xây dựng chính quyền điện tử.

Cán bộ huyện Hải Hậu trao đổi nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành ở địa phương.
Cán bộ huyện Hải Hậu trao đổi nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành ở địa phương.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý Nhà nước ở Hải Hậu được thực hiện bài bản, từ xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến việc ứng dụng các phần mềm vào giải quyết công việc đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Đến nay, hạ tầng công nghệ thông tin của huyện được đầu tư đồng bộ với 100% cơ quan hành chính Nhà nước từ huyện đến xã được trang bị máy tính có nối mạng internet và mạng nội bộ LAN. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện, Chánh Văn phòng Huyện uỷ, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện được trang bị máy tính bảng đảm bảo việc xử lý và giải quyết công việc, văn bản kịp thời, mọi nơi, mọi lúc. Tại bộ phận tiếp dân và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính một cửa được đầu tư đồng bộ công nghệ thông tin từ hạ tầng kỹ thuật thiết bị như: máy tính; phần mềm chuyên dùng có tích hợp thông báo qua tin nhắn SMS, thiết bị màn hình cảm ứng… đáp ứng yêu cầu ứng dụng phần mềm “một cửa điện tử” hiện đại và liên thông, tích hợp thông tin lên Cổng thông tin điện tử tỉnh phục vụ người dân và doanh nghiệp truy cập thủ tục hành chính. Huyện đã hỗ trợ các xã, thị trấn lắp đặt, vận hành hệ thống truyền hình trực tuyến để tối ưu hóa công tác chỉ đạo điều hành nội bộ... Cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông tin đồng bộ đã tạo môi trường làm việc điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc, giảm chi phí trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Trung bình mỗi năm, huyện tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Riêng năm 2019 do có nhiều chương trình ứng dụng công nghệ thông tin mới như sử dụng chữ ký số, chứng thư số, gửi nhận văn bản trên trục liên thông… nên hầu hết các xã, thị trấn đều được cán bộ của Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa, Thông tin huyện về hướng dẫn trực tiếp. Trên cơ sở hạ tầng thông tin đồng bộ, đội ngũ cán bộ vững về kỹ thuật, huyện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ như: công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận “một cửa” trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và hoạt động quản lý, điều hành nội bộ khác. Trong đó, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đăng tải trên trang Thông tin điện tử của huyện đã giúp các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính có thể nộp hồ sơ trực tuyến thay vì phải đến bộ phận “một cửa” và có thể kiểm tra, giám sát tình trạng tiến độ giải quyết hồ sơ. Phần mềm “một cửa” điện tử của huyện liên tục được chuẩn hóa với 10 lĩnh vực, 209 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực. Hiện tại, 100% thủ tục hành chính được niêm yết và thực hiện giải quyết hồ sơ qua hệ thống “một cửa điện tử”. Trong đó, có 53 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 54 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Trang Thông tin điện tử huyện luôn duy trì hoạt động, đảm bảo thường xuyên cung cấp đầy đủ thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên diện rộng, phục vụ có hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tích hợp, liên thông các ứng dụng nghiệp vụ, là điểm truy cập để cán bộ, công chức của huyện tham gia vào hệ thống Chính quyền điện tử của huyện. Đối với ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ, huyện Hải Hậu triển khai mạnh hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành; phần mềm dịch vụ công trực tuyến; hệ thống thư điện tử công vụ; phần mềm quản lý các thủ tục hành chính; chữ ký số cùng nhiều phần mềm quản lý chuyên ngành đất đai, tài chính, xây dựng, giáo dục. Công tác kết nối liên thông phần mềm một cửa điện tử, phần mềm chuyên ngành từ tỉnh đến huyện và các xã, thị trấn, các đơn vị trực thuộc được thực hiện bài bản. Huyện Hải Hậu là một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh thực hiện gửi nhận văn bản từ cấp xã lên huyện, lên tỉnh bằng văn bản số và chữ ký số, (trừ văn bản mật, văn bản cá biệt). Nhiều đơn vị đã thực hiện ứng dụng phần mềm quản lý văn bản đạt kết quả cao và có 100% số người được cấp tài khoản phần mềm sử dụng thường xuyên là: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Công Thương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hoá - Thông tin, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và UBND các xã, thị trấn: Thịnh Long, Yên Định, Hải Bắc, Hải Phú, Hải Đường, Hải Phúc, Hải Tân, Hải Đông, Hải Toàn. Đến thời điểm hiện tại, huyện Hải Hậu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2016-2020) về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan của huyện và các xã, thị trấn. Tuy nhiên, đến nay việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Hải Hậu vẫn còn một số hạn chế như hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ và thường xuyên có sự thay đổi; kinh phí cho đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin còn hạn chế; nhiều phần mềm quản lý chưa tích hợp đồng bộ, còn chồng chéo giữa các cấp quản lý… Nhiều nơi, cấp uỷ, chính quyền chưa quyết tâm cao trong chỉ đạo cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; còn một số cán bộ, công chức chưa tích cực khắc phục khó khăn, nỗ lực học tập, tiếp nhận công nghệ thông tin. 

Năm 2020, huyện tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng môi trường điện tử tiên tiến trong hoạt động quản lý điều hành đáp ứng nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử và yêu cầu ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp. Huyện sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, chuẩn hóa nguồn nhân lực, phấn đấu hoàn thiện nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu dùng chung của các bộ, ngành, địa phương để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tham gia xây dựng, hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực và các hệ thống thông tin cốt lõi tạo nền tảng xây dựng chính phủ điện tử. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng hiệu quả; tăng cường tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp./.

Bài và ảnh: Nguyễn HươngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com