Quản lý chặt nội dung trang thông tin điện tử

08:12, 20/12/2019

Thực hiện mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa các thủ tục hành chính, sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến để xử lý các hồ sơ, thủ tục hành chính trong cơ quan Nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung hỗ trợ các cấp chính quyền, địa phương xây dựng và đưa vào hoạt động các trang thông tin điện tử. Đến nay, 100% các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và cơ bản hoàn thiện trang thông tin điện tử. Trong đó, mọi thông tin chỉ đạo và điều hành của các cấp chính quyền được cập nhật thường xuyên, kịp thời. Bộ thủ tục hành chính của 3 cấp chính quyền được công khai, cập nhật thường xuyên; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch ngành, lĩnh vực được công khai đầy đủ theo quy định. Các trang thông tin điện tử cũng góp phần giúp các ngành, các địa phương tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các thông tin chỉ đạo, điều hành; qua đó giúp người dân tương tác với chính quyền tốt hơn. Các trang thông tin điện tử cũng là kênh thông tin giới thiệu, quảng bá điều kiện tự nhiên, lợi thế kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; thu hút, vận động các doanh nghiệp, người dân làm ăn xa hỗ trợ nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh và xây dựng quê hương.

Cán bộ xã Xuân Phong (Xuân Trường) chuẩn bị tài liệu đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã.
Cán bộ xã Xuân Phong (Xuân Trường) chuẩn bị tài liệu đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã.

Tuy nhiên hoạt động của nhiều trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương, nhất là khối các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh còn hạn chế. Kết quả thanh tra ngẫu nhiên đợt tháng 10-2019 của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đối với 14 trang thông tin điện tử của các sở, ngành cho thấy còn nhiều bất cập, đặc biệt việc kiểm soát chưa chặt chẽ chất lượng thông tin, nguồn tin trích dẫn nên xảy ra tình trạng các trang vẫn phải gỡ bỏ thông tin. Một số trang thông tin điện tử chưa kịp thời làm thủ tục cấp phép theo quy định; 1 đơn vị sử dụng giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử đã hết hạn; 3 đơn vị chưa có văn bản thỏa thuận trích dẫn nguồn tin; 3 đơn vị không ghi rõ tên tác giả bài viết trên cổng trang thông tin điện tử; 4 đơn vị chưa kiện toàn Ban biên tập khi có sự thay đổi về nhân sự… Những thiếu sót này có thể phát sinh những khiếu kiện, tranh chấp về trách nhiệm quản lý thông tin khi có sai sót xảy ra hay tranh chấp về quyền tác giả. Nguyên nhân do một số cơ quan, đơn vị chưa nắm vững các quy định của Nhà nước về quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin. Người quản lý các trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước hầu hết hoạt động kiêm nhiệm; chưa được đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về quản lý, viết và biên tập thông tin nên chưa đảm bảo chất lượng thông tin trên các trang thông tin điện tử. Bên cạnh đó trình độ kỹ thuật của cán bộ quản trị trang thông tin còn hạn chế. Một số lãnh đạo cơ quan chủ quản trang thông tin điện tử còn chưa rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các trang thông tin điện tử nên chưa tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành trang. Qua khảo sát ở cấp xã, có nơi giao trách nhiệm quản lý, cập nhật thông tin lên trang cho bộ phận văn phòng, có nơi lại giao cho cán bộ phụ trách văn hóa… nên thiếu tính chuyên nghiệp và thống nhất.

Để khắc phục những hạn chế này, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý hoạt động của các trang thông tin điện tử theo Luật Báo chí; Luật Công nghệ thông tin, các nghị định, thông tư liên quan. Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật về cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử; đảm bảo hoàn tất thủ tục đề nghị cấp giấy phép theo quy định, thực hiện ký thỏa thuận trích dẫn nguồn tin khi đăng tin, bài và phải ghi rõ tên tác giả khi trích dẫn thông tin. Thường xuyên tổ chức tập huấn trang bị kỹ năng, nghiệp vụ giúp Ban biên tập vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử như: Kỹ năng khai thác tư liệu để viết tin, bài; kỹ năng xử lý ảnh, kỹ năng duyệt tin, kiểm chứng thông tin để có nội dung chính xác; tập huấn nghiệp vụ quản trị hệ thống trang thông tin điện tử cho cán bộ trực tiếp phụ trách trang thông tin điện tử. Để nâng cao chất lượng nội dung trang thông tin điện tử, tăng sức hấp dẫn thu hút người đọc, các cơ quan chủ quản cần có cơ chế chi trả nhuận bút để khuyến khích các cán bộ, công chức viết tin, bài cập nhật thông tin liên quan. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp và cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử. Đẩy mạnh việc kiểm soát thông tin về dịch vụ công trực tuyến bảo đảm duy trì liên kết với Cổng Dịch vụ công của tỉnh để đăng tải toàn bộ danh mục thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện. Tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, sở hữu trí tuệ; quản lý thông tin trên Internet cũng như đảm bảo an ninh, an toàn cho trang thông tin điện tử hoạt động ổn định, tránh bị xâm nhập trái phép (hack) sửa chữa, thay đổi hoặc đưa thông tin sai trái làm nhiễu loạn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cần thường xuyên rà soát, nghiên cứu đổi mới giao diện theo hướng thân thiện, sinh động, hấp dẫn, dễ theo dõi; tìm kiếm thông tin của trang thông tin điện tử để giúp người xem dễ dàng khai thác thông tin và tăng số lượng người truy cập. Nâng cao chất lượng thông tin theo hướng giao cho các đơn vị có chức năng thông tin, báo chí, đầu mối tham mưu, tổng hợp để đảm bảo thuận tiện cho việc thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận./.

Bài và ảnh: Nguyễn HươngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com