Tập trung hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử

08:04, 18/04/2016
Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14-10-2015 của Chính phủ, tỉnh ta đang tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử. Trong đó, tập trung đổi mới căn bản nhận thức và khả năng ứng dụng CNTT của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Đảm bảo sự chỉ đạo thông suốt, kiểm tra, giám sát của lãnh đạo các cấp với các sở, ban, ngành, các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Xây dựng hạ tầng thông tin của tỉnh hiện đại, chuẩn hóa, đồng bộ; đáp ứng tốt sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản tới tất cả các sở, ngành, đơn vị cấp huyện, cấp xã. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT góp phần thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính, gắn cải cách hành chính với xây dựng chính quyền điện tử. UBND tỉnh đề ra các chỉ tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2020: Đảm bảo trên 100% văn bản hành chính (không mật) ở cấp sở, huyện và 50% ở cấp xã được lưu chuyển qua mạng (hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành; hệ thống thư điện tử - email); 80% cán bộ, công chức sử dụng email và khai thác thông tin trên môi trường mạng phục vụ công việc. 100% các thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp được đưa lên Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) và các trang thông tin điện tử của huyện, xã. Đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 50% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, ưu tiên đối với các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp và người dân như giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường. Nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống “một cửa điện tử”. 100% cán bộ, công chức được tập huấn, hướng dẫn sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh, trong đó tối thiểu 70% cán bộ, công chức có khả năng sử dụng thành thạo trong công việc. Đảm bảo cấp chứng thư số cho 100% các cơ quan Nhà nước trên địa bàn, 20% cho cán bộ công chức cấp tỉnh/huyện/xã.
 
Hiện tại, Sở TT và TT đang tập trung phối hợp với các ngành, các địa phương xây dựng Cổng TTĐT 3 cấp trong năm 2016. Trong đó dự kiến đến 1-5-2016 sẽ hoàn thành công tác xây dựng Cổng TTĐT của tỉnh. Từ nay đến 30-4, tập trung hoàn tất công tác khảo sát, lấy ý kiến xây dựng giao diện Cổng TTĐT, cập nhật nội dung thông tin, tích hợp các phần mềm ứng dụng khác vào cổng thông tin, như: “một cửa điện tử”, quản lý văn bản, email. Thành lập Ban biên tập, xây dựng Quy chế về quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng thông tin trên Cổng TTĐT; phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban biên tập phụ trách từng nội dung công việc. Từ nay đến trước 30-5, tập trung hoàn tất công tác tập huấn, đào tạo quản trị Cổng, đào tạo sử dụng, viết, chỉnh sửa, trình, duyệt tin, bài cho thành viên Ban viên tập. Việc xây dựng Cổng TTĐT thành phần của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố dự kiến sẽ hoàn thành trước 30-10. Công tác tổ chức khai trương, chính thức đưa vào hoạt động Cổng TTĐT 3 cấp tỉnh, đã tích hợp các trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố dự kiến hoàn thành trước 30-12. VNPT đã ký kết thỏa thuận với UBND tỉnh và các huyện, thành phố về phát triển các dịch vụ, ứng dụng trong lĩnh vực VT-CNTT giai đoạn 2015-2020; xây dựng chính quyền điện tử cho các địa phương và các sở, ngành. Đến nay, VNPT Nam Định đã phối hợp với Sở TT và TT hoàn thành việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử cho 8 sở, ngành và 9 huyện, thành phố. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng và triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành kết nối, liên thông 3 cấp. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác triển khai tập huấn, đào tạo, cấp tài khoản sử dụng cho cán bộ, công chức; góp ý chỉnh sửa phần mềm, quy trình công tác cho đơn vị cung ứng dịch vụ để phù hợp với đặc thù và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Phấn đấu hoàn thành trước 30-6 tại khối các cơ quan, đơn vị cấp sở, huyện và hoàn thành trước 30-11 tại khối các cơ quan, đơn vị cấp xã, phường. Công tác xây dựng quy chế về trao đổi văn bản điện tử qua phần mềm quản lý văn bản, email, một cửa điện tử phấn đấu hoàn thành trước 30-6. Công tác lập danh sách cán bộ công chức, viên chức, cấp địa chỉ email công vụ cho 100% cán bộ công chức của tỉnh phấn đấu hoàn thành trước 30-6. Đồng thời lồng ghép giới thiệu, hướng dẫn sử dụng email vào trong nội dung các lớp tập huấn về sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành phần mềm một cửa điện tử. Tập trung xây dựng hệ thống phần mềm “một cửa” tập trung 3 cấp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và một số dịch vụ công ở mức độ 3. Công tác triển khai tập huấn, đào tạo cho cán bộ công chức quản trị và sử dụng phần mềm một cửa điện tử sẽ hoàn thành trước 30-12-2016 tại khối các cơ quan, đơn vị cấp sở, huyện và hoàn thành trước 30-12-2017 tại khối các cơ quan, đơn vị cấp xã, phường. Chữ ký số sẽ được triển khai cho 100% các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh và 50% cán bộ công chức cấp huyện, tỉnh để phục vụ cho việc gửi nhận văn bản điện tử và tiếp nhận hồ sơ điện tử để giải quyết các thủ tục hành chính công cho công dân. Trong đó, việc ủy quyền quản lý thuê bao chứng thư số phấn đấu hoàn thành trước 30-4. Công tác khảo sát hiện trạng CNTT và nhu cầu ứng dụng hệ thống chứng thực phấn đấu hoàn thành trước 30-6. Công tác đăng ký, cấp phát chứng thư số và phần mềm ký số phấn đấu hoàn thành trước 30-7. Việc tích hợp chữ ký số vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành, một cửa điện tử, email phấn đấu hoàn thành trước 30-7; tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho các thành phần liên quan trước 30-10. Tổ chức các khóa bồi dưỡng, đào tạo nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ về quản trị phần mềm, an toàn, bảo mật cho các cán bộ chuyên trách CNTT. Nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính và các ứng dụng CNTT triển khai cho cán bộ, công chức cấp huyện, xã để đảm bảo yêu cầu xây dựng thành công chính quyền điện tử. 
 
Để đạt được tiến độ đề ra, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 36a/NQ-CP và các nghị quyết, chỉ thị, các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo liên quan của Trung ương, UBND tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT của ngành mình và địa phương mình. Tận dụng cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT hiện có, đầu tư nâng cấp bổ sung các thiết bị còn thiếu, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về hạ tầng CNTT để triển khai các phần mềm ứng dụng tại cơ quan, đơn vị. Bố trí cán bộ chuyên trách CNTT; nâng cao kỹ năng ứng dụng tin học cho cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị mình để đáp ứng tốt công tác triển khai, vận hành các hệ thống ứng dụng CNTT./.
 
Thanh Thúy


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com