Phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh

07:03, 26/03/2021

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng tỉnh ta có bước phát triển mới cả bề rộng và chiều sâu với hệ thống cơ chế, thể chế quản lý Nhà nước về TDTT được củng cố và ngày càng hoàn thiện; công tác xã hội hóa hoạt động thể thao và tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật được đẩy mạnh đầu tư phù hợp với xu thế phát triển; năng lực tổ chức, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý, trọng tài, nhân viên y tế phục vụ các hoạt động TDTT từng bước được nâng cao.

Bơi chải trong lễ hội Chùa Keo Hành Thiện, xã Xuân Hồng (Xuân Trường). Ảnh: Viết Dư

Bơi chải trong lễ hội Chùa Keo Hành Thiện, xã Xuân Hồng (Xuân Trường).

Ảnh: Viết Dư

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT, Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020 theo Quyết định số 2198/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực TDTT, tỉnh đã xây dựng kế hoạch, ban hành, triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo, đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức các hội nghị quán triệt đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh. Để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác TDTT, việc đẩy mạnh thông tin, truyền thông về TDTT luôn được tỉnh quan tâm nhằm phổ biến pháp luật, quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển phong trào TDTT; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với sự nghiệp phát triển TDTT. Hàng năm, các cấp, các ngành đưa kế hoạch phát triển TDTT là nội dung trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm và dài hạn của các địa phương và của tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin, truyền thông về vai trò, tác dụng của TDTT nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, phát huy mặt tích cực của dư luận xã hội trong việc tuyên truyền, quảng bá các giá trị xã hội của TDTT; xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức thông tin về TDTT, phục vụ có hiệu quả việc tìm kiếm, khai thác, chia sẻ và phổ biến thông tin về TDTT giữa cơ quan quản lý Nhà nước với các cơ quan, tổ chức, địa phương và các cá nhân trong xã hội. Công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, huấn luyện viên, trọng tài thể thao được chú trọng.  Những năm qua, ngành TDTT tỉnh đã cử 20-25 lượt cán bộ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ do Tổng cục TDTT, các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao Việt Nam tổ chức. Qua đó đã hình thành đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện viên thể thao có chuyên môn vững để tham gia công tác tại các đơn vị quản lý, đào tạo thể thao thành tích cao của tỉnh và các câu lạc bộ (CLB) thể thao chuyên nghiệp. Hàng năm, Sở VH, TT và DL liên tục mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao cơ sở với hàng trăm học viên tham dự mỗi lớp, các lớp bồi dưỡng kiến thức cho hướng dẫn viên, cộng tác viên thể thao phong trào, các lớp thể thao nghiệp dư trong dịp hè…

Thông qua việc tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh. Hàng năm toàn tỉnh tổ chức trên 1.300 giải thi đấu thể thao cấp cơ sở, 80-100 giải thi đấu thể thao cấp huyện, thành phố và cấp ngành, 15-20 giải thể thao cấp tỉnh. Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 36,2% dân số tập luyện TDTT thường xuyên (tăng trên 8% so với năm 2010 là 28%); số gia đình thể thao đạt 19,1%; 1.820 CLB TDTT (tăng 465 CLB so với năm 2010). Hoạt động TDTT ở cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo thành phong trào sâu rộng, các giải thể thao quần chúng ở cơ sở thường gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương, ngành và vào các dịp lễ hội trở thành ngày hội văn hóa - thể thao truyền thống. Đại hội TDTT các cấp trong tỉnh đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, các môn thể thao truyền thống và các hình thức trò chơi dân gian cũng được khôi phục, phát triển. Đến nay, các môn vật tự do, bơi chải, kéo co... đã trở thành môn thể thao chính thức trong hệ thống các giải thể thao của tỉnh. Các kỳ đại hội TDTT các cấp tỉnh lần thứ VII (năm 2013), lần thứ VIII (năm 2017) luôn có 100% xã, phường, thị trấn tổ chức tốt đại hội TDTT cơ sở, 100% các huyện, thành phố tổ chức thành công đại hội TDTT. Phong trào TDTT trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động có nhiều chuyển biến tích cực. Từ nguồn kinh phí của Nhà nước và nguồn huy động xã hội hóa, đến nay đa số các sở, ban, ngành trong tỉnh có ít nhất một công trình trong hệ thống cơ sở vật chất tập luyện TDTT gồm: nhà tập luyện cầu lông, bàn bóng bàn, sân bóng chuyền, sân bóng đá mi ni, sân quần vợt... Hàng năm, các ngành đều tổ chức các giải thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, ngày truyền thống của ngành, nổi bật như các sở, ngành: GD và ĐT, NN và PTNT, Ngân hàng, Y tế, LĐLĐ, CLB Văn hóa - Thể thao Tỉnh ủy… Hoạt động TDTT dành cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tỉnh quan tâm. Hiện có trên 1.000 CLB TDTT dành riêng cho người trung và cao tuổi được thành lập và hoạt động thường xuyên. Các hoạt động TDTT của người cao tuổi đang thu hút trên 60.575 hội viên tham gia sinh hoạt chủ yếu là các môn thể thao: Thể dục dưỡng sinh, đi bộ, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn… Trên địa bàn tỉnh có 5 Liên đoàn thể thao đang hoạt động gồm: Quần vợt, cầu lông, võ thuật cổ truyền, bóng đá. Các Liên đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, qua đó các hoạt động tổ chức của Liên đoàn đã thu hút mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia. Liên đoàn đã tuyên truyền vận động người dân, hội viên tham gia tập luyện và thi đấu các môn thể thao theo hình thức bán chuyên, tạo sự gắn kết giữa nhân dân với các tổ chức Liên đoàn. Các Liên đoàn thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức các giải, hoạt động văn hóa thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước như: Hội diễn võ thuật mừng Đảng, mừng xuân, các giải đấu phong trào cho các CLB trên địa bàn tỉnh… tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích.

Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao được xây dựng và dần hoàn thiện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Trên cơ sở hỗ trợ kinh phí của các cấp, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá, vận động nhân dân, các tổ chức, đoàn thể, huy động được sức người, sức của xây dựng nhà văn hoá với hình thức từ đơn giản đến kiên cố, tạo nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất thiết chế văn hoá, thể thao một cách vững chắc... Nhà văn hóa cấp xã, nhà văn hóa tại các khu dân cư đã phát huy hiệu quả, là nơi gắn kết các thành viên trong cộng đồng dân cư, tăng tình đoàn kết xóm làng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trở thành nơi tập luyện của nhiều CLB TDTT, thu hút các thành viên tham gia tập luyện nâng cao sức khoẻ. Việc xây dựng, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa đã làm phong phú các hoạt động trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tính đến hết năm 2020, tỉnh ta có 1 Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh, 1 Trung tâm Văn hóa Thanh thiếu niên tỉnh; 12 nhà văn hóa, thể thao đa năng của các ngành; 10 nhà văn hóa cấp huyện; 100% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa, khu thể thao; trong đó có 158 nhà văn hóa xã độc lập và 71 xã, phường, thị trấn dùng chung hội trường UBND; 100% thôn, xóm, TDP có nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao; trong đó có 3.005/3.634 (gần 83%) khu dân cư có nhà văn hóa và 2.641/3.634 (gần 73%) khu dân cư có sân thể thao.

Thời gian tới, Sở VH, TT và DL cùng với các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác TDTT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể về vị trí, vai trò của việc phát triển phong trào TDTT góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phong phú lành mạnh./.

Hoàng AnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com