Sau chặng 14, đội VUS TP Hồ Chí Minh vẫn giữ ngôi nhất đồng đội, với khoảng cách an toàn 7 phút so với đội xếp sau Bike Life Đồng Nai.

Ngô Văn Phương ăn mừng chiến thắng ở chặng 14.
Ngô Văn Phương ăn mừng chiến thắng ở chặng 14.

Sáng 29-4, sau khi diễu hành đổ đèo Prenn, các đua tay sẽ thi đấu chặng 15 Đà Lạt-Bảo Lộc, với lộ trình dự kiến dài 100km.

Theo qdnd.vn