Hải Long xây dựng đời sống văn hoá cơ sở theo tiêu chí nông thôn mới

09:02, 16/02/2012

Cùng với việc chỉ đạo phát triển kinh tế, những năm qua, Đảng uỷ, UBND xã Hải Long (Hải Hậu) đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất và đời sống, từng bước hoàn thành các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Theo bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM do Chính phủ ban hành, đến nay xã Hải Long đã đạt 11/19 tiêu chí. Hiện nay, 10/17 xóm của xã đạt danh hiệu làng văn hoá, 100% xóm có nhà văn hoá, 89% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Nhà văn hoá xóm 11, xã Hải Long (Hải Hậu).
Nhà văn hoá xóm 11, xã Hải Long (Hải Hậu).

Là một trong những điểm sáng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Hải Hậu, ngay từ năm 2000, xã Hải Long đã có cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Trong đó xã tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng làng văn hóa và lấy phong trào xây dựng gia đình văn hóa làm trọng tâm. Phong trào được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia hưởng ứng hướng tới các mục tiêu: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp, bảo đảm cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Các thiết chế văn hóa, giáo dục y tế được xây dựng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu dân trí và dân sinh. Hệ thống chính trị, xã hội được củng cố vững mạnh, quy chế dân chủ được thực hiện có hiệu quả, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân vừa hưởng thụ và tham gia sáng tạo các giá trị văn hóa. Bên cạnh các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn, xã tập trung chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị và bản sắc văn hóa truyền thống địa phương; xây dựng gia đình văn hóa đi đôi với các phong trào “Xây dựng thôn, xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, ngăn ngừa các tai tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh nông thôn, trật tự xã hội. Các tiêu chí, quy ước được xây dựng trên cơ sở điều kiện thực tế ở địa phương, hợp lòng dân nên khi triển khai, được nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực. Ban chỉ đạo phong trào của xã đã xây dựng các đề án về phát triển CN-TTCN, dịch vụ thương mại, đề án phát triển xã hội hoá văn hóa, TDTT, xây dựng thiết chế văn hóa, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm; trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng gia đình văn hóa, là tiền đề cơ bản để triển khai công tác xây dựng làng văn hóa. Để các đề án đi vào cuộc sống, Ban chỉ đạo phong trào phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể vận động và gắn nội dung của từng đề án vào các buổi sinh hoạt; đặc biệt là triển khai đề án phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo mọi điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển như: vận tải, dịch vụ, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, tiểu thủ công nghiệp... Năm 2011, năng suất lúa của toàn xã đạt 124 tạ/ha; giá trị canh tác đạt 50 triệu đồng/ha/năm; thu nhập từ cây cảnh đạt gần 17 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đầu người đạt 15,6 triệu đồng/người/năm; số hộ khá, giàu chiếm gần 50%. 100% các tuyến đường liên thôn, xóm được trải nhựa, các dong ngõ được bê tông hoá.

Với cách làm sáng tạo, phát huy tính chủ động, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và triển khai có hiệu quả từ hệ thống chính trị, cấp uỷ Đảng, chính quyền đến sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân, xã Hải Long đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tạo động lực và tiền đề to lớn trong xây dựng NTM ở địa phương./.

Bài và ảnh: Việt ThắngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com