Xuân Trường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

08:09, 29/09/2022

Thời gian qua, huyện Xuân Trường đã tập trung cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa” ở cấp huyện và các xã, thị trấn, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đầu tư, sản xuất, kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Một cửa huyện Xuân Trường.
Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Một cửa huyện Xuân Trường.

Theo đó, huyện đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với chuyển đổi số, xác định đây là chìa khóa quan trọng để thu hút đầu tư, nhất là các dự án có quy mô lớn. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã ban hành kế hoạch CCHC tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Đặng Ngọc Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường cho biết: “Căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh, ngay từ đầu năm, huyện đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 12-1-2022 của UBND huyện về rà soát, đánh giá TTHC. Các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát TTHC; cập nhật, công khai kịp thời bộ TTHC, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung có liên quan đến TTHC để niêm yết công khai tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” của cơ quan, đơn vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC. Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của UBND huyện và UBND xã, thị trấn ngày càng phát huy hiệu quả, chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân được nâng cao, giảm bớt phiền hà, tạo được lòng tin của tổ chức và công dân. 

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã bám sát các quyết định của UBND tỉnh về ban hành danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã, thị trấn. UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện sao gửi đến các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện; đồng thời thường xuyên cập nhật các TTHC trên Cổng thông tin điện tử của huyện, niêm yết công khai tại bộ phận “một cửa” huyện và các xã, thị trấn để người dân và doanh nghiệp biết, theo dõi và thực hiện. Qua đó đã tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị nắm bắt được các văn bản còn hiệu lực hoặc hết hiệu lực, từ đó phục vụ kịp thời cho việc giải quyết công việc chuyên môn, đồng thời đáp ứng nhu cầu của tổ chức, công dân và doanh nghiệp đến làm việc. 

UBND huyện và các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, của tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” các cấp, đặc biệt là việc thực hiện các quy định về mẫu phiếu, sổ theo dõi. Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc lập sổ theo dõi, phiếu tiếp nhận, giấy hẹn trả kết quả, thành lập và kiện toàn bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” theo quy định. Quá trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng quy trình theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” quy định. Quá trình giải quyết hồ sơ được cập nhật lên phần mềm Một cửa điện tử đồng bộ với quá trình giải quyết hồ sơ thực tế. Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh huyện, các cơ quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng thông tin điện tử của huyện; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền khác trong các hội nghị về công tác kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn huyện về công tác CCHC, kiểm soát TTHC. Những tháng đầu năm 2022, cấp huyện đã tiếp nhận trên 2.700 hồ sơ gồm: trực tiếp trên 2.300 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến gần 400 hồ sơ... Số lượng hồ sơ đã giải quyết trên 2.300 hồ sơ gồm: Trả trước hạn 1.804 hồ sơ, trả đúng hạn 472 hồ sơ, không có hồ sơ trả quá hạn. Cấp xã, đã tiếp nhận 21.526 hồ sơ gồm: trực tiếp 21.454 hồ sơ, trực tuyến 32 hồ sơ... Số lượng hồ sơ đã giải quyết 21.486 hồ sơ, gồm: trả trước hạn 12.305 hồ sơ, trả đúng hạn 9.181 hồ sơ... 

Để tiếp tục đẩy mạnh CCHC hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, thời gian tới huyện Xuân Trường tiếp tục tăng cường các hoạt động kiểm soát việc thực hiện cải cách TTHC, tập trung thực hiện công khai và giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện; tăng cường thực hiện liên thông trong giải quyết TTHC; nghiêm túc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành để trao đổi, gửi, nhận thông tin điện tử; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh cải cách TTHC trên địa bàn huyện./.

Bài và ảnh: Hoàng TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com