Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng ở Ý Yên

08:09, 28/09/2022

Thời gian qua, huyện Ý Yên đã tích cực đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện.

Nghề tạc tượng thờ truyền thống tạo việc làm và thu nhập tốt cho nhiều hội viên nông dân thôn Thượng Đồng, xã Yên Tiến (Ý Yên).
Nghề tạc tượng thờ truyền thống tạo việc làm và thu nhập tốt cho nhiều hội viên nông dân thôn Thượng Đồng, xã Yên Tiến (Ý Yên).

Với chủ trương thi đua, khen thưởng phải đi vào thực chất, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức gây lãng phí, hàng năm UBND huyện Ý Yên đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng từ huyện đến cơ sở. Hội đồng thi đua khen thưởng huyện và Hội đồng thi đua khen thưởng các xã, thị trấn thường xuyên tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về chủ trương, nội dung, chương trình, kế hoạch, biện pháp thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế đơn vị mình; định hướng nội dung thi đua tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác thi đua ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện được triển khai chặt chẽ gắn với nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế. Đặc biệt, việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua được huyện chú trọng thực hiện gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tạo khí thế thi đua sôi nổi, trở thành động lực phát triển toàn diện, bền vững. 

Trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND huyện đã phát động các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia. UBND huyện đã ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và thu hút vốn đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Các doanh nghiệp chủ động tìm cách khắc phục khó khăn, đổi mới công nghệ, đa dạng mẫu mã hàng hóa. Trong thời gian qua mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thị trường hàng hóa bị thu hẹp, chuỗi cung ứng đứt gẫy nhưng doanh nghiệp trên địa bàn huyện vẫn phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả cao. Tiêu biểu như các công ty: Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong, TNHH Nam Hải, Cổ phẩn Bảo Linh, TNHH Cơ khí đúc Toàn Thắng. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm, coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện mọi mặt về cơ chế, chính sách, nguồn lực quyết tâm thực hiện; đảng viên đã nâng cao nhận thức, vai trò hạt nhân của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu; qua đó, trách nhiệm, sự phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp trong xây dựng nông thôn mới đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao mức sống người dân. Đến nay, huyện Ý Yên đã có 9 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 13 xã, thị trấn đã được đoàn thẩm định của tỉnh đánh giá đạt 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện để UBND tỉnh xem xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Cùng với các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động, huyện tích cực triển khai phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, thi đua cao điểm, đột phá hướng vào giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Tiêu biểu là các phong trào thi đua: “Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm”, “Môi trường xanh - quầy hàng sạch - cử chỉ đẹp” của Hội Liên hiệp Phụ nữ, “Thi đua nghiên cứu ứng dụng tiến bộ mới vào sản xuất” của Hội Nông dân nhằm đưa nhanh khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, tiết kiệm nhân lực, nguyên liệu sản xuất trên quy mô hàng hóa... Ngoài ra, huyện luôn chú trọng đến công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong học tập, lao động, sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, công tác khen thưởng được các cấp ủy đảng, chính quyền, Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện Ý Yên chỉ đạo thực hiện kịp thời, quan tâm khen thưởng các trường hợp đột xuất, các tập thể nhỏ, người lao động, sản xuất, công tác trực tiếp. Việc xét khen thưởng được thực hiện kịp thời, bảo đảm nguyên tắc, quy trình theo quy định. Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng khen thưởng hợp lý giữa cán bộ lãnh đạo và công chức, người lao động trực tiếp, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích. Hàng năm, tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp đạt trên 85%... Trong 3 năm qua, trên địa bàn huyện Ý Yên có 17 bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; 38 gia đình liệt sĩ được tặng thưởng Huân, Huy chương Độc lập hạng Ba; 1 cá nhân được tặng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, 3 tập thể được tặng “Cờ thi đua Chính phủ”, 1 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 5 tập thể, 8 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 22 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”… 

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thi đua, khen thưởng. Thực hiện tốt việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực khuyến khích các tập thể, cá nhân hăng say lao động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xác định rõ chủ đề, nội dung, hình thức từng phong trào thi đua, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tạo sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của huyện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com