Đảng bộ xã Kim Thái đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

08:09, 27/09/2022

Đảng bộ xã Kim Thái (Vụ Bản) hiện có 17 chi bộ trực thuộc với 403 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Trong đó, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nhân dân.

Khu vui chơi văn hóa ở đội 1, Vân Cát, xã Kim Thái được xây dựng khang trang.
Khu vui chơi văn hóa ở đội 1, Vân Cát, xã Kim Thái được xây dựng khang trang.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường trục thôn vừa được bê tông hóa rộng thênh thang đến khu vui chơi văn hóa ở đội 1, Vân Cát, đồng chí Trần Thanh Hà, bí thư chi bộ chia sẻ: Đội 1 hiện có 160 hộ dân, hơn 450 nhân khẩu. Năm 2020, đội 1 được chọn xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu của xã. Bám sát mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ xã, chi bộ đã ban hành nghị quyết xây dựng NTM kiểu mẫu, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đóng góp vật chất, công lao động, hiến đất xây dựng hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu; trong đó nêu cao vai trò gương mẫu, đi đầu của các đảng viên, tạo sự đồng thuận tham gia tích cực của người dân. Quá trình thực hiện, cùng với nguồn lực hỗ trợ của xã, đội 1 đã huy động được sự đồng thuận, tự nguyện tham gia đóng góp của nhân dân và các mạnh thường quân được trên 300 triệu đồng hoàn thành các hạng mục khu vui chơi văn hóa rộng gần 1.000m2 với đầy đủ các hạng mục như: tường bao, mặt sân, điện chiếu sáng, cây xanh, hồ nước và dụng cụ thể thao đạt trên chuẩn so với các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Cùng với chi bộ đội 1, Vân Cát, các chi bộ khác ở Kim Thái cũng đã tích cực triển khai đưa nghị quyết của Đảng bộ xã về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đạt kết quả nổi bật. Đến nay, xã Kim Thái đã có 4 thôn, xóm đạt NTM kiểu mẫu, 6 đơn vị đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu và đề nghị huyện công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022, các địa phương khác cũng đang khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu, góp phần phấn đấu đạt mục tiêu xã NTM kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất so với thời gian nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đồng chí Trần Thị Thu Trang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Thái cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, tuy chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; đề ra các nghị quyết đúng, trúng và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, Đảng ủy chỉ đạo UBND, MTTQ và các đoàn thể, chi bộ tập trung tuyên truyền nội dung của nghị quyết đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên loa phát thanh, qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp dân... để từng bước nghị quyết thấm sâu vào mỗi một người dân và đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, thiết thực nhất. Bên cạnh đó, nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, ngay từ đầu các năm, Đảng ủy xã đã phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở, sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; đưa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt, công tác của cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí… 

Dấu ấn trong thực hiện nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ Kim Thái là việc đưa Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 5-5-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vụ Bản về “Xây dựng và bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá đất Thiên Bản gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo” vào cuộc sống. Là vùng đất cổ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, lại có quần thể Di tích Lịch sử - Văn hóa Phủ Dầy đã được Nhà nước xếp hạng và công nhận Lễ hội Phủ Dầy là một trong 5 lễ hội lớn nhất cả nước; lại có “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, thời gian qua, để cụ thể hóa nghị quyết của huyện ủy, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch phối hợp với MTTQ và các đoàn thể xã thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá đất Thiên Bản; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Cụ thể, UBND xã xây dựng văn hóa con người Kim Thái theo 4 tiêu chí gồm: “Nghĩa tình, văn minh, năng động, sáng tạo”; lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm và khu tây khu vực Phủ Dầy; triển khai dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động trung tâm xã; hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng, cải tạo, nâng cấp 15 nhà văn hóa thôn, xóm; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở; tổ chức các hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước. Đặc biệt, xã khuyến khích, tạo điều kiện thành lập và tạo điều kiện hoạt động cho các đội, CLB văn nghệ, nghệ thuật quần chúng. Hiện nay, xã Kim Thái có 1 CLB nghệ thuật hát văn và hát chầu văn, 4 CLB văn nghệ quần chúng ở các địa bàn dân cư. Mỗi CLB văn nghệ có từ 20-33 thành viên, nòng cốt là hội viên phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi, đoàn viên thanh niên; nghệ sĩ hát văn, nhạc công dân gian và những người thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu. Hoạt động của các CLB rất đa dạng với nhiều loại hình nghệ thuật múa hát văn, hát dân ca, nhảy dân vũ, ca khúc cách mạng. Vào các dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, các sự kiện chính trị - xã hội lớn của địa phương như: Lễ tiễn tân binh lên đường nhập ngũ, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các CLB tổ chức chương trình văn hóa, nghệ thuật sôi nổi, nội dung các tiết mục đều gắn với việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, hoạt động của các CLB còn lồng ghép với các buổi sinh hoạt CLB: phụ nữ không sinh con thứ ba, gia đình hạnh phúc, tiền hôn nhân, gia đình văn hoá làm kinh tế giỏi... Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; đặc biệt, việc đẩy mạnh gìn giữ, kế thừa và phát huy giá trị di sản và các loại hình nghệ thuật dân gian. Năm 2021, xã Kim Thái có 13/15 xóm, đội đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, trên 93% hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa”.

Sau hơn hai năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, xã Kim Thái đã đạt được những kết quả tích cực. Hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt trên 12%. Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên; thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 60 triệu đồng/năm, xã không còn hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều. Kết quả trên là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kim Thái tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Với những kết quả đạt được, trong 2 năm 2020 và 2021, Đảng bộ xã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vụ Bản tặng giấy khen Đảng bộ đạt tiêu chuẩn vững mạnh tiêu biểu và Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu./.

Bài và ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com