Đảng bộ xã Hải Phúc lãnh đạo phát triển kinh tế

08:06, 24/06/2021

Đảng bộ xã Hải Phúc hiện có 359 đảng viên, sinh hoạt tại 20 chi bộ cơ sở. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy xã luôn xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, từ đó đề ra các kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Mô hình nuôi thủy hải sản của các hộ dân xã Hải Phúc mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình nuôi thủy hải sản của các hộ dân xã Hải Phúc mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, Đảng ủy xã đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; trong đó chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; củng cố, phát huy mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Đảng ủy xã thường xuyên quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện tới cán bộ, đảng viên. Chú trọng nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời định hướng, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó Đảng ủy xã thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng. Các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, chủ động đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt gắn với thực tiễn tại cơ sở, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm túc quy trình sinh hoạt; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt luôn đạt trên 85%. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã thường xuyên thực hiện việc rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ, cử cán bộ theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong 5 năm (2015-2020), Đảng ủy xã đã cử 30 quần chúng ưu tú học lớp đối tượng Đảng, kết nạp 27 đảng viên trong đó có 13 đảng viên trực tiếp lao động sản xuất; cử 5 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị, 1 đồng chí học trung cấp chuyên môn, 2 đồng chí học đại học. Các chi bộ thường xuyên quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã tiến hành kiểm tra 35 lượt chi bộ và 6 đồng chí đảng viên. Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện và uốn nắn những sai sót, khuyết điểm của đảng viên, chi bộ, chi ủy; đề nghị xử lý kỷ luật 6 đảng viên, trong đó cảnh cáo 1 đồng chí, khiển trách 5 đồng chí.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững. UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tổ chức sản xuất theo vùng quy hoạch chuyên canh 2 lúa thuộc khu vực Quan Thổ, Hậu Lang, Sòng Đáy, Phú Hải; vùng nuôi trồng thủy sản thuộc Đồng Cờ 1, 2 và Phú Hải 9; vùng trang trại tổng hợp, nuôi trồng thủy sản khu vực Đồng Tùng, Bắc Khu và vùng lúa chất lượng cao tại Quan Thổ và từ Hậu Lang 8 đến Hậu Lang 12. Với tinh thần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự điều hành hiệu quả của ban nông nghiệp và HTX dịch vụ, với tinh thần trong lao động sản xuất, kết hợp với kinh nghiệm trong thâm canh, quy hoạch vùng sản xuất, gieo sạ tập trung cả 2 vụ lúa đạt trên 85% diện tích, năng suất lúa hàng năm bình quân đạt trên 100 tạ/ha. Tiếp tục duy trì 67ha nuôi trồng thủy sản, thực hiện theo quy hoạch vùng nuôi trồng với phương thức đa con, đa canh, trong đó nuôi tôm thẻ chân trắng 30ha, ngao giống 12ha, cá truyền thống 25ha. Thu nhập 1ha vùng nuôi thủy sản bình quân đạt 415 triệu đồng/năm, gấp 3-3,5 lần so với trồng trọt. Đến nay, trên địa bàn xã có 4 doanh nghiệp; trong đó Công ty may Xuân Cường đi vào hoạt động từ năm 2013, thu hút, tạo việc làm cho 150-200 lao động với thu nhập từ 3,5-5,5 triệu đồng/người/tháng; xưởng may công nghiệp Thanh Long, xóm 5 tạo việc làm cho 150 lao động. Kinh tế phát triển, xã có điều kiện đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay, xã đã hoàn thành hồ sơ xây dựng nông thôn mới theo 20 tiêu chí của tỉnh. 15/15 xóm đạt nông thôn mới nâng cao, có 4/15 xóm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 

Nhờ tập trung chăm lo cho công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục giữ vững đoàn kết, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội./.

Bài và ảnh: Văn HuỳnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com