Mặt trận Tổ quốc Hải Hậu đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

07:06, 11/06/2021

Những năm qua, MTTQ các cấp huyện Hải Hậu đã đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu; qua đó phát huy nội lực, vai trò chủ thể, tích cực vận động mọi tầng lớp nhân dân chung sức đồng lòng tham gia.

Hội Nông dân Hải Hậu hỗ trợ xây nhà “Mái ấm nông dân” cho hội viên nghèo.
Hội Nông dân Hải Hậu hỗ trợ xây nhà “Mái ấm nông dân” cho hội viên nghèo.

MTTQ các cấp trong huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Hàng năm MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều chương trình, cách làm sáng tạo để kêu gọi, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chung sức chăm lo giúp đỡ người nghèo. Từ năm 2016 đến 2021 các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã vận động, hỗ trợ con giống, nguyên liệu sản xuất cho 1.037 gia đình hội viên với tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng phát triển kinh tế. Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì ng­ười nghèo”, 5 năm qua các cấp Hội Nông dân trong huyện đã vận động giúp đỡ hộ nghèo gần 1,5 tỷ đồng và 1.950 ngày công lao động. Có gần 600 lượt hộ hội viên được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp với số tiền gần 2,6 tỷ đồng để phát triển sản xuất… Các ban công tác Mặt trận khu dân cư đóng vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động và tổ chức cho nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 100% xóm, tổ dân phố đã xây dựng hương ước, quy ước phù hợp với đời sống và tình hình thực tế của từng địa phương, góp phần điều chỉnh các mối quan hệ xã hội trong cộng đồng, xây dựng nếp sống văn hóa.

Trong xây dựng NTM nâng cao, MTTQ các cấp huyện Hải Hậu tích cực vận động nhân dân huy động các nguồn lực đầu tư để cải tạo, nâng cấp toàn diện 19 tiêu chí NTM cấp xã và 9 tiêu chí NTM cấp huyện; trong đó tập trung vào các tiêu chí kết cấu hạ tầng nông thôn, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường và sản xuất. Đặc biệt, thời gian qua, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động nhân dân tập trung xây dựng NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” với 4 tiêu chí kiểu mẫu: Hạ tầng, cảnh quan, môi trường, văn hóa. Trong đó, tiếp tục đầu tư kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nội đồng, hệ thống tiêu thoát nước thải trong các khu dân cư; xây dựng cổng làng; lắp đặt bổ sung hàng nghìn cột đèn chiếu sáng. Các hộ dân tự đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình trong khuôn viên và 3 công trình thiết yếu của gia đình. MTTQ các cấp vận động nhân dân đầu tư chỉnh trang tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp ở các nơi công cộng thông qua việc trồng cây bóng mát đồng chủng loại trên các tuyến đường, đảm bảo hè thoáng, đường sạch; xây dựng bồn hoa tại khu vực trung tâm xã và các xóm; xây dựng mô hình vườn hoa thanh niên, hàng cây thanh niên, tuyến đường hoa phụ nữ kiểu mẫu… Các hộ dân tự chỉnh trang khuôn viên gia đình từ cổng, tường, nhà ở, đến ao vườn đảm bảo luôn khang trang, sạch, đẹp. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng các xóm tổ chức tổng vệ sinh kênh mương, đường làng ngõ xóm, khuôn viên gia đình, nhân rộng mô hình phân loại rác thải, hố chôn rác thải hữu cơ, thùng rác 2 ngăn tại nhà; luôn đảm bảo nhà sạch, vườn xanh, đường và sông không có rác. Để nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, ngoài việc duy trì sinh hoạt văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng tại nhà văn hóa, các xã, thị trấn chú trọng xây dựng bổ sung các khu vui chơi giải trí cộng đồng; thành lập các câu lạc bộ sinh hoạt tại nhà văn hóa; xây dựng mô hình nhà văn hóa xóm kiểu mẫu, khu thể thao liên xóm kiểu mẫu. Ngoài ra, các tổ chức thành viên của Mặt trận có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Các cấp Hội Phụ nữ đã đăng ký với các cấp ủy Đảng đảm nhận duy trì hoạt động giữ gìn vệ sinh đường dong ngõ xóm; vận động trên 5.000 gia đình cán bộ, hội viên xây dựng mô hình gia đình NTM kiểu mẫu; triển khai xây dựng nhiều mô hình nhằm phát huy nội lực của phụ nữ, trong đó nổi bật là mô hình vận động phụ nữ tham gia BHYT. Toàn huyện đã thành lập 832 nhóm với  trên 12 nghìn hội viên tham gia, vận động được trên 112 nghìn người mua thẻ BHYT. Chỉ đạo 100% chi hội triển khai xây dựng mô hình tuyến đường hoa với tổng chiều dài 454km, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Triển khai Đề án “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu do phụ nữ tự quản” đã công nhận 117 tuyến kiểu mẫu, trong đó 13 tuyến được gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập huyện Hải Hậu. Các cấp Hội Phụ nữ còn xây dựng được 546 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM bền vững và phát triển” tại 100% chi hội. Các cấp Hội Nông dân vận động trên 1.500 gia đình đăng ký xây dựng mô hình “Vườn kiểu mẫu”; duy trì, nhân rộng mô hình phân loại rác sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón tại xã Hải Lý. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng tại 34/34 xã, thị trấn và đang tổ chức thực hiện hiệu quả. Hội Nông dân các xã, thị trấn còn vận động nông dân đào trên 13 nghìn hố rác thải tại hộ gia đình, xây mới và khôi phục gần 1.000 bể, thống thu gom bao bì chai lọ thuốc bảo vệ thực vật ở các xứ đồng; tiếp tục đóng góp công sức, tiền của để nâng cấp hệ thống đường giao thông, nhà văn hoá xóm, tổ dân phố, hệ thống điện chiếu sáng; tham gia vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên gia đình sáng - xanh - sạch - đẹp.

Thời gian tới, MTTQ huyện Hải Hậu tiếp tục vận động nhân dân triển khai thực hiện Đề án xây dựng thí điểm mô hình huyện Hải Hậu NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025. Phấn đấu đến hết năm 2024 có 100% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với các mô hình kiểu mẫu về kết cấu hạ tầng, cảnh quan môi trường và văn hóa; đến năm 2025 huyện được Trung ương công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”./.

Bài và ảnh: Lam HồngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com