Thực hiện tiêu chí Bảo hiểm y tế trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu: Nhiều kết quả tích cực

08:03, 11/03/2021

Xã Giao Thanh (Giao Thủy) là một trong những địa phương tiêu biểu trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Tính đến tháng 3-2021, toàn xã đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 99,60% (cao nhất tỉnh). Thực hiện lộ trình BHYT toàn dân gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu, xã Giao Thanh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT, nhất là BHYT hộ gia đình bằng pa-nô, áp phích, phát sóng truyền thanh. Qua đó, nâng cao nhận thức về BHYT cho người dân. Ban chỉ đạo thực hiện lộ trình BHYT toàn dân xã Giao Thanh xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT, giao kế hoạch và chỉ tiêu cho các xóm và các cơ sở giáo dục tại địa phương. Cùng với việc tuyên truyền, các tổ chức đoàn thể đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động hội viên, đoàn viên tham gia BHYT với phương châm: “Tiết kiệm khi lành, để dành khi đau”. Các đại lý thu BHYT trên địa bàn có trách nhiệm, nhiệt tình, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia BHYT. Đồng chí Đỗ Việt Hùng, Giám đốc BHXH huyện Giao Thủy cho biết: Đến tháng 3-2021, huyện Giao Thủy có 158.047 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ gần 95%; 100% các xã, thị trấn đạt tiêu chí NTM về độ bao phủ BHYT toàn dân. Trong đó, có 18.614 hộ gia đình tham gia BHYT; 29.850 học sinh có thẻ BHYT, 72.234 người được cấp thẻ BHYT khác. Để có kết quả nêu trên, Ban chỉ đạo huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BHYT, ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi người trong việc tham gia BHYT. Đối với 5 xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao (Giao Phong, Bạch Long, Giao An, Giao Hải và xã Giao Tiến) đều đạt 19 tiêu chí theo quy định; trong đó, tỷ lệ tham gia BHYT đạt từ 95% đến 99%. Đồng thời, Ban chỉ đạo thực hiện lộ trình BHYT toàn dân các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, đánh giá chính xác việc tham gia BHYT của các hộ gia đình, trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các xóm đội, tổ dân phố, đại lý. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội trong việc vận động hội viên, nhân dân tham gia BHYT. Đối với cơ quan thường trực là BHXH huyện thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc; duy trì phối hợp tốt với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT.

BHXH tỉnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.
BHXH tỉnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

Quý I năm 2021, mặc dù ảnh hưởng tác động từ dịch COVID-19, BHXH tỉnh nỗ lực hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về công tác thu và mở rộng đối tượng tham BHYT quản lý và sử dụng quỹ BHYT theo đúng quy định của pháp luật. Đến nay, toàn tỉnh có 1.622.872 người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 91,19%, cao hơn tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc (88,65%). Nhiều địa phương đạt tỷ lệ dân số tham gia BHYT cao, tiêu biểu như: Xuân Trường (96,70%), Hải Hậu (92,14%), Nam Trực (92,63%), Trực Ninh (92%), Vụ Bản (92,23%), Mỹ Lộc (92,72%)... Tỉnh ta cũng dẫn đầu toàn quốc về công tác phát triển BHYT học sinh, sinh viên. Việc thu hút được lực lượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Tính đến tháng 3-2021, toàn tỉnh đã có 296.169 học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt 98%. Một số đơn vị có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT cao như: Thành phố Nam Định, Mỹ Lộc, Hải Hậu, Xuân Trường, Trực Ninh… Tại huyện Hải Hậu, đến nay có 45.341 học sinh tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 100%; hầu hết các cơ sở giáo dục trong huyện đầu tư Phòng y tế tại trường, sử dụng nguồn kinh phí được trích lại từ quỹ BHYT bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Năm học 2020-2021, huyện Hải Hậu đưa tiêu chí tham gia BHYT học sinh vào công tác thi đua khen thưởng hàng năm; xem xét hỗ trợ 20% mức đóng BHYT cho học sinh thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình. Các trường quan tâm tìm giải pháp, huy động các nguồn hỗ trợ các cháu học sinh thuộc diện gia đình có điều kiện khó khăn tham gia BHYT.

Đồng chí Nguyễn Cửu Long, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Về công tác thu và phát triển đối tượng BHYT, ngay từ đầu năm 2021, BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH các huyện làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện trong việc giao chỉ tiêu tham gia BHYT trong chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Hàng tháng, gửi tổng hợp kết quả tham gia BHYT trên địa bàn cho UBND các huyện nắm được và chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng gắn với xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Tại Nam Trực, Ban chỉ đạo thực hiện lộ trình BHYT toàn dân huyện chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện tiêu chí BHYT đối với 8 xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao năm 2020 là: Điền Xá, Nam Thắng, Hồng Quang, Nam Hoa, Nam Lợi, Nam Tiến, Nam Dương, Nam Thái. Đến thời điểm này toàn bộ các tiêu chí NTM nâng cao của 8 xã đã cơ bản hoàn thành, duy trì tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt từ 93,5% trở lên. Tại Xuân Trường, với cách làm sáng tạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phát triển các nhóm đối tượng tham gia BHYT huyện Xuân Trường vượt chỉ tiêu đề ra. Đến tháng 3-2021, số người tham gia BHYT toàn huyện đạt tỷ lệ 96,70% (cao nhất tỉnh); có 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí bao phủ BHYT trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; toàn huyện có 13.760 hộ gia đình tham gia BHYT; 27.865 học sinh tham gia BHYT và 61.199 người có thẻ BHYT khác. Nhiều địa phương đạt cao về chỉ tiêu bao phủ BHYT là: Xuân Hồng, Xuân Thủy, Xuân Thành, Xuân Kiên, Xuân Bắc. Tiêu biểu như xã Xuân Thượng, những năm trước, do đặc thù là địa phương có nhiều lao động đi làm ăn xa, nên gặp khó khăn trong công tác quản lý và phát triển BHYT hộ gia đình và cá nhân. Ban chỉ đạo thực hiện lộ trình BHYT toàn dân xã Xuân Thượng đã xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT, trọng tâm là công tác kê khai, quản lý và phát triển BHYT hộ gia đình. Phát huy vai trò gương mẫu, 100% đảng viên trong toàn đảng bộ nghiêm túc thực hiện tốt chính sách BHYT, đăng ký và thực hiện mua thẻ BHYT cho các thành viên trong gia đình. 100% các xóm trong xã xây dựng hương ước xóm, đề ra tiêu chí bình xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” phải có 100% thành viên trong gia đình tham gia BHYT. Đến nay, Xuân Thượng là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về độ bao phủ BHYT với tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 98%.

Năm 2021, BHXH tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW và Chương trình hành động số 27-CTr/TU của Tỉnh ủy Nam Định ngày 9-7-2018 về thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHYT do BHXH Việt Nam và UBND tỉnh giao. Phấn đấu toàn tỉnh có khoảng 92,5% dân số tham gia BHYT./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com