Tăng cường cải cách hành chính trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội

08:01, 29/01/2021

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở LĐ-TB và XH đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động. 

Cán bộ Sở LĐ-TB và XH hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Cán bộ Sở LĐ-TB và XH hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước, hoàn thiện các chính sách, chế độ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, năm 2020, UBND tỉnh, các Ban chỉ đạo của tỉnh đã ban hành 1 chỉ thị, 1 chương trình, 10 kế hoạch, 25 quyết định, hơn 100 công văn triển khai, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực ngành. Sở LĐ-TB và XH ban hành trên 1.000 văn bản phối hợp với các ngành, địa phương triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ban Giám đốc Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn từng bước đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC), đồng thời tiến hành rà soát, tham mưu trình sửa đổi, bổ sung, thay thế các TTHC thuộc thẩm quyền; hoàn thiện bộ TTHC của sở trên tất cả các lĩnh vực người có công, lao động - việc làm, bảo trợ xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn vệ sinh lao động... Tiến hành rà soát, cập nhật bổ sung các căn cứ pháp lý, quy trình giải quyết 128 TTHC lĩnh vực LĐ-TB và XH; cập nhật, niêm yết công khai tại bảng niêm yết đặt tại Trung tâm dịch vụ hành chính công và trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Tiếp nhận 19.782 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 19.317 hồ sơ. Đặc biệt, thời gian qua, Sở LĐ-TB và XH không nhận phản ánh, kiến nghị nào của các tổ chức hay cá nhân liên quan đến các quy định hành chính. Thực hiện công tác hiện đại hóa nền hành chính, Sở LĐ-TB và XH xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan; tiến hành xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, quản lý và cung cấp thông tin nhằm đảm bảo tính thống nhất, an toàn, bảo mật, minh bạch thông tin, góp phần đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn ngành. Cổng thông tin điện tử của Sở thường xuyên đăng tải các tin, bài, cung cấp các thông tin chính thống về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực LĐ-TB và XH; Công khai đăng tải đầy đủ các TTHC thuộc lĩnh vực LĐ-TB và XH trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (https://dichvucong.namdinh.gov.vn), công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở (http://soldtbxh.namdinh.gov.vn). Triển khai có hiệu quả mục “Hỏi đáp hỗ trợ doanh nghiệp”, “Giải đáp chính sách online” trên Cổng thông tin điện tử của Sở; thực hiện công khai kết quả giải đáp phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận của người dân, doanh nghiệp. Qua đó, người dân, doanh nghiệp dễ dàng gửi, tham khảo kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Bên cạnh đó, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, hòm thư điện tử được quán triệt triển khai đến toàn thể cán bộ công chức; các văn bản như thông báo, giấy mời, giấy triệu tập, báo cáo, tài liệu họp... được cơ quan triển khai hoàn toàn bằng bản điện tử. Thực tế cho thấy, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC của Sở LĐ-TB và XH đã giảm tải công việc cho văn thư và tiết kiệm ngân sách cho Nhà nước. Công tác chỉ đạo, điều hành công việc của lãnh đạo sở và lãnh đạo phòng đối với công chức, viên chức và người lao động được đầy đủ, kịp thời. Việc tra cứu các tài liệu, hồ sơ phục vụ yêu cầu công việc chuyên môn, chia sẻ thông tin giữa các phòng và các cơ quan được thuận lợi, dễ dàng. Cũng nhờ đẩy mạnh công tác CCHC nên tất cả các TTHC trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được các phòng chuyên môn rà soát chặt chẽ; hồ sơ được thụ lý và giải quyết nhanh chóng. Việc áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính được Sở LĐ-TB và XH chú trọng thực hiện. Năm 2020, đoàn kiểm tra tỉnh chấm 94 điểm cho Sở LĐ-TB và XH về việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Sở LĐ-TB và XH quán triệt nguyên tắc kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công khai, minh bạch, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB và XH tăng cường công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua hệ thống bưu chính và ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Thực hiện đầy đủ việc công khai TTHC mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tại nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ liên quan đến TTHC. Về TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trong năm 2020, Sở LĐ-TB và XH tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích với số TTHC phát sinh hồ sơ là 2/34 (chiếm tỷ lệ 5,88%), 16/26 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính (chiếm tỷ lệ 61,5%); 29/76 hồ sơ trả qua dịch vụ Bưu chính công ích (chiếm tỷ lệ 38,1%).

Thời gian tới, Sở LĐ-TB và XH tiếp tục triển khai hiệu quả phần mềm Hệ thống quản lý văn bản. Thường xuyên cập nhật tin tức, chính sách mới trên cổng thông tin điện tử. Triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước nhằm đảm bảo an toàn trong các giao dịch điện tử, phục vụ chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp và bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước. Rà soát, công bố bổ sung quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với các TTHC mới./.

Bài và ảnh: Viết DưBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com