Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong lực lượng vũ trang tỉnh

06:01, 15/01/2021

Những năm qua, hoạt động phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Quân sự tỉnh với UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; qua đó, tham mưu cho cấp ủy phối hợp chỉ đạo và tiến hành kiểm tra, giám sát trong lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần xây dựng các đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ban CHQS huyện Giao Thủy kiểm tra các mô hình học cụ trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại xã Giao Hải.
Ban CHQS huyện Giao Thủy kiểm tra các mô hình học cụ trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại xã Giao Hải.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT hai bên đã phối hợp tham mưu, phục vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy (TVTU) thực hiện 2 cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ các Huyện ủy Trực Ninh, Vụ Bản; 1 cuộc giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh phục vụ cuộc kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, thu chi, quản lý, sử dụng tài chính Đảng và cuộc giám sát của Ban TVTU phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Bên cạnh đó, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp với UBKT các huyện ủy, thành ủy giám sát thường xuyên 10 đảng ủy quân sự cấp huyện và 50 đồng chí cấp ủy viên về thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, UBKT và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phối hợp tham mưu giúp cấp ủy tiến hành kiểm tra 169 đảng ủy xã, phường, thị trấn và 540 đồng chí cấp ủy viên; giám sát 19 đảng ủy xã, phường, thị trấn và 49 đồng chí Bí thư Đảng ủy kiêm Chính trị viên, Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. 

Bên cạnh đó, UBKT các bên đã phối hợp, tham mưu giúp cấp ủy hướng dẫn và chỉ đạo các đảng ủy, UBKT đảng ủy quân sự huyện, thành phố kiểm tra 6 đảng ủy, chi bộ, giám sát 1 đảng ủy trực thuộc huyện ủy, thành ủy. Nội dung kiểm tra ngoài việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, UBKT các đơn vị còn kiểm tra việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (nay là Luật Lực lượng dự bị động viên) và chức trách nhiệm vụ được giao. UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh tham mưu giúp cấp ủy tiến hành kiểm tra, giám sát 16 đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối. Thông qua kiểm tra, giám sát đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị. UBKT các bên đã thường xuyên thống nhất nội dung, kịp thời trao đổi quy trình, phương pháp và phối hợp thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả do đó đã trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, địa phương của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trong nhiệm kỳ, UBKT các bên còn phối hợp kiểm tra 65 lượt chi bộ và 27 lượt cấp ủy viên, 94 lượt đảng viên; giám sát 19 chi bộ, 57 cấp ủy viên và 17 đảng viên theo điều 30 Điều lệ Đảng. Thông qua hoạt động phối hợp, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong quá trình phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên UBKT các cấp luôn đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc, chất lượng cao, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; qua đó đã góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, phẩm chất đạo đức, hiệu quả công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc các đảng bộ quân sự. Đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm và tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, củng cố mối quan hệ công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh, UBKT của các huyện, thành ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tích cực nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin, thống nhất nội dung tham mưu giúp cấp ủy quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng quy chế làm việc của UBKT, kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát cho 452 lượt cấp ủy viên; tham mưu giúp cấp ủy kịp thời kiện toàn, chuẩn y 26 ủy viên UBKT, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. UBKT hai bên cũng chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát hoàn thành 100% kế hoạch đề ra; trong đó, đối tượng kiểm tra, giám sát được mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những khâu yếu, mặt yếu, những vấn đề khó khăn, phức tạp trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Các loại hình tổ chức Đảng được kiểm tra giám sát mở rộng đến các tổ chức Đảng trực thuộc các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; trọng tâm là công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện chính sách hậu phương, quân đội. 

Đại tá Lê Xuân Thanh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh cho biết: Thực hiện quy chế phối hợp, UBKT các bên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng bộ quân sự các huyện, thành phố. Qua hoạt động phối hợp đã tăng cường mối quan hệ trao đổi, học hỏi lẫn nhau, nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng ngành kiểm tra của các đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao./.

Bài và ảnh: Hoàng TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com