Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa

06:01, 15/01/2021

Xác định đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực thuộc ngành, thời gian qua, Sở VH, TT và DL đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tổ chức rà soát, đánh giá hệ thống thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Năm 2020, Sở VH, TT và DL đã rà soát, bổ sung những TTHC mới theo chỉ đạo của Bộ VH, TT và DL, bãi bỏ những bộ TTHC không còn hiệu lực; đồng thời, đăng tải, công bố các nội dung, văn bản liên quan tới CCHC trên các kênh thông tin đại chúng như: Cổng thông tin điện tử Sở VH, TT và DL, Trang thông tin điện tử của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Hiện nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đang thực hiện 143 TTHC, trong đó có 127 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, 16 TTHC cấp tỉnh do UBND tỉnh công bố được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở và Trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh. Số TTHC kiến nghị UBND tỉnh công bố đơn giản hóa là 9 thủ tục (thuộc các lĩnh vực: nghệ thuật biểu diễn, gia đình, du lịch); số TTHC giữ nguyên là 134 thủ tục.

Cán bộ Sở VH, TT và DL hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Cán bộ Sở VH, TT và DL hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025, việc triển khai chính quyền điện tử, ứng dụng CNTT tại Sở VH, TT và DL trên phần mềm quản lý văn bản (qlvbsovhttdl.namdinh.gov.vn) luôn được đảm bảo. Tất cả các văn bản đi và đến (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) đều dưới dạng điện tử; các hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng, ký số, thay thế văn bản giấy trong quản lý điều hành. Việc cung cấp dịch vụ công và giải quyết hồ sơ TTHC mức độ 3, 4 được thực hiện theo đúng quy định. Đến nay, 100% TTHC được cung cấp ở mức độ 4. Hàng năm, Sở VH, TT và DL đều xây dựng kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc ISO. Từ khi thành lập, Ban chỉ đạo ISO đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Sở VH, TT và DL chỉ đạo các phòng quản lý Nhà nước về việc áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 gắn liền với công tác CCHC, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Từ năm 2018, Sở VH, TT và DL đã phối hợp với Sở TT và TT tổ chức tập huấn, triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến (dichvucong.namdinh.gov.vn) cho cán bộ làm công tác tiếp nhận hồ sơ và cán bộ công chức tại các phòng quản lý Nhà nước có TTHC được giao. Bên cạnh đó, Sở VH, TT và DL cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến giao dịch và thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ở một số lĩnh vực chuyên ngành. Sở VH, TT và DL đã phân công cán bộ phụ trách bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC làm công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả các tiện ích về CNTT, truyền thông để thực hiện tốt cơ chế một cửa và cơ chế một cửa liên thông. Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của các đơn vị, doanh nghiệp (logindoanhnghiep.chinhphu.vn) với tên miền, số điện thoại, đường dây nóng được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tạo thuận tiện cho người dân, tổ chức đến liên hệ làm việc. Năm 2020, Sở VH, TT và DL đã tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông cho 344 hồ sơ, trong đó 321 hồ sơ giải quyết trước hạn, 23 hồ sơ giải quyết đúng hạn. Triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ, Sở VH, TT và DL đã tiếp nhận 310/344 hồ sơ trực tuyến, 34/344 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Kết quả, 100% hồ sơ được giải quyết trực tuyến; trong đó có hơn 100 hồ sơ được trả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính, Sở VH, TT và DL đã rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của cơ quan và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Tháng 12-2020, UBND tỉnh đã công bố quyết định hợp nhất 4 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VH, TT và DL thành 2 đơn vị là Bảo tàng tỉnh (sáp nhập Bảo tàng tỉnh và Ban quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh); Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh (sáp nhập Trường Nghiệp vụ TDTT tỉnh và Trung tâm Đào tạo VĐV bóng đá tỉnh). Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: VH, TT, DL và gia đình được thực hiện hiệu quả. Sở VH, TT và DL đã ban hành và tham mưu cho các cấp uỷ, chính quyền nhiều văn bản chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ CCHC của ngành tiếp tục được đẩy mạnh bằng các hình thức phong phú, đa dạng, kịp thời.

Năm 2021, Sở VH, TT và DL tiếp tục thực hiện lộ trình CCHC. Trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC trong toàn ngành. Đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho công dân và tổ chức, gắn với nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cải cách tinh gọn, đơn giản các chính sách trọng tâm. Chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn; đặc biệt là quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức về công tác CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Rà soát chi tiết quy trình thực hiện TTHC, loại bỏ những TTHC không còn phù hợp, công khai minh bạch, đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật liên quan. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt dịch vụ công mức độ 3 và 4 đối với các TTHC. Phấn đấu đạt 100% mức độ hài lòng của cá nhân và doanh nghiệp khi đến thực hiện các TTHC./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com