Gỡ "nút thắt" trong thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân

08:03, 26/03/2019

Tính đến ngày 1-3-2019, huyện Giao Thủy có 147.540 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 77,45%. Theo Quyết định của UBND tỉnh giao, năm 2019, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn huyện là 86,50%; như vậy huyện phải phát triển thêm 17.388 thẻ Bảo hiểm y tế. Đây là vấn đề đặt ra trong thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Hiện nay, huyện Giao Thủy còn 43.054 người chưa tham gia bảo hiểm y tế; chỉ có 3 địa phương đạt chỉ tiêu 88,50% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Xã Giao Thiện có gần 10 nghìn dân, nhưng chỉ có 6.332 dân tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 63,89%. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế chủ yếu là nhóm bắt buộc và nhóm được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế như: học sinh - sinh viên, gia đình có mức sống trung bình, người được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội… Ngoài ra, nhiều xã hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra, như: Giao An, Giao Lạc, Giao Thanh, Giao Xuân, Hồng Thuận, Giao Hà, Giao Châu, Giao Thịnh, Bình Hòa... Thực tế tại các xã nêu trên, khó khăn trong thực hiện độ bao phủ bảo hiểm y tế là dân số đông, tỷ lệ người dân trong độ tuổi đi làm ăn xa lớn; đời sống kinh tế của người dân thuộc nhóm "nông, lâm, ngư nghiệp" thấp nên gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện phát triển thu bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Về cơ cấu các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, trong tổng số 147.540 người tham gia bảo hiểm y tế, chủ yếu là nhóm đối tượng được Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng, nhóm đối tượng chính là người dân tự đóng bảo hiểm y tế đạt thấp. Cụ thể, đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình mới có 18.201 người; trong đó, đến thời điểm hiện nay chỉ có 28.463 người thuộc đối tượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; 70.967 người được cấp thẻ Bảo hiểm y tế khác. Thời gian qua, mặc dù huyện Giao Thủy đã tập trung tuyên truyền, vận động, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đối tượng này tham gia; ngoài việc giao chỉ tiêu cho từng xã còn phân công các đồng chí trong Ban chỉ đạo thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế của huyện trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện song hiệu quả cũng ở mức rất hạn chế. Việc tổ chức thực hiện công tác Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện còn khó khăn tồn tại là: Nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Bảo hiểm y tế còn hạn chế; số người tham gia bảo hiểm y tế tăng chậm, nhất là đối tượng hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình. Việc triển khai lộ trình bảo hiểm y tế còn nhiều hạn chế; tỷ lệ người tham gia vẫn còn thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh.

Theo Quyết định 2779 ngày 10-12-2018 của UBND tỉnh, năm 2019, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh là 88,50%. Đến tháng 3-2019, toàn tỉnh có 1 triệu 550 nghìn người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 83,83%; toàn tỉnh còn 370 nghìn người chưa tham gia bảo hiểm y tế. Trong tổng số 229 xã, phường, thị trấn, chỉ có 47 đơn vị đạt chỉ tiêu 88,50% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Đối với các huyện được công nhận nông thôn mới, chỉ có Mỹ Lộc đạt chỉ tiêu về độ bao phủ; còn lại 9 huyện, thành phố chưa đạt kế hoạch về số người tham gia bảo hiểm y tế theo Quyết định 2779 của UBND tỉnh, như: Xuân Trường (80,29%), Trực Ninh (83,25%), Nghĩa Hưng (82%)... Năm 2018, trong tổng số 21 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, chỉ tiêu duy nhất mà Thành phố Nam Định không đạt chính là độ bao phủ bảo hiểm y tế. Theo chỉ tiêu của UBND tỉnh giao, năm 2019, Thành phố Nam Định phải đạt 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên đến thời điểm này, thành phố không có phường, xã đạt chỉ tiêu; trong đó có 16/25 xã, phường có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế thấp (từ 76 đến 82,4%).

Theo chỉ tiêu đề ra, toàn tỉnh phải phát triển thêm 94.445 người tham gia bảo hiểm y tế năm 2019. Để thực hiện chỉ tiêu trên, các địa phương trong tỉnh cần thực hiện có hiệu quả việc thống kê đối tượng hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 theo quy định tại Thông tư 02. Ban chỉ đạo thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân các huyện, thành phố cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; trong đó đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm và quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế. Thực hiện hiệu quả các chính sách bảo hiểm y tế; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia bảo hiểm y tế để tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế tỉnh phối hợp với các ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo thực hiện các giải pháp về phát triển, nâng cao chất lượng công tác y tế trường học; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật Bảo hiểm y tế; đưa chỉ tiêu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh - sinh viên là một trong các tiêu chí thi đua đối với các nhà trường; các trường đạt chuẩn quốc gia phải có 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo hiểm y tế tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế. Quản lý chặt chẽ người hưởng bảo hiểm y tế, các quỹ bảo hiểm y tế, bảo đảm thu chi theo đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.

Việt Thắng

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com