Thúc đẩy liên thông giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

08:03, 31/03/2022

Thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử là một nhiệm vụ trọng tâm được các cấp chính quyền, ngành chức năng của tỉnh tập trung thực hiện trong thời gian gần đây nhằm thay thế phương thức liên thông truyền thống bằng hồ sơ giấy và đã đạt những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Cán bộ bộ phận
Cán bộ bộ phận "một cửa" huyện Giao Thủy ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Trong đó, đối với liên thông giải quyết các TTHC nội bộ trên môi trường điện tử đã cơ bản được các sở, ban, ngành và không ít địa phương thực hiện hiệu quả. Tiêu biểu như tại Sở Thông tin và Truyền thông, về quy trình giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa liên thông đã được phối hợp chặt chẽ, giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, đúng pháp luật trên môi trường điện tử giữa Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả với các phòng chuyên môn thuộc Sở theo tiêu chuẩn ISO: 9001-2015. Trong quý I-2022, 100% hồ sơ TTHC Sở tiếp nhận đều được giải quyết đúng thời hạn, đúng quy trình; thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ luôn sớm hơn 50% so với quy định, bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức; việc yêu cầu bổ sung các yếu tố thành phần được thực hiện một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ; các TTHC được tiếp nhận và trong quá trình giải quyết đều được thông báo đến người dân, doanh nghiệp qua hệ thống thư điện tử. Đối với liên thông dọc trong giải quyết TTHC trên môi trường mạng giữa cấp sở, ngành và các cấp chính quyền đã được triển khai thực hiện hiệu quả ở một số nhóm lĩnh vực, trong đó nhóm TTHC về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được thực hiện tiếp nhận, giải quyết liên thông ba cấp (xã, huyện, sở) trên môi trường điện tử một cách đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý trên địa bàn tỉnh. Việc liên thông ngang trong giải quyết TTHC liên quan đến đất đai trên môi trường điện tử, nhất là thủ tục đóng góp nghĩa vụ tài chính quyền sử dụng đất được các ngành Tài nguyên và Môi trường, Thuế thực hiện với kết quả cao. Chỉ trong 4 tháng cuối năm 2021 thống kê giao dịch nộp thuế đất trên môi trường điện tử của tỉnh ta đạt trên 3,6 tỷ đồng. Liên thông tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử theo hướng phi địa giới hành chính đã được triển khai hiệu quả ở một số lĩnh vực có cơ sở dữ liệu tập trung, tiêu biểu như việc cấp giấy phép lái xe. Thực tế cho thấy, việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông trên môi trường điện tử tại các cơ quan, đơn vị đã góp phần đem lại nhiều kết quả tích cực trong cải cách, giải quyết TTHC, tạo nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết công việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, từ cuối năm 2021 đến nay tỉnh đang tập trung gấp rút hoàn thành các phần việc đảm bảo liên thông trên môi trường điện tử giải quyết hơn 200 TTHC thuộc cấp sở, ban, ngành, tiếp nhận, trình UBND tỉnh ban hành quyết định. Trong đó, tập trung sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các TTHC đã hết hiệu lực;  rà soát, cập nhật, công khai chuẩn hóa danh mục các TTHC ngay khi cơ quan Trung ương công bố mới theo đúng quy định, thống nhất trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, các Trang tin điện tử và bộ phận một cửa các cấp. Tích cực số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 28-7-2021 của UBND tỉnh. Hiện các ngành, các địa phương đang khẩn trương rà soát các TTHC liên thông cùng cấp và giữa các cấp chính quyền; nâng cấp, hoàn thiện Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống một cửa điện tử; cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác Bộ TTHC, danh mục dịch vụ công trực tuyến; tích hợp, cung cấp toàn bộ dịch vụ công trực tuyến của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia; xây dựng cấu hình kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh, của Trung ương để phục vụ công tác giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp được kịp thời, đồng bộ, liên thông giữa các cấp. Xác định các giải pháp phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các TTHC liên thông nhằm đảm bảo thời gian thực hiện, quy định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan trong các bước giải quyết TTHC. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn đảm bảo trình độ cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện và các đơn vị liên quan để sớm triển khai thực hiện các quy trình liên thông giải quyết các TTHC trên môi trường điện tử. Đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia ngay sau khi có quyết định công bố; 100% giao dịch trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được xác thực điện tử.

Từ nay đến cuối năm 2022, các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục chuẩn hóa, điện tử hóa hồ sơ, quy trình xử lý hồ sơ TTHC đảm bảo giải quyết TTHC trực tuyến được thông suốt; từ ngày 1-6-2022 triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc phạm vi tiếp nhận của các sở, ban, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính  công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh; từ ngày 1-12-2022 số hóa đối với các TTHC thuộc phạm vi tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP. Trong năm 2022 phấn đấu tối thiểu 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó được cơ quan Nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu. Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thanh toán trực tuyến của tỉnh, đa dạng hóa các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để phổ cập, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán điện tử một cách rộng rãi tới tất cả người dân.  Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, khuyến khích, tạo điều kiện để người dân và tổ chức thực hiện TTHC qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí./.

Bài và ảnh: Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com