Ngân hàng Nhà nước tỉnh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính

08:03, 30/03/2022

Thực hiện chương trình cải cách hành chính Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính (TTHC); công khai minh bạch bộ TTHC, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân giám sát quá trình giải quyết TTHC… Vì thế, nhiều năm liền, đơn vị luôn nằm trong tốp các cơ quan có chỉ số cải cách TTHC cao của tỉnh. Từ đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng, tăng sức hấp dẫn thu hút đầu tư. Đến nay, cả 6 lĩnh vực thuộc chương trình tổng thể cải cách hành chính của ngành Ngân hàng gồm: Cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hoạt động hành chính đều đạt những kết quả tích cực.

Cải cách hành chính góp phần rút ngắn thủ tục thẩm định, giải ngân giúp doanh nghiệp, người dân tiếp cận dễ dàng với vốn ưu đãi (Trong ảnh: Kiểm tra chất lượng nấm linh chi tại Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Linh Phát, xã Hải Chính, huyện Hải Hậu).
Cải cách hành chính góp phần rút ngắn thủ tục thẩm định, giải ngân giúp doanh nghiệp, người dân tiếp cận dễ dàng với vốn ưu đãi (Trong ảnh: Kiểm tra chất lượng nấm linh chi tại Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Linh Phát, xã Hải Chính, huyện Hải Hậu).

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực, quyết tâm triển khai hoạt động tiền tệ, ngân hàng an toàn, thông suốt. Năm 2021 là năm ghi nhiều dấu ấn tích cực với việc thực hiện song song nhiều mục tiêu: Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh bằng thực hiện các giải pháp tín dụng, tạo điều kiện tiếp cận vốn vay, đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt được kết quả khá, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó, NHNN Chi nhánh tỉnh đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó nổi bật là công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình công tác.

Trong năm 2021, 100% TTHC thuộc thẩm quyền được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; niêm yết công khai, hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân được giải quyết nhanh TTHC trong thời gian triển khai các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, Chi nhánh tiếp nhận hồ sơ qua bưu điện hoặc thư điện tử, các hướng dẫn được trao đổi qua email, điện thoại… Các TTHC được hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp khai thác, sử dụng, có bước chuẩn bị trước khi liên hệ công tác với Chi nhánh NHNN tỉnh đã rút ngắn thời gian giao dịch, nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ. Trong năm, Chi nhánh đã tiếp nhận, giải quyết 732 hồ sơ (lĩnh vực tiền tệ - kho quỹ và hành chính 612 hồ sơ; qua bộ phận một cửa 120 hồ sơ); tất cả hồ sơ được trả kết quả giải quyết trước thời hạn, đảm bảo chất lượng. Để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, NHNN Chi nhánh tỉnh đã luôn thực hiện cải tiến, xây dựng, chỉnh sửa các quy trình TTHC phù hợp với các quy định hiện hành. Chi nhánh đã thực hiện chuyển đổi, xây dựng và ban hành các TTHC theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo đúng lộ trình của NHNN tại Văn bản 7270/NHNN-VP ngày 26-10-2021 quy định như: đã kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO 9001:2015; ban hành bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mới; áp dụng các quy trình giải quyết TTHC và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Chi nhánh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục phát triển các sản phẩm dịch vụ đảm bảo an toàn, tiện ích; tăng cường triển khai các dịch vụ trực tuyến, tạo điều kiện để khách hàng không phải giao dịch trực tiếp tại ngân hàng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tiếp tục cải tiến quy trình cho vay, nâng cao năng lực thẩm định hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn và các dịch vụ ngân hàng. Chú trọng công tác cán bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ; xử lý kịp thời, thoả đáng các phản ánh, khiếu nại của khách hàng. Với những giải pháp phù hợp, cụ thể và thiết thực; chương trình tổng thể cải cách hành chính đã và đang tạo nền tảng cho môi trường kinh doanh tiền tệ cũng như hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh ngày càng ổn định, an toàn và hiệu quả, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, nhất là trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trong đó, thước đo hiệu quả cải cách hành chính được minh chứng rõ ràng nhất là năm 2021, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt trên 86.580 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đạt 80.550 tỷ đồng, tăng 15,6% so với năm 2020.

Quyết tâm đồng hành cùng tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, năm 2022, NHNN Chi nhánh tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai 6 lĩnh vực cải cách hành chính theo Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 của NHNN Việt Nam, từng bước hoàn thiện phương thức quản lý và tổ chức, bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu quả; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của NHNN Chi nhánh tỉnh và phát triển hệ thống ngân hàng ổn định, bền vững, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, tiếp tục thực hiện cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; rà soát, đánh giá, bố trí, sắp xếp cán bộ đúng người, đúng việc, phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ nhằm phát huy tối đa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, thực hiện cơ chế một cửa, hoạt động giải quyết TTHC và trong hội nghị. Tiếp tục thực hiện tích hợp, kết nối Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử với các hệ thống liên quan theo yêu cầu của Chính phủ và phục vụ yêu cầu giải quyết TTHC; từng bước số hóa, điện tử hóa quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC của NHNN tại bộ phận một cửa./.

Bài và ảnh: Đức ToànBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com