Xuân Trường triển khai lập quy hoạch chung các xã

07:11, 29/11/2021

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Xuân Trường đã chỉ đạo các xã tổ chức lập và trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng NTM. Đây là một trong những cơ sở quan trọng trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng góp phần phát triển kinh tế - xã hội cũng như hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM của các địa phương. Tuy nhiên, đến nay một số nội dung trong đồ án quy hoạch được phê duyệt không còn phù hợp với thực tế, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mới được phê duyệt, gây khó khăn cho việc thu hút đầu tư, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong huyện. Mặt khác, Luật Xây dựng quy định, các quy hoạch xây dựng phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn, theo đó, định kỳ rà soát đối với quy hoạch chung xây dựng xã là 5 năm, thời hạn lập quy hoạch là 10 năm. Như vậy, quy hoạch xây dựng NTM các xã trên địa bàn đã hết thời hạn quy hoạch, cần thiết phải tiến hành rà soát và lập quy hoạch cho giai đoạn tiếp theo. 

Trường Mầm non xã Xuân Hoà mới được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng.
Trường Mầm non xã Xuân Hoà mới được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng.

Từ tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Xuân Trường đã yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện hỗ trợ các xã tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng. Công tác lập quy hoạch chung xây dựng xã được UBND huyện xác định là nhiệm vụ cần thiết, quan trọng, thiết thực góp phần định hướng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương trong giai đoạn trước mắt và lâu dài, do đó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng xã. Theo đó, UBND huyện Xuân Trường yêu cầu quy hoạch chung xây dựng xã phải phù hợp với tình hình mới trên cơ sở rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM trước đây đã được phê duyệt, bảo đảm tính định hướng lâu dài, đồng bộ, kết nối, sát với tình hình thực tế. Trong quá trình lập quy hoạch phải tuân thủ các quy hoạch đã được cấp trên phê duyệt như quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển giao thông vận tải, quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Đồng thời quy hoạch chung xây dựng xã phải bảo đảm sự kết nối về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật giữa các địa phương lân cận, nhất là về quy mô, cấp mức của kết cấu giao thông đường bộ; đảm bảo phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh làm cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Để bảo đảm tiến độ, chất lượng trong quá trình triển khai tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng các xã, UBND huyện yêu cầu UBND các xã khẩn trương rà soát các đồ án quy hoạch xây dựng NTM đã phê duyệt trước đây. Trong đó, lưu ý những vị trí đã triển khai thực hiện đấu đất giãn dân; cho doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân thuê đất; vị trí đã có trong quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa phù hợp với quy hoạch được duyệt; các vị trí đã tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch, việc thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch,… Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình tổ chức thực hiện lập quy hoạch; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tránh tình trạng ỷ lại, phó mặc cho các đơn vị tư vấn, cán bộ chuyên môn. Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về trình tự, thủ tục, thời gian, nhất là trong việc lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch; lựa chọn đơn vị tư vấn; trình HĐND xã thông qua nội dung đồ án quy hoạch; công khai quy hoạch; thanh quyết toán kinh phí,… Quá trình tổ chức lập quy hoạch phải kiểm tra, rà soát kỹ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn, trên cơ sở đó tiến hành quy hoạch các vị trí mới, bảo đảm tính kế thừa và có định hướng lâu dài. Đối với các xã không có hoặc xa các vị trí đã quy hoạch khu, cụm công nghiệp có thể định hướng phát triển các điểm công nghiệp trên địa bàn với quy mô phù hợp (khoảng 1-2ha) để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất tại địa phương. Quy hoạch mở rộng một số nghĩa trang hiện có khi xét thấy nhu cầu thật sự cần thiết; quy hoạch, các khu xử lý rác thải sinh hoạt; khu tập kết, xử lý phế thải xây dựng tại các vị trí phù hợp, bảo đảm các yêu cầu về môi trường. Trong quá trình lập quy hoạch, các xã cần rà soát và quy hoạch hệ thống giao thông của địa phương phù hợp với thực tế và khả năng mở rộng, tránh các quy hoạch không có tính khả thi làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện về sau. Tính toán quy hoạch nhà văn hóa các thôn (xóm), tổ dân phố đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng khi thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm). Quy hoạch các khu dân cư mới tập trung, khu thương mại dịch vụ phù hợp với nhu cầu phát triển và có tính khả thi cao, có khả năng tạo nguồn lực để đầu tư hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của địa phương, nhất là tại các xã đã có định hướng lên đô thị trong giai đoạn 2021-2030 như các xã Xuân Ninh và Xuân Hồng. Theo đó, UBND huyện yêu cầu 10 xã gồm: Xuân Thành, Xuân Ngọc, Thọ Nghiệp, Xuân Thủy, Xuân Hồng, Xuân Phú, Xuân Đài, Xuân Tân, Xuân Bắc, Xuân Vinh phải hoàn thành việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã trong tháng 2-2022. Đối với 9 xã còn lại là Xuân Thượng, Xuân Châu, Xuân Phong, Xuân Trung, Xuân Phương, Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa phải hoàn thành việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã trong năm 2022. 

Để đảm bảo tiến độ lập quy hoạch chung các xã theo kế hoạch đã đề ra, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã tổ chức lập quy hoạch bảo đảm trình tự, thủ tục theo các quy định hiện hành. Cập nhật các thông tin liên quan đến các định hướng trong quy hoạch của tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện đang điều chỉnh, các quy hoạch cấp trên, các dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đang chuẩn bị triển khai để đơn vị tư vấn và các địa phương bổ sung, điều chỉnh kịp thời vào nội dung quy hoạch trước khi được phê duyệt. UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hướng dẫn UBND các xã bố trí nguồn vốn và các thủ tục thanh, quyết toán kinh phí lập quy hoạch chung xây dựng xã; thực hiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong quá trình lập quy hoạch theo thẩm quyền, bảo đảm theo tiến độ chung của các xã theo chỉ đạo của huyện. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tham gia, phối hợp trong quá trình tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng xã khi được yêu cầu. Toàn huyện phấn đấu thực hiện và hoàn thành công tác lập quy hoạch chung xây dựng xã trong năm 2022 để góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Bài và ảnh: Thành TrungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com