Ngành Xây dựng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt khó

08:04, 01/04/2021

Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Xây dựng đã tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện tối đa về quản lý Nhà nước cho doanh nghiệp hoạt động… Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi 30 thủ tục hành chính, giữ nguyên 7 thủ tục hành chính và 4 quyết định về cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Trong đó, đã chuẩn hóa các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp phép xây dựng, quy hoạch, giảm từ 11 còn 8 thủ tục hành chính. Trọng tâm là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về quy hoạch, cấp phép xây dựng tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư nguồn lực, thời gian để triển khai các công trình, dự án. Các thủ tục về: thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết được giảm từ 20 xuống 15 ngày làm việc; thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù, điểm dân cư nông thôn từ 15 ngày xuống 10 ngày làm việc; thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch từ 25 ngày còn 15 ngày làm việc; cấp phép xây dựng từ 30 ngày xuống 15 ngày làm việc. Đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Giao Thuỷ hoạt động trong lĩnh vực thi công các công trình xây dựng, giao thông cho biết: Trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, việc ngành Xây dựng quyết liệt triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư thực sự là sự hỗ trợ hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa năng lực có hạn, gặp nhiều khó khăn. Đối với doanh nghiệp, thời gian và sự minh bạch về thông tin là tiền bạc, là năng lực cạnh tranh và thương hiệu. Để tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thời gian qua các thủ tục hành chính về lĩnh vực quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng được Sở Xây dựng niêm yết và thực hiện tại Trung tâm hành chính công của tỉnh và đăng tải công khai trên Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp có hiệu quả với các cơ quan có liên quan để thực hiện đồng thời, song song các thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 20-6-2018 của UBND tỉnh. Phối hợp Bưu điện tỉnh tiếp nhận và trả hồ sơ của cá nhân, doanh nghiệp, qua dịch vụ bưu chính công ích; duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với cải cách hành chính, công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng, chất lượng sản phẩm xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng và quản lý dịch vụ công cũng được chú trọng thực hiện tốt. Năm 2020, Sở Xây dựng đã tiếp nhận 147 báo cáo hoàn thành dự án, công trình cùng hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng do chủ đầu tư gửi, tiến hành kiểm tra và ban hành kết quả kiểm tra khi hoàn thành công trình xây dựng đối với 138 dự án, công trình; đang kiểm tra đối với 9 hồ sơ dự án, công trình. Trong quá trình thực hiện kiểm tra, đã thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và hiện trường hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ và chủ đầu tư đang tổ chức bổ sung hồ sơ, khắc phục các tồn tại theo yêu cầu. Qua công tác thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, đề cương, nhiệm vụ, dự toán... đã giảm gần 16 tỷ đồng (1,55%) giá trị dự toán. Sở đã cấp 271 chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tương đương 443 lĩnh vực; cấp 90 chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức tương đương 210 lĩnh vực; cấp thay đổi thông tin doanh nghiệp cho 3 tổ chức tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia thị trường xây dựng. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành được thực hiện đúng quy định, nhất là việc tổ chức công bố công khai các quy hoạch đã được phê duyệt đảm bảo đúng thời gian, đối tượng. Cung cấp đầy đủ các thông tin quy hoạch cũng như hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư biết để thực hiện theo quy hoạch. Nhờ tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 bùng phát nhưng nhiều doanh nghiệp ngành Xây dựng đã tập trung thực hiện tái cơ cấu, chủ động khắc phục khó khăn, từng bước ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm và thu nhập cho người lao động. Doanh nghiệp trong ngành đã tranh thủ rà soát, tái cấu trúc toàn diện, đầu tư nâng cao năng lực đảm nhiệm việc thiết kế, thi công công trình quy mô lớn; sản xuất được một số chủng loại vật liệu xây dựng có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường xây dựng như các Công ty: Cổ phần Tập đoàn Xuân Trường; Cổ phần Xây dựng Giao Thủy; Cổ phần Xây dựng Nasaco; Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong TNHH Hòa Phát, Cổ phần Granit Việt Ý; Cổ phần Gạch ngói Nam Ninh... Nỗ lực của ngành Xây dựng và các doanh nghiệp trong ngành đã góp phần quan trọng để hoạt động đầu tư xây dựng trở lại hoạt động bình thường. Việc thi công các công trình xây dựng, nhất là các công trình trọng điểm thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước được các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ. Vốn đầu tư trên địa bàn tăng trưởng 14,2%; riêng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tăng 25,9% so với năm trước. 

Thi công các hạng mục công trình dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần.
Thi công các hạng mục công trình dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần.

Phát huy những kết quả đã đạt được, để nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong thời gian tới, ngành Xây dựng chủ trương kiến nghị với cấp có thẩm quyền rà soát văn bản, lập danh mục và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, kết hợp lồng ghép công tác hỗ trợ pháp lý với thực hiện nhiệm vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, rõ ràng, đầy đủ, thuận lợi cho doanh nghiệp áp dụng. Tiếp tục thực hiện các nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo kế hoạch của UBND tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản chỉ đạo điều hành liên quan trên Trang thông tin điện tử các sở, ngành; hoàn thiện và nâng cấp chuyên mục hỗ trợ pháp lý (về xây dựng) cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo hướng “trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả”. Thực hiện kịp thời việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung nhằm công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan theo các nội dung, hình thức đã được Chính phủ, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh quy định và bằng các hình thức thiết thực và thích hợp khác. Tăng số lượng thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh./. 

Bài và ảnh: Thành TrungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com